Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Mizahın Kısa ve Uzun Bellek Üzerindeki Etkileri", BAP Arastırma Projesi, SBA-2018-4072, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Pedagojik Formasyon Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Özyeterlilikleri ile Duygu Durumları ve Kişisel Özellikleri Arasındaki İlişkiler", BAP Arastırma Projesi, SBA-2018-4063, Yönetici, 2019
"Okul Öncesi Eğitimde Ritim Oyun ve Harekete Dayalı Müzik Programı İçeren Etkinlik Kitabı Oluşturulması ve Uygulanması", BAP Arastırma Projesi, SBA-2018-4059, Araştırmacı, Devam Ediyor
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi