Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2012 - 2018
Ögr.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2004 - 2012
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Merkez Müdürü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi , , 16.08.2016 - Devam Ediyor
Merkez Müdürü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Antalya Uygulama ve Araştırma Merkezi, , 24.07.2015 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Tarih, 25.11.2013 - 25.11.2016
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Tarih, 11.07.2013 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Lisans, 2014-2015
Yakın Dönem Türkiye Tarihi I-II, Lisans, 2014-2015
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası I-II, Yüksek Lisans, 2013-2014
Türkiye ve Ortadoğu Devletleri -I, Doktora, 2013-2014
Atatürk Dönemi Türk Modernleşme Tarihi I-II, Yüksek Lisans, 2013-2014
Türk Dış Politikası I-II, Lisans, 2013-2014
Milli Mücadele Tarihi, Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, İ.Karataş, "Nihat Erim'in Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri (1912-1980)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, A. Öztürkci, "Demokrat Parti’de Parti İçi Muhalefet (1946-1950)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Ö.Arikan, "Atatürk Dönemi'nde Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplara Tepkiler (1925-1935) ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2017.
Yüksek Lisans, İ.Kati, "Yerel Basında Elmalı (1961-1971)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2017.
Yüksek Lisans, A.Göl, "Kıbrıs Mahkeme Kayıtlarına Göre II. Dünya Savaşı Döneminde Lefkoşa’da Türk-Rum Münasebetleri (1939-1945)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, M.Altaş, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetlerinin Yapısı ve Faaliyetleri (23 Nisan 1920-30 Ekim 1923)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, G.Güçlü, "Milliyetçi-Mukaddesatçı Bir Dergi: Toprak Dergisi (1954-1961)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, M.Sultani, "Afganistan’da Cumhuriyet Dönemi Siyasi Gelişmeleri (1973-1978)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniv., SBE., Tarih ABD Yüksek Lisans, İlksen KATI, Yerel Basın Elmalı (1961-1971), Akd.Üniv.SBE Tarih ABD YL. Tez Sav. Jürisi, 21.12.2017, Aralık, 2017
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniv., SBE., Tarih ABD YL. Tez Savunma Jürisi, 02.05.2017, Özden ARIKAN, Atatürk Dönemi'nde Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplara Tepkiler (1925-1935), AÜ.SBE Tar, Mayıs, 2017
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Can DEVELİ, Filistin'de İngiltere Mandasının Kuruluşu (1917-1925), SDÜ, SBE Doktora Tez Sav. Jürisi, Ekim, 2017
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jüriliği, Evren DAYAR, Antalya'da Devlet ve Eşraf İlişkileri (1839-1908), AÜ.SBE Tarih ABD Doktora Tez Sav.Jür, Aralık, 2015
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma, Akdeniz Üniv., SBE, Tarih ABD Doktora , Şahin DOĞAN, Rus Kaynaklarına Göre Revan Hanlığı'nın Rusya'ya Bağlanm ve Ermeni Eyaleti'nin Kur., Kasım, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi