Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, 2014 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, 2008 - 2014
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, İ.Evlivan, "Bireyleri Bisiklet Festivallerine Katılmaya Motive Eden Faktörler Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Bu faktörlerin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, Akdeniz Üniversitesi,", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, Y.Akdeniz, "Bireyi Rekreasyonel Tenise Başlamaya Motive Edenler Faktörler Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Bu Faktörlerin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, A.Çalışkan, "Kişileri Ultra Maraton Koşmaya Motive Eden Faktörler Ölçeğinin Geliştirilmesi Ve Bu Faktörlerin Katılımcıların Yaşam Doyumları ve Başarı Algılarıyla Karşılaştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, N.Yilmaz, "Köyde Rekreasyon Engelleri, Gökçam ve Karatepe Uygulaması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, A.Uludağ, "Farklı Egzersiz Türlerinin Remisyondaki Meme Kanserli Hastaların Fiziksel Uygunluk ve Psikososyal Durumlarına Etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2015.
Yüksek Lisans, T.Turgut, "Suya Dayalı Rekreasyon ve Suya Dayalı Rekreasyon Alanında Faaliyet Gösteren İşletmelere Yönelik Bir Uygulama", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, A.Kalkan Kaplan, "Açık Alan Rekreasyonu ve Doğa Sporları Yapanlara Yönelik Bir Uygulama", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi