Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ardahan F., "The Impacts Of Social Capital And Some Demographic Variables On Life Satisfaction: Antalya", ANTHROPOLOGIST, vol.18, pp.765-776, 2014 (Link)
Ardahan F., Mert M., "Impacts Of Outdoor Activities, Demographic Variables And Emotional Intelligence On Life Satisfaction: An Econometric Application Of A Case In Turkey", SOCIAL INDICATORS RESEARCH, vol.113, pp.887-901, 2013
Ardahan F., "The New Ecological Paradigm (Nep Scale) Score Of Turkish Mountaineers/Rock Climbers, Cyclists And Trekkers", ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.4, pp.2035-2046, 2012
Yerlisu Lapa T., Ardahan F., Atay E., "A Comparison Of Leisure Satisfaction Levels Of Students From Different Universities In Relation To Some Variables", ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.4, pp.2559-2566, 2012 (Link)
Ardahan F., "Life Satisfaction And Emotional Intelligence Of Participants/Nonparticipants In Outdoor Sports: Turkey Case", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.62, pp.4-11, 2012 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ardahan F., "For Getting More Life Satisfaction Being A Choir Singer In Golden Years. ", European Journal of Physical Education and Sport Science, vol.44, pp.1-17, 2018 (Link)
Ardahan F., Akdeniz Y., "Koristlerin Profilleri ve Bireyleri Korolara Korist Olarak Katılmaya Motive Eden Faktörlerin Demografik Değişkenlerle Karşılaştırılması: Antalya Örneği", Sinop Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, pp.1-30, 2018 (Link)
Ardahan F., "Developing and Doing Validity and Reliability of The Motivational Factors Scale For Being Non-Voluntariness. ", European Journal of Physical Education and Sport Science., vol.4, pp.23-36, 2018 (Link)
Ardahan F., "Comparison of the Social Capital, Life Satisfaction, Achievement Perception and Emotional Intelligence Level of the Volunteers and Non-Volunteers", European Journal of Physical Education and Sport Scienc, vol.4, pp.45-68, 2018 (Link)
Uludağ A.H. , Ardahan F., Bozcuk P.D.H., "The Effects of Regular Physical Exercise on the Values of the Physical Properties and Body Compositions of Breast Cancer Patients in Remission", Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi, vol.9, pp.31-39, 2018 (Link) (Abstract)
Ardahan F., "The Comparison of Life Satisfaction Level of Recreational Choir Singers and Non-Choir Singers", Mediterranean Journal of Humanities, vol.6, pp.47-61, 2018 (Link)
Ardahan F., "Developing and Doing Validity and Reliability of the Motivational Factor Scale of Being Choir Singer", European Journal of Physical Education and Sport Science, vol.4, pp.1-12, 2018 (Link)
Ardahan F., Çalışkan A., "Comparision of the motivational factors for participating in to sports festival with respect to some demographical variables and two different run years: RUNATOLIA casepBireyleri spor festivaline katilmaya motive eden faktörlerin çeşitli demografik değişkenlere ve yillara göre karşilaştirilmasi: RUNATOLIA’ya örneği", Journal of Human Sciences, vol.14, pp.2149-2177, 2017 (Link)
Ardahan F., Çalışkan A., "Developing and doing validity and reliability of The Motivational Factors Scale for Participating to Sports Festival: RUNATOLIA casepBireyleri Spor Festivallerine Katılmaya Motive Eden Faktörler Ölçeği geçerlilik ve güvenirlilik çalışması: RUNATOLIA’ya örneği", Journal of Human Sciences, vol.14, pp.1405-1419, 2017 (Link)
Ardahan F., "Recreational Importance and Reasons for being Preferred of Countryman Coffee Stall as Communal Place", Igdir University Journal of Soc Sci, vol.9, pp.49-69, 2016 (Link)
Ardahan F., "Farklı Türdeki Kahvehanelere Giden Bireylerin Gittikleri Kahve Türüne Göre Çeşitli Psikososyal Boyutlarda Karşılaştırmaları", Giresun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi (The Balck Sea Journal of Social Sciences), vol.8, pp.147-163, 2016 (Link)
Ardahan F., "Volunteering as a Serious Leisure Activity: The case of AKUT", Mediterranean Journal of Humanities, vol.6, pp.47-61, 2016 (Link)
Ardahan F., "Recreational Importance of a Village Coffee Stall as Communal Place", Pamukkale Journal of Sport Sciences, vol.7, pp.58-74, 2016 (Link)
Ardahan F., "Developing and doing validity and reliability of the motivational factors scale for being volunteer in AKUT", International Journal of Human Sciences, vol.13, pp.1755-1766, 2016 (Link)
Ardahan F., Uludağ A.H., "Düzenli Fiziksel Aktiviteye Katılan Meme Kanserli Kadınlara Bakım Hizmeti Veren Hasta Yakınlarının Hastalarında ve Kendilerinde Gözledikleri Değişimi Belirlemek Amacıyla Geliştirilen Ölçeklerinin Güvenirlilik Geçerlilik Çalışması", Mediterranean Journal of Humanities, vol.5, pp.89-100, 2015
Ardahan F., Genç S., Uludağ A.H. , "Tedavisi Tamamlanmış Meme Kanserli Kadınlarda Düzenli Fiziksel Aktivitenin Hastanın Yaşam Doyumuna ve Umut Düzeyine Etkisi", Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.41-47, 2015
Ardahan F., Ezici M.N., "İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Sermaye Profili, Sosyal Sermaye Ve Başarı Durumunun Çeşitli Demografik Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi: Antalya Örneği", Sakarya University Journal of Education, vol.5, pp.16-36, 2015 (Link)
Ardahan F., "In Antalya: The Factors Causing People to Go to the Village Café, the Place of Origin Café and the Cafés of the City Center", Mediterranean Journal of Humanities, vol.5, pp.37-50, 2015
Ardahan F., Ezici M.N., "İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Sermaye Profili, Sosyal Sermaye ve Başarı Durumunun Çeşitli Demografik Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi: Antalya Örneği", Sakarya University Journal of Education, vol.5, pp.16-36, 2015
Ardahan F., Mert M., "The Determination Of The Impact Level Of Life Satisfaction, Ecological Perception And Emotional Intelligence On Participating In Recreational Outdoor Sports: Logit Analysis For Turkey Case", The Online Journal of Science and Technology, vol.4, pp.34-41, 2014 (Link)
Mert M., Ardahan F., "The Determination Of The Impact Level Of Life Satisfaction, Emotional Intelligence And Participating In Recreational Outdoor Sports On Ecological Perception: Turkey Case", The Online Journal of Science and Technology, vol.4, pp.50-56, 2014 (Link)
Ardahan F., "Sosyal Sermaye, Yaşam Doyumu Ve Akademik Başarı İlişkisi: Akdeniz Üniversitesi, Besyo Örneği ", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.11, pp.1212-1226, 2014 (Link)
Ardahan F., "The Effect Of Participating In Official Recreational Activities On Organizational Citizenship, Organizational And Professional Commitment, Life Satisfaction And Achievement Perception", The Online Journal of Recreation and Sport , vol.3, pp.7-17, 2014 (Link)
Ardahan F., Ezici M.N., "Adaption of “Social Capital Scale for Second Grade Students” Validity and Reliability Study", Sakarya University Journal of Education, vol.4, pp.92-107, 2014
Ardahan F., "Bireylerin Sosyal Sermaye Profili: Antalya Örneği", ASOS Journal, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.2, pp.38-56, 2014 (Link)
Ardahan F., Mert M., "Yaşam Doyumu, Ekolojik Algı Ve Duygusal Zekânın Bireylerin Rekreasyonel Doğa Sporlarına Katılmasına Etkisinin Sorgulanması: Türkiye İçin Logit Analizi", Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, pp.141-177, 2014 (Link)
Ardahan F., Mert M., "The Factors Affecting Individuals’ Participation In Cycling, Mountaineering And Trekking Activities: An Application Of Probit Analysis For Turkey Case", Pamukkale Journal of Sport Sciences, vol.5, pp.128-150, 2014
Ardahan F., "Sosyal Sermaye, Yaşam Doyumu Ve Akademik Başarı Ilişkisi: Besyo Örneği", International Journal of Human Sciences, vol.11, pp.1213-1226, 2014 (Link)
Ardahan F., Mert M., "Bisiklet Kullanan Bireylerin Profillerinin Belirlenmesi Ve Bireyleri Bisiklet Kullanmaya Motive Eden Faktörlerin Çeşitli Demografik Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği", Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences Journal Identity, vol.6, pp.53-67, 2014
Mert M., Ardahan F., "Yaşam Doyumu Duygusal Zeka Ve Rekreatif Doğasporlari Yapmanin Bireylerin Ekolojik Algisi Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği", ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.12, pp.50-69, 2014
Ardahan F., Mert M., "Bireyleri Bisiklet Kullanmaya Motive Eden Faktörler Ölçeğinin Geliştirilmesi Ve Türk Popülasyonu Için Güvenirlilik Geçerlilik Çalışması", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp.409-427, 2014
Ardahan F., Turgut T., "Effect Of Outdoor Activities On The Life Satisfaction: Turkey Case ", The Online Journal of Recreation and Sport, vol.2, pp.11-18, 2013 (Link)
Ardahan F., Turgut T., "Rekreatif Olarak Balıkçılık Ve Kara Avcılığı İle Uğraşanların Profilleri: Bu Bireylerin Avlanma Bilinç Düzeylerinin Çeşitli Demografik Değişkenlere Göre Karşılaştırılması ", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.10, pp.1550-1566, 2013 (Link)
Ardahan F., Turgut T., "Comparing The Motivational Factors Of Recreational Fishers And Hunters, Life Satisfaction Level Of Participants And Non Participants In These Activities: Turkey Case. ", The Online Journal of Recreation and Sport , vol.2, pp.1-11, 2013 (Link)
Ardahan F., "Rekreasyonel Egzersize Güdüleme Ölçeği’Nin Rekreatif Spor Türüne Göre İncelenmesi: Antalya Örneği", Iğdır Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no. , pp.95-108, 2013 (Link)
Ardahan F., Mert M., "Bireyleri Doğa Yürüyüşü Yapmaya Motive Eden Faktörler Ölçeği Ve Bu Faaliyetlere Katılarak Elde Edilen Faydalar Ölçeğinin Türk Popülasyonu Için Geçerlilik Güvenirlilik Çalışması", International Journal of Human Sciences, vol.10, pp.338-355, 2013
Ardahan F., Turgut T., "Motivational Factors For Recreational Fishing, The Profile And Life Satisfaction Level Of Recreational Fishers And Non-Participants Of Fishing In Turkey”, ", Turkish Journal Of Sport And Exercise , vol.15, pp.58-72, 2013 (Link)
Ardahan F., "Komşuluk, Farklılığa Hoşgörü Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki, İlişkinin Güçlendirilmesinde Rekreatif Etkinliklerin Önemi", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi , vol.10, pp.1078-1090, 2013 (Link)
Ardahan F., Mert M., "The Validity And Reliability Of Motivational Factors Scale And The Benefits Scale Of Participating In Mountaineering Activities For Turkish Population", The Online Journal of Recreation and Sport, vol.2, pp.49-63, 2013
Turgut T., Ardahan F., "Suya Dayalı Rekreasyon İşletmelerinin Profilleri: Antalya Örneği", Pamukkale Journal of Sport Sciences, , vol.4, pp.1-15, 2013 (Link)
Ardahan F., "Bireyleri Rekreatif Spor Etkinliklerine Motive Eden Faktörlerin Remm Ölçeğini Kullanarak Çeşitli Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Antalya Örneği ", Pamukkale Journal of Sport Sciences, vol.4, pp.1-15, 2013 (Link)
Kalkan Kaplan A. , Ardahan F., "Doğa Sporları Yapan Bireylerin Profilleri, Doğa Sporu Yapma Nedenleri Ve Elde Ettikleri Faydalar: Antalya Örneği ", Giresun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, pp.93-114, 2013 (Link)
Ardahan F., "The Effect Of Participating In Official Recreational Activities On Organizational Citizenship, Organizational And Professional Commitment, Life Satisfaction And Achievement Perception", Studio Sportiva, Sport and Quality of Life , vol.13, pp.97-108, 2013 (Link)
Ardahan F., Tercan E., "Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Tükenmişliklerinin İncelenmesi: Antalya Merkezi Örneği ", MÖDAV, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.14, pp.185-214, 2012 (Link)
Ardahan F., "Sektör Odaklı Eğitim Anlayışıyla Akdeniz Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümünde Okuyan Ve Mezun Öğrencilerinin Bölüm Tercihi Ve Aldıkları Eğitim Ile Ilgili Düşüncelerinin Değerlendirilmesi ", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.696-716, 2012 (Link)
Ardahan F., "Doğa Yürüyüşü Yapanların Yaşam Doyum Düzeyleri Ile Duygusal Zeka Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi , cilt.2, ss.11-19, 2012 (Link)
Ardahan F., "Sosyal Sermaye Ölçeği Geçerlilik, Güvenirlilik Çalışması ", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.9, pp.773-789, 2012 (Link)
Ardahan F., "Sivil Toplum Kuruluşlarının Etkin Yönetimi Için Stratejik Işbirliği Ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı(Tegv) Suna-İnan Kıraç Antalya Eğitim Parkı Örneği ", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.210-230, 2012 (Link)
Ardahan F., "Comparison Of The New Ecological Paradigm (Nep) Scale’S Level Of Participants And Non Participant Of Outdoor Sports With Respect To Some Demographic Variables: Turkey Case. , 1(3): 8-18. ", TOJRAS, The Online Journal of Recreation and Sport Volume, cilt.1, ss.8-18, 2012 (Link)
Ardahan F., "Reliability And Validity Of Recreational Fishing Motivation Scale In Turkish Population ", Turkish Journal Of Sport And Exercise , vol.14, pp.59-65, 2012 (Link)
Ardahan F., "Duygusal Zekâ Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin Doğa Sporu Yapanlar Örneğinde İncelenmesi. , 3(3): 20-33. ", Pamukkale Journal of Sport Sciences, vol.3, pp.20-33, 2012 (Link)
Ardahan F., "Yöneticilerin Oldukları Ve Olmak İstedikleri Yöneticilik İle Çalışanların Beklendikleri Yönetici İle Gerçek Yöneticilerinin Yönetsel Özellikleri Arasındaki Farkların Sorgulanması Ve Antalya İli Örneği. , 15(21):203-226.", Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.15, ss.203-226, 2011 (Link)
Ardahan F., Yerlisu Lapa T., "Alan Rekreasyonu: Bisiklet Kullanıcıları Ve Yürüyüşçülerin Doğa Sporu Yapma Nedenleri Ve Elde Ettikleri Faydalar", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.8, pp.1327-1341, 2011 (Link)
Ardahan F., "The Profile Of The Turkish Mountaineers And Rock Climbers: The Reasons And The Carried Benefits For Attending Outdoor Sports And Life Satisfaction Level", Studia Sportiva, vol.5, pp.1-11, 2011 (Link)
Ardahan F., Yerlisu Lapa T., "Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Tatmin Düzeylerinin Cinsiyete Ve Gelire Göre İncelenmesi", Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, cilt.21, ss.129-136, 2010 (Link)
Ardahan F., "Hizmet Üretiminde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Mesleki Problemleri, Mesleği Algılama Biçimleri Ve İş Tatmin Düzeyleri: Antalya Örneği ", Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.13, ss.101-138, 2010 (Link)
Ardahan F., "Sektör Odaklı Mesleki Eğitim, Sektörün İşletmecilik Eğitiminden Beklentileri: Antalya Örneği ", Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.14, ss.55-76, 2010 (Link)
Ardahan F., Yerlisu Lapa T., "Gelire Ve Gelinen Yerleşim Birimine Göre Öğrencilerin Rekreatif Etkinliklere Katılma Ve Katılmama Nedenlerinin Değerlendirilmesi: Akdeniz Üniversitesi Örneği", Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.87-96, 2010 (Link)
Yerlisu Lapa T., Ardahan F., "Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerinin Serbest Zaman Etkinliklerine Katılım Nedenleri Ve Değerlendirme Biçimleri", Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, cilt.20, ss.132-144, 2009 (Link)
Ardahan F., "Toplam Kalite Düşüncesi İle Zaman Yönetimi ", Önce Kalite Dergisi Kal-Der(Kalite Derneği) Yayınları, cilt.6, ss.11-25, 1998
Ardahan F., "Kredi Kartları Ve Antalya’Da Kredi Kartlarına İlişkin Bir Araştırma ", Pazarlama Dünyası, cilt.11, ss.10-25, 1997
Ardahan F., "Grup Teknolojisi ", Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.11, ss.55-70, 1993
Özgüven C., Çalışkan F., Ardahan F., "Halı Döşeme Problemi ", Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.9, ss.40-50, 1991
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ardahan F., Güleç S., "Rekreasyonel Amaçlı Motor Kullanıcılarının Profilleri: Türkiye Örneği. ", International Congress on Recreation and Sport Management, MUĞLA, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 2018, vol.1, no.1, pp.1-1 (Link)
Ardahan F., Güleç S., "Bireyleri Motosiklet Kullanmaya Motive Eden Faktörlerin Çeşitli Değişkenlere Göre Karşılaştırılması. ", International Congress on Recreation and Sport Management, MUĞLA, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 2018, vol.1, no.1, pp.1-1 (Link)
Ardahan F., Güleç S., "Developing and Doing Validity and Reliability of the Motivational Factors Scale of Recreational Motorcycle Usage", 5th International Academic Conference on Social Sciences, Barselona, ISPANYA, 27-28 Temmuz 2017, pp.3-10 (Link)
Ardahan F., Akdeniz Y., "Koristlerin Profilleri ve Bireyleri Korolara Korist Olarak Katılmaya Motive Eden Faktörlerin Demografik Değişkenlerle Karşılaştırılması: Antalya Örneği", Uluslararası 4. Turizm ve Rekreasyon Kongresi, BURDUR, TÜRKIYE, 21-23 Nisan 2017, pp.2-2 (Link)
Ardahan F., Akdeniz Y., "Ciddi Boş Zaman Faaliyeti Olarak Korolara Katılımın Bireylerin Yaşam Doyumuna Etkisinin Çeşitli Demografik Değişkenlere Göre Karşılaştırılması: Antalya Örneği", Uluslararası 4. Turizm ve Rekreasyon Kongresi, BURDUR, TÜRKIYE, 21-23 Nisan 2017, pp.3-3 (Link)
Ardahan F., "For Getting More Life Satisfaction, Being a Choir Singer in Golden Years", 5th International Academic Conference on Social Sciences, Barselona, ISPANYA, 27-28 Temmuz 2017, pp.1-1 (Link)
Yılmaz N.D., Ardahan F., "A Study On Validity and Constraints of Recreation Barriers Inventory in The Village", XV. International Sport Science Congress, Physical Activity-Sport, Healty and Society, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Kasım 2017, pp.1-1 (Link)
Uludağ A.H., Ardahan F., Bozcuk P.D.H., Mutlu H., "Determine the Effect of Regular Physical Activity on Life Quality of Breast Cancer Patients in Remission.", 3. World Conference on Healty Science, AYDIN, TÜRKIYE, 28 Nisan - 30 Mayıs 2016, pp.157-157 (Link) (Abstract)
Uludağ A.H., Ardahan F., Bozcuk P.D.H., Mutlu H., "The Effects of Regular Physical Exercise on the Values of the Physical Properties and Body Compositions of Breast Cancer Patients in Remission", 3. World Conference on Healty Science, AYDIN, TÜRKIYE, 28 Nisan - 30 Mayıs 2016, pp.25-25 (Link) (Abstract)
Ardahan F., Çalışkan A., "Bireyleri Spor Festivallerine Katılmaya Motive Eden Faktörler Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması: RUNATOLIA’ya Örneği", 3.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2016, pp.1-1 (Link)
Ardahan F., Çalışkan A., "Bir Spor Festivaline Katılanların Çeşitli Demografik Değişkenlere Göre ve Yıllara Göre Karşılaştırılması: RUNATOLIA’ya Örneği", 3.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2016, pp.1-1 (Link)
Ardahan F., "The Comparison of Life Satisfaction Level of Recreational Choir Singers and Non-Choir Singers", 4th International Academic Conference on Social Sciences, barselona, ISPANYA, 27-29 Temmuz 2016, pp.2-2 (Link)
Ardahan F., "Developing and Doing Validity and Reliability of the Motivational Factor Scale of being Choir Singer", 4th International Academic Conference on Social Sciences, barselona, ISPANYA, 27 Temmuz - 29 Ekim 2016, pp.1-1 (Link)
Ardahan F., Keleş A., Çayır Y.E., "Comparison of Environmental Behavior and Environmental Attitude with Respect to Some Demographical Variables of Second and Third Grade School Students: Antalya Case", Icpespt2016 The 10th International Conference in Physical Education, Sports and Physical Therapy, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 18-20 Kasım 2016, pp.15-15 (Link)
Ardahan F., "Developing and doing Validity and Reliability of the Motivational Factors Scale for being Volunteer in AKUT", The International Conference on The Changing World and Social Research, ICWSR’15, Viyana, AVUSTURYA, 25-28 Ağustos 2015, pp.249-249
Ardahan F., "Farklı Türdeki Kahvehanelere Giden Bireylerin Gittikleri Kahve Türüne Göre Çeşitli Psikososyal Boyutlarda Karşılaştırmaları", The International Conference on The Changing World and Social Research, ICWSR’15, Viyana, AVUSTURYA, 25-28 Ağustos 2015, pp.118-119
Ardahan F., Ezici M.N., "İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri Sosyal Sermaye Ölçeği Adaptasyon Çalışması ", ERPA, International Congress on Education, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-8 Haziran 2014, pp.2-2 (Link)
Ardahan F., "Sosyal Sermaye, Yaşam Doyumu Ve Akademik Başarı İlişkisi: Akdeniz Üniversitesi, Besyo Örneği ", 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 12 Aralık 2012 - 14 Aralık 2014, pp.1645-1647 (Link)
Ardahan F., Ezici M.N., "İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Sermaye Profili, Sosyal Sermaye Ve Başarı Durumunun Çeşitli Demografik Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi: Antalya Örneği ", ERPA, International Congress on Education , İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-8 Haziran 2014, pp.3-3 (Link)
Ardahan F., Genç S. , Uludağ A.H., "Tedavisi Tamamlanmış Meme Kanserli Kadınlarda Düzenli Fiziksel Aktivitenin Hastanın Yaşam Doyumuna Ve Umut Düzeyine Etkisi ", 13. Spor Bilimleri Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2014, pp.208-209 (Link)
Ardahan F., Uludağ A.H., "Adjuvan Tedavi Olarak Spor Terapisi Uygulanan Meme Kanserli Kadınlara Bakım Verenlerin Hastalarında Ve Kendilerinde Gözledikleri Değişim Ölçeklerinin Güvenirlilik Geçerlilik Çalışması Ve Değişimin Çeşitli Değişkenlere Göre Karşılaştırılması: Antalya Örnek Uygulaması ", 13. Spor Bilimleri Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2014, pp.188-189 (Link)
Ardahan F., "Rekreasyonel Etkinliklere Katılmanın Örgüte, Mesleğe Bağlılık İle Yaşam Doyumu Ve Başarım Algısı Üzerindeki Etkisi: Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği ", 21 th European Association For Sport Management (EASM) Türkçe Ön Konferansı, Uluslararası Spor Ekonomisi ve Yönetimi Konferansı Kongre, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-11 Eylül 2013, pp.10-10 (Link)
Ardahan F., "The Effect Of Participating In Official Recreational Activities On Organizational Citizenship, Organizational And Professional Commitment, Life Satisfaction And Achievement Perception ", 9th International Conference Sport and Quality of Life 2013, Faculty of Sport Studies, Masaryk University in Brno , Brno, CEK CUM., 7-8 Kasım 2013, pp.54-54 (Link)
Ardahan F., Mert M., "Bireyleri Bisiklet Kullanmaya Motive Eden Faktörler Ölçeğinin Geliştirilmesi Ve Türk Popülasyonu İçin Güvenirlilik Geçerlilik Çalışması ", II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 31 Ekim - 3 Kasım 2013, ss.714-736
Ardahan F., İpeker T., "Rekreasyonel Etkinliklere Katılmanın Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Algısı, Yaşam Doyumu Ve Başarım Algısı Üzerindeki Etkisi: Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği ", 21 th European Association For Sport Management (EASM) Türkçe Ön Konferansı, Uluslararası Spor Ekonomisi ve Yönetimi Konferansı Kongre , İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-11 Eylül 2013, pp.9-9 (Link)
Ardahan F., Mert M., "The Determination Of The Impact Level Of Life Satisfaction, Ecological Perception And Emotional Intelligence On Participating In Recreational Outdoor Sports: Logit Analysis For Turkey Case", International Science and Technology Conference, Roma, ITALYA, 25-27 Haziran 2013, pp.323-330
Mert M., Ardahan F., "The Determination Of The Impact Level Of Life Satisfaction, Emotional Intelligence And Participating In Recreational Outdoor Sports On Ecological Perception: Turkey Case", International Science and Technology Conference, Roma, ITALYA, 25-27 Haziran 2013, pp.228-234
Ardahan F., Mert M., "Bireyleri Bisiklet Kullanmaya Motive Eden Faktörlerin Çeşitli Demografik Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği ", II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi , AYDIN, TÜRKIYE, 31 Ekim - 3 Kasım 2013, ss.239-260
Ardahan F., Turgut T., "B13. Ardahan, F., Turgut, T., Effect Of Outdoor Activities On The Life Satisfaction: Turkey Case ", XXII. World Leisure Congress, Rimini, ITALYA, 29 Eylül - 3 Ekim 2012, pp.19-19 (Link)
Kalkan Kaplan A., Ardahan F., "Doğa Sporları Yapan Bireylerin Profilleri, Doğa Sporu Yapma Nedenleri Ve Elde Ettikleri Faydalar: Antalya Örneği ", 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 12-14 Aralık 2012, pp.516-517 (Link)
Turgut T., Ardahan F., "Rekreatif Olarak Balıkçılık Ve Kara Avcılığı İle Uğraşanların Profilleri, Avlanma Ve Avlanmanın Ekolojik Yapı Üzerine Olabilecek Etkileri Hakkındaki Düşüncelerinin Belirlenmesi", 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi , DENİZLİ, TÜRKIYE, 12-14 Aralık 2012, pp.1777-1780 (Link)
Ardahan F., "Rekreasyonel Egzersize Güdüleme Ölçeği’Nin (Remm) Çeşitli Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Antalya Örneği ", I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Nisan 2012, ss.57-72
Ardahan F., "Comparison Of The Life Satisfaction And Emotional Intelligence Of The Participants And Non Participants Of Recreational Outdoor Sports With Respect To Some Demographic Variables ", WCBEM, World Conference on Business, Economics & Management, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-6 Mayıs 2012, pp.4-11 (Link)
Ardahan F., Turgut T., "Comparing The Motivational Factors Of Recreational Fishers And Hunters, Life Satisfaction Level Of Participants And Non Participants In These Activities: Turkey Case ", XXII. World Leisure Congress, Rimini, ITALYA, 29 Eylül - 3 Ekim 2012, pp.19-19 (Link)
Turgut T., Ardahan F., "Suya Dayalı Rekreasyon İşletmelerinin Profilleri: Antalya Örneği ", I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Nisan 2012, ss.715-728
Ardahan F., "Examining Recreational Exercise Motivation Measure (Remm) With Respect To Recreational Sports Type: Antalya Example ", 2nd International Social Sciences in Physical Education And Sport Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 2 Haziran 2012, pp.33-35 (Link)
Ardahan F., "Doğa Sporu İle Uğraşanların Bu Sporu Yapma Nedenleri Ve Elde Ettikleri Faydaların Dağcılık Ve Kaya Tırmanıcıları Örneğinde İncelenmesi ", 22. TAFISA Dünya Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-11 Kasım 2011, pp.2-2 (Link)
Yerlisu Lapa T., Darendelioğlu R., Ardahan F., "Üniversite Personelinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre Serbest Zaman Engellerinin Belirlenmesi", 22nd Tafisa World Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-14 Kasım 2011, pp.46-46
Ardahan F., "The Profile Of The Turkish Mountaineers And Rock Climbers: The Reasons And The Carried Benefits For Attaending Outdoor Sports And Life Satisfaction Level ", 8. International Conference Sport and Quality of Life/2011, Brno, CEK CUM., 10-11 Kasım 2011, pp.33-38 (Link)
Ardahan F., "Duygusal Zeka Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin Doğa Sporu Yapanlar Örneğinde İncelenmesi", 1. Uluslararası Spor Ekonomisi ve Yönetimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 12-15 Ekim 2011, pp.201-224
Ardahan F., Yerlisu Lapa T., "Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerinin Serbest Zaman Etkinliklerine Katılımlarının Öğretim Türü, Eğitim Programı Ve Sınıf Değişkenlerine Göre Değerlendirilmesi", 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-12 Kasım 2010, pp.422-423
Yerlisu Lapa T., Ardahan F., Yildiz F., "Bisiklet Etkinliklerine Katılan Bireylerin Profilleri, Bu Sporu Yapma Nedenleri Ve Elde Ettikleri Faydalar", 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-12 Kasım 2010, pp.420-420
Tekin M., Ardahan F., "Bireylerin Tatile Çıkma Sebepleri, Türkiye’Nin Ve Tatil Yapılan Yörelerin Tatil Destinasyonu Olarak Tercih Edilme Nedenleri ", II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, BALIKESİR, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2006, ss.22-33
Ardahan F., "Pansiyon İşletmeciliği Sorunlar Ve Çözüm Önerileri ", II. Eğirdir Ulusal Turizm Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Turizm İşletmeciliği Meslek Yüksek Okulu, ISPARTA, TÜRKIYE, 10-12 Kasım 2006, ss.10-20
Tekin M., Ardahan F., "Müşteri İlişkileri Yönetimi Açısından Türkiye’Nin Ve Tatil Yapılan Yörelerin Tatil Destinasyonu Olarak Tercih Edilme Sebeplerinin Bilinmesinin Önemi ", II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu , BALIKESİR, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2006, ss.44-55
Ardahan F., Özkırım N., "Sivil Toplum Kuruluşlarının Etkin Yönetimi İçin Stratejik İşbirliği", II. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 15-16 Ekim 2005, ss.45-55
Okutmuş E., Ardahan F., "Yeşil Teknolojinin Üretim Maliyetlerine Etkisi ", IV. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, İ.İ.B.F., KONYA, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2004, ss.44-55
Ardahan F., "Global Rekabet Stratejileri Olarak Stratejik İşbirlikleri Ve Türk Turizm Sektöründe Uygulama Olanakları ", IV. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, İ.İ.B.F. , KONYA, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2004, ss.44-54
Ardahan F., Çerez M.H., "Besyo’Larda Toplam Kalite Yönetimi ", Spor Yönetimi ve Ekonomisi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi&Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulları, ANKARA, TÜRKIYE, 5-6 Aralık 2003, ss.2-2
Çerez M.H., Ardahan F., "Spor Kulüplerinin Etkin Yönetimi İçin Stratejik Planlama", Spor Yönetimi ve Ekonomisi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi&Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulları, ANKARA, TÜRKIYE, 5-6 Aralık 2003, ss.4-4
Çerez M.H., Ardahan F., "Spor Kulüplerinin Etkin Yönetimi İçin Toplam Kalite Yönetimi", 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2002, pp.15-15
Ardahan F., Aygen Zetter S., "Mesleki Eğitimin Yönetici Sekreterlerinin İş Başarımına Etkileri Ve Antalya İli Örneği", II. Ulusal Büro Yönetimi Eğitimi Kongresi, Bilkent Üniversitesi, ANKARA, TÜRKIYE, 8-9 Kasım 2001, ss.3-3
Ardahan F., Aygen Zetter S., "Toplam Kalite Yönetiminin Yönetici Sekreterlerinin İş Tatminine Etkileri Ve Antalya İli Örneği ", II. Ulusal Büro Yönetimi Eğitimi Kongresi, Bilkent Üniversitesi, ANKARA, TÜRKIYE, 8-9 Kasım 2001, ss.7-7
Tekin M., Ardahan F., "Resmi Liseler Ve Aynı Statüdeki Özel Kolejlerde Çalışan Öğretmenlerin İş Tatmini Boyutları Ve Antalya İli Örneği", VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, KONYA, TÜRKIYE, 9-11 Eylül 1998, ss.20-30
Tekin M., Ardahan F., "Turizm İşletmelerinde Bilgi Teknolojisi Kullanımı Ve Turizm Pazarlamasına Etkileri ", 1. Ulusal Turizm Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, ISPARTA, TÜRKIYE, 17-18 Eylül 1998, ss.12-22
Güleç H.K., Ardahan F., "Resmi Liseler Ve Özel Kolejlerde Görev Alan Yöneticilerin Eğitim Liderliği Ve Etik Davranış Boyutları İle Bu İlkelerin Öğretmenler Tarafından Sorgulanması Ve Antalya İli Örneği ", VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, KONYA, TÜRKIYE, 9-11 Eylül 1998, ss.25-45
Üstüner I.Ş., Ardahan F., Okutmuş E., "Eğitimde Stratejik Planlama, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bolton Koleji Karşılaştırmalı Örneği ", Yüksek Öğretimde Sürekli Kalite İyileştirme Sempozyumu, Başkent Üniversitesi Haberal Eğitim Vakfı, ANKARA, TÜRKIYE, 2-2 Mayıs 1997, ss.5-8
Üstüner I.Ş., Ardahan F., Okutmuş E., "Eğitimde Stratejik Yönetim, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Örneği ", 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Anadolu Üniversitesi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 18-19 Ekim 1997, ss.5-5
Ardahan F., "Hücre Tipi Üretimde Üretim Hücresi Oluşturulmasına Yönelik Yeni Bir Yöntem Önerisi Ve Yöntemlerin Karşılaştırılması ", 4. Ulusal Kalite Sempozyumu , Toplam Kalite ve Eğitimde Kalite , İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-9 Kasım 1995, cilt.1, ss.125-135
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ardahan F., Ceylan B., "Üniversite Öğrencilerinin Tiyatroya Hakkındaki Düşünceleri, Tiyatroya Gitme ve Gidememe Nedenleri: Akdeniz Üniversitesi Örneği", in: Sporda Psiko-Sosyal Alanlar, Zeynep Filiz DİNÇ, Eds., Akademisyen Yayınları, Ankara, pp.107-124, 2019 (Link)
Ardahan F., "Fiziksel ve Mental Beceriye Dayalı Oyun Örnekleri", in: Oyun ve Oyun Kültürü, Faik ARDAHAN, Eds., Detey Yayınları, Ankara, pp.131-213, 2018
Ardahan F., "Oyun Kavramı, Çocuk ve Oyun", in: Oyun ve Oyun Kültürü, Faik ARDAHAN, Eds., Detay Yayıncılık, Ankara, pp.37-97, 2018
Ardahan F., Eds., "Oyun ve Oyun Kültürü", Detay Yayıncılık, Ankara, 2018
Ardahan F., "Hem Spor Hem Oyun Olarak Önerdiklerim", in: Oyun ve Oyun Kültürü, Faik ARDAHAN, Eds., Detay Yayıncılık, Ankara, pp.277-303, 2018
Ardahan F., "Temel Hareket Kavramı, Fiziksel Aktivite ve Egzersiz", in: Oyun ve Oyun Kültürü, Faik ARDAHAN, Eds., Detay Yayıncılık, Ankara, pp.99-128, 2018
Ardahan F., "Kaizen, Daha İyiyi Arama Yolculuğu", in: Oyun ve Oyun Kültürü, Faik ARDAHAN, Eds., Detay Yayıncılık, Ankara, pp.1-32, 2018
Ardahan F., Kaplan Kalkan A., "Açık Alan Rekreasyonunun Ortaya Çıkışı", in: Açık Alan Rekreasyonu, Bölüm Yazarlığı, Faik ARDAHAN, Eds., Detay Yayıncılık, Ankara, pp.1-10, 2017 (Link)
Ardahan F., Kaplan Kalkan A., "Açık Alan Rekreasyonu ve Ruhani Hayat", in: Açık Alan Rekreasyonu , Faik ARDAHAN, Eds., Detay Yayıncılık, Ankara, pp.39-47, 2017 (Link)
Ardahan F., "Açık Alan Rekreasyonunun Turizmle İlişkisi", in: Açık Alan Rekreasyonu , Faik ARDAHAN, Eds., Detay Yayıncılık, Ankara, pp.167-188, 2017 (Link)
Ardahan F., "Açık Alan Rekreasyonu ve Eğitim", in: Açık Alan Rekreasyonu , Faik ARDAHAN, Eds., Detay Yayıncılık, Ankara, pp.105-114, 2017 (Link)
Ardahan F., "Açık Alan Rekreasyonunun Ekonomisi", in: Açık Alan Rekreasyonu , Faik ARDAHAN, Eds., Detay Yayıncılık, Ankara, pp.91-104, 2017 (Link)
Ardahan F., Kaplan Kalkan A., "Açık Alan Rekreasyonunda Risk Yönetimi", in: Açık Alan Rekreasyonu , Faik ARDAHAN, Eds., Detay Yayıncılık, Ankara, pp.199-222, 2017 (Link)
Ardahan F., Kaplan Kalkan A., "Açık Alan Rekreasyonunun Kaynakları", in: Açık Alan Rekreasyonu , Faik ARDAHAN, Eds., Detay Yayıncılık , Ankara, pp.115-121, 2017 (Link)
Ardahan F., Kaplan Kalkan A., "Açık Alan Rekreasyonunun Sosyal Etkileri ve Yaşanan Çatışmalar", in: Açık Alan Rekreasyonu , Faik ARDAHAN, Eds., Detay Yayıncılık, Ankara, pp.69-85, 2017 (Link)
Ardahan F., Kaplan Kalkan A., "Oyun ve Ritüeller", in: Açık Alan Rekreasyonu , Faik ARDAHAN, Eds., Detay Yayıncılık, Ankara, pp.57-62, 2017 (Link)
Ardahan F., Kaplan Kalkan A., "Açık Alan Rekreasyonunda Öncüler", in: Açık Alan Rekreasyonu, Faik ARDAHAN, Eds., Detay Yayıncılık, Ankara, pp.23-36, 2017 (Link)
Ardahan F., Eds., "Açık Alan Rekreasyonu", Detay Yayıncılık, ANKARA, 2017 (Link)
Ardahan F., "Gönüllülük ve Rekreasyon", in: Rekreasyon Bilimi, Prof. Dr. Suat Karaküçük, Eds., Gazi Kitabevi, Ankara, pp.67-94, 2016 (Link)
Ardahan F., "Rekreasyon ve Liderlik", in: Her Yönüyle Rekreasyon, Ardahan F., Eds., Detay Yayıncılık, Ankara, pp.137-173, 2016 (Link)
Ardahan F., "Daha İyi, Kaizen ve Rekreasyon", in: Her Yönüyle Rekreasyon, Ardahan F., Eds., Detay Yayıncılık, Ankara, pp.273-290, 2016 (Link)
Ardahan F., Eds., "Her Yönüyle Rekreayon", Detay Yayıncılık, ANKARA, 2016 (Link)
Ardahan F., "Rekreasyon ve Turizm İlişkisi", in: Her Yönüyle Rekreasyon, Ardahan F., Eds., Detay Yayıncılık, Ankara, pp.189-218, 2016 (Link)
Ardahan F., Turgut T., Kaplan Kalkan A., "Rekreasyon, Oyun ve Ritüel İlişkisi", in: Her Yönüyle Rekreasyon, Ardahan F., Eds., Detay Yayınları, Ankara, pp.119-131, 2016 (Link)
Ardahan F., "Türkiye’de Rekreasyon", in: Her Yönüyle Rekreasyon, Ardahan F., Eds., Detay Yayıncılık, Ankara, pp.295-303, 2016 (Link)
Ardahan F., "Rekreasyon ve Eğitim", in: Her Yönüyle Rekreasyon, Ardahan F., Eds., Detay Yayıncılık, Ankara, pp.177-186, 2016 (Link)
Ardahan F., Turgut T., Kaplan Kalkan A., "Serbest Zaman ve Rekreasyon", in: Her Yönüyle Rekreasyon, Ardahan F., Eds., Detay Yayıncılık, Ankara, pp.1-118, 2016 (Link)
Ardahan F., "Rekreasyon İşletmeciliği", in: Her Yönüyle Rekreasyon, Ardahan F., Eds., Detay Yayıncılık, Ankara, pp.221-270, 2016 (Link)
Ardahan F., "Antalya Günübirlik Bisiklet Rotaları", M GRUP MATBACILIK, KAYSERİ, 2013 (Link)
Ardahan F., "Toplam Kalite Nedir", in: Toplam Kalite Yönetimi (Kalite Yönetimi ve Tarihi Gelişim Süreci), , Prof.Dr.Nihat AYDENİZ, Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARA, Eds., Lisans Yayınevi, İstanbul, pp.7-29, 2009 (Link)
Ardahan F., "Küçük Ve Orta Boy İşletmeciler Için Zaman Yönetimi", Akdeniz Üniversitesi Yayınevi, ANTALYA, 2004
Ardahan F., "Küçük Ve Orta Boy İşletme Yöneticileri İçin İşletme Matematiği", Akdeniz Üniversitesi Yayınavi, ANTALYA, 2001
DİĞER YAYINLAR
Orhan İ., Kaplan Y., Ardahan F., Özdemir Ö., "Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi", Sunum, pp.301, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi