Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Post Doktora, INRA- Institute National Reserach Agronomy, Research Group on Instrumentation, Modeling and Supervision, , FRANSA, 2005-2006
Post Doktora, INRA- Institute National Research Agronomy, Research Group on Molecular Ecology, , FRANSA, 2006-2006
Doktora, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 1997-2004
Yüksek Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 1994-1997
Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, , 1989-1993
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Şeker Fabrikası Anaerobik Atıksu Arıtma Tesisinin Yatışkın Olmayan Durumda Modellenmesi Çalışmaları - Modelling Studies of an Anaerobic Wastewater Treatment Plant Under Unsteady Conditions in a Sugar Factory ", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Mart, 2004.
Yüksek Lisans, "Şeker Endüstrisi Atıksularının Anaerobik Arıtımı - Anaerobic Treatment of Sugar Factory Wastewater ", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Haziran, 1997.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi