Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sinan A., Alkan B.B., "A useful approach to identify the multicollinearity in the presence of outliers", JOURNAL OF APPLIED STATISTICS, vol.42, pp.986-993, 2015
Bayram T., Akkoyun S., Kara S.O., Sinan A., "NEW PARAMETERS FOR NUCLEAR CHARGE RADIUS FORMULAS", ACTA PHYSICA POLONICA B, vol.44, pp.1791-1799, 2013
Tokgoz S., Zamani A.G., Durakbasi-Dursun H.G., Yilmaz O., Ilhan N., Demirel S., et al., "TAFI gene polymorphisms in patients with cerebral venous thrombosis", ACTA NEUROLOGICA BELGICA, vol.113, pp.291-297, 2013
Akkoyun S., Bayram T., Kara S.O., Sinan A., "An artificial neural network application on nuclear charge radii", JOURNAL OF PHYSICS G-NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS, vol.40, 2013
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sinan A., Genç A., "COMPARING THE MOST COMMONLY USED CLASSICAL METHODS FOR DETERMINING THE RIDGE PARAMETER IN RIDGE REGRESSION ", JOURNAL OF SELÇUK UNIVERSITY NATURAL AND APPLIED SCIENCE , no.2, pp.13-24, 2012
Atlı Z., Sinan A., "ESTIMATING WIND SPEED IN BLACK SEA REGION WITH PANEL DATA ANALYSIS ", JOURNAL OF SELÇUK UNIVERSITY NATURAL AND APPLIED SCIENCE, no.1, pp.1-13, 2012
Genç A., Karadavut U., Karakoca A., Sinan A., " Bakla (Victia Faba L.) Bitkilerinin Tohumlarında Çıkışa Kadar Geçen Süredeki Nem Miktarları Değişiminin İstatistiksel Analizi. ", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, ss.91-100, 2005
Karadavut U., Genç A., Tozluca A. , Sinan A., Karakoca A., Aksoyak Ş., et al., " Parçalı Regresyon Yardımı ile Bitki Boyu-Zaman İlişkisi Parametrelerinin Tahmini.", Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.114-117, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Karakoca A., Sinan A., "Similarity Based Missing Data Imputation Methods for Categorical Questionnaries", Xth International Statistics Day Conference, GİRESUN, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2016, pp.10-10
Sinan A., Karakoca A., "A different imputation approach for the categorical survey studies", 4th Baltic-Nordic Conference on Survey Statistics, Helsinki, FINLANDIYA, 24-28 Ağustos 2015, pp.73-73
Karakoca A., Sinan A., " Genetic modelling imputation approach for quantitative missing data problem", 4th Baltic-Nordic Conference on Survey Statistics, Helsinki, FINLANDIYA, 24-28 Ağustos 2015, pp.52-52
Sinan A., Bayram T., Akkoyun S., "New Estimated Parameters of Viola Seaborg Formula for Superheavy Nuclei. ", VII. INTERNATIONAL WORKSHOP on NUCLEAR STRUCTURE PROPERTIES, SİNOP, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2014, pp.52-52
Sinan A., Karadavut U., Karakoca A., "Determination Of Relationships Among Nonlinear Model Parameters In Wheat Plants", 9th. International Statistics Day Symposium , ANTALYA, TÜRKIYE, 10-14 Mayıs 2014, pp.105-105
Sinan A., Alkan B., "The Use of Robust Estimates for Variable Selection in Semiparametric Regression Models. ", 26th European Conference on Operational Research, Roma, ITALYA, 1-4 Temmuz 2013, pp.149-150
Alkan B.B., Sinan A., Alkan N., " The Examination of Stock Exchange Returns by Fuzzy Principal Component Analysis.", 26th European Conference on Operational Research, Roma, ITALYA, 1-4 Temmuz 2013, pp.53-53
Karakoca A., Erişoğlu M., Sinan A., "Parametrik Olmayan Regresyonda Optimal Bant Genişliği Seçim Yöntemlerinin Karşılaştırılması", Uluslararası 8. İstatistik Kongresi, 282-283, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-30 Ekim 2013, pp.282-283
Sinan A., Genç A., " Medyana Dayalı Parametrik Olmayan Tahmin Yöntemi İle Polinomial Modelin Tahmini", Uluslararası 8. İstatistik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-30 Ekim 2013, pp.17-18
Atlı Z., Sinan A., " Karadeniz Bölgesindeki Rüzgar Hızının Panel Veri Analizi ile Tahmini", 13th International Conference on Econometrics, Operations Research and StatisticsICEOS 2012, Famagusta, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 24-26 Mayıs 2012, pp.288-288
Karakoca A., Sinan A., Genç A., " Parametrik Olmayan Regresyonda Bant Genişliğinin Genetik Algoritma Kullanılarak Tahmini. ", 13th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics-ICEOS 2012, Famagusta, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 24-26 Mayıs 2012, pp.76-76
Sinan A., Alkan B.B., "Veri Kümesinde Aykırı Değer Olması Durumunda Çoklu Doğrusal Bağlantının Teşhisi İçin Korelasyon Matrisinin Dayanıklı Tahmininin Kullanımı", 13th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics-ICEOS 2012, Famagusta, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 24-26 Mayıs 2012, pp.129-129
Sinan A., Genç A., Sezer D., "Parametrik Olmayan Regresyonda Panel Veri Analizi", II. Ulusal Konya Ereğli Keman Akman Meslek Yüksekokulu Tebliğ Günleri, KONYA, TÜRKIYE, 21-22 Mayıs 2009, ss.72-72
Sinan A., Genç A., "Comparing Estimation Results in Nonparametric and Semiparametric Models", 14th International Congress on Computational and Applied Mathematics, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Eylül - 2 Ekim 2009, pp.69-69
Sinan A., Karadavut U., Genç A., Palta Ç., " Mısır Büyümesinin Simülasyonunda Çok Terimli, (Polinomiyal) Fonksiyon Modellerinin Karşılaştırılması. ", igs08 6. İstatistik Günleri Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKIYE, 28-30 Ağustos 2008, ss.36-36
Karadavut U., Sinan A., Genç A., Palta Ç., " Farklı Bölgelerde Yetiştirilen Mısır Bitkilerinde Verime Etki Eden Bazı Karakterlerin Lojistik Regresyon Analizi ile İncelenmesi. ", igs08 6. İstatistik Günleri Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKIYE, 28-30 Ağustos 2008, ss.37-37
Karakoca A., Genç A., Sinan A., "Çok değişkenli doğrusal olmayan modellerde genetik algoritma ile parametre tahmini", igs08 6. İstatistik Günleri Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKIYE, 28-30 Ağustos 2008, ss.40-40
Sinan A., Genç A., Karakoca A., Pekgör A., " Parametrik Olmayan Regresyonda Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılması", igs08 6. İstatistik Günleri Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKIYE, 28-30 Ağustos 2008, ss.38-38
Karadavut U., Genç A., Karakoca A., Sinan A., Palta Ç., Aksoyak Ş., " Dağdaş Buğday Bitkilerinin Büyüme Eğrilerinin Belirlenmesinde Model Seçimi", 4. İstatistik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Mayıs 2005, ss.150-151
Karadavut U., Genç A., Karakoca A., Sinan A., " Bakla Bitkilerinde Çıkış ile Çiçeklenme Dönemleri Arasındaki Büyüme Eğrilerinin Belirlenmesi", 6. Ulusal Biyoistatistik Sempozyumu, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 13-15 Eylül 2002, ss.241-245
Karadavut U., Genç A., Karakoca A., Sinan A., " Bakla Bitkilerinin Tohumlarında Çıkışa Kadar Geçen Süredeki Nem Miktarları Değişiminin İstatistiksel Analizi", 6. Ulusal Biyoistatistik Sempozyumu, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 13-15 Eylül 2002, ss.246-252
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Erdoğan S. , Sinan A., "(Türkiye ile Bazı Avrupa Ülkelerinin 2000'li Yıllardaki Ekonomik Performansı ve Küresel Kriz Algılaması: 2004-2009 Panel Veri Analizi", Küresel Ekonomik ve Finansal Kriz, Türkiye Ekseninde Sorunlar ve Çözümleri, ÇETİNKAYA M., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.217-236, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi