Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi , 2013 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi , 2006 - 2013
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Merkez Müdür Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Merkezi Araştırma Laboratuvarı, , 06.03.2017 - Devam Ediyor
Merkez Müdür Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, , 06.09.2016 - Devam Ediyor
BAP Komisyon Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 01.01.2016 - Devam Ediyor
Erasmus Koordinatörü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği , 09.11.2015 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 01.11.2006 - 01.11.2012
Müdür Yardımcısı, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Şeker Enstitüsü Biyoteknoloji ve Çevre Sorunları Şb., , 18.04.2002 - 18.09.2006
Teknik Şef, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Şeker Enstitüsü Biyoteknoloji ve Çevre Sorunları Şb., , 18.04.2000 - 18.04.2002
Montaj ve İşletme Mühendisi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Konya Ereğli Şeker Fabrikası, , 18.04.2000 - 18.04.2002
Araştırma Mühendisi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Şeker Enstitüsü Biyoteknoloji ve Çevre Sorunları Şb., , 25.09.1994 - 25.09.2000
Proses Mühendisli, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Ankara Şeker Fabrikası, , 25.09.1993 - 25.09.1994
VERDİĞİ DERSLER
Atıksu Arıtma Tesislerinde Enstrümentasyon, Otomasyon ve Kontrol, Lisans, 2016-2017
Biyoatıklar ve Biyokütleden Biyoenerji ve Biyoyakut Üretimi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Biyoproses Mühendisliği İlkeleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Atıksuların Arıtılması, Lisans, 2013-2014
Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarımı, Lisans, 2013-2014
Anaerobik Arıtma Yöntemleri, Doktora, 2011-2012
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, E.Akman, "Dallı Darıdan Üretilebilecek Metan Miktarının Artırılması için Ön İşlem ve Tavuk Gübresi ile Ko-Fermantasyonunun İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, M.Fardinpoor, "Mikroalglerden Ön Arıtma Prosesleri ile Kombine Metan Üretimi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, E.Kökdemir Ünşar, "Lignoselülozik Biyokütleden Ön Arıtımla Kombine Biyoetanol ve Metan Üretim Proseslerinin Geliştirilmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, F.Yılmaz, "Organik Asit Üretiminden Kaynaklanan Atıkların Anaerobik Membran Biyoreaktör (AnMBR) ile Arıtılmasının İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Ö.Çoban, "Alkali Hidrojen Peroksit (AHP) Ön Arıtım Prosesinin Dallı Darı’dan Etanol ve Biyogaz Üretim Verimine Etkisinin İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
Yüksek Lisans, İ.Başar, "Dallı Darı Bitkisinden Hidrojen Peroksit – Asetik Asit Önarıtma Yöntemi ile Biyoyakıt Üretim Prosesinin Optimizasyonu", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2018.
Yüksek Lisans, B.Sezek, "Sera Atıklarından Biyogaz Üretim Potansiyeline Hidrodinamik Kavitasyon Destekli NaOH Ön Arıtım ve Enzimatik Hidroliz Proseslerinin Etkilerinin Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2017.
Yüksek Lisans, S.Gökgöl, "Sera Atıklarından Metan Üretim Veriminin Arıtılması için Alkali Hidrojen Peroksit (AHP) Ön Arıtım Prosesinin Optimizasyonu", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
Yüksek Lisans, M.Otuzaltı, "Arıtma Çamuru İşleyen Gerçek Ölçekli Anaerobik Parçalanma Prosesinin ADM1 ile Modellenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2015.
Yüksek Lisans, E.Kökdemir Ünşar, "Nanopartiküllerin Evsel Arıtma Çamurlarının Anaerobik Parçalanabilirliği Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
Yüksek Lisans, U.Gunerhan, "Birlestirilmis Alkali ve Termal Ön Arıtım Yöntemlerinin Lignoselülozik Atıkların Anaerobik Parçalanabilirliği Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2011.
Yüksek Lisans, L.Dumlu, "Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Çamurları ile Termokimyasal Ön Arıtım Uygulanmış Lignoselülozik Atıkların Birlikte Anaerobik Parçalanabilirliğinin Değerlendirilmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2011.
Yüksek Lisans, E.Us, "Sera Atıklarına Uygulanan Kimyasal Ön Arıtım Yöntemlerinin Anaerobik Arıtılabilirlik Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, H.Ünyay, "Yarı Sürekli Beslemeli Tam Karışımlı Reaktörde Enerji Bitkisi Dallı Darı’dan Biyogaz Üretimi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, K.Çakmak, "Yüksek Organik Madde Yüklü Atıksuların Anaerobik Membran Proses ile Arıtımı", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, M.Şahan, "Yüksek Basınç ve Sıcaklık Ön Arıtma Prosesinin Mikroalgden Metan Üretim Potansiyelinin Geliştirilmesi İçin Optimizasyonu", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi