Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Beden A., ""Kutü'l-Amare Zaferi, Türk Şehitliği ve Şehitlik Arazisinin Hediye Edilmesine İlişkin Değerlendirmeler"", Mediterranean Journal of Humanities (MJH), vol.V, pp.151-164, 2015 (Link)
Beden A., "2003 Irak Savaşı Sonrası Musul-Kerkük'Te İlk Yerel İdari Düzenin Oluşturulması Ve Türkiye", Türk Yurdu, cilt.31, ss.154-160, 2011
Beden A., "Türk Basınına Göre, 2003 Irak Savaşı'Nın Temel Nedenleri Hakkında Bir Değerlendirme (Kitle İmha Silahları Ve El-Kaide Bağlantısı)", History Studies, vol.Ekim 2011, pp.65-80, 2011 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Beden A., ""Musul Meselesi Bağlamında “Türk” ve “Türkmen” Kavramlarının Değerlendirilmesi"", I.Uluslararası Türk Kültür Dünyası Sempozyumu, Dubrovnik, HIRVATISTAN, 24-28 Eylül 2017, pp.38-39
Beden A., Khantamirova İ., "“Bildiriş” Q?zeti V? Mirz?bala M?h?mm?dzad?nin Az?rbaycan Cumhuriyy?tinin Quruluşuna Dair Görüşl?ri ", IV.Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu , NİĞDE, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2017, vol.1, pp.79-85
Beden A., "TBMM Zabıt Ceridelerinde Zürih ve Londra Antlaşmaları", 9th International Congress of Cyprus Studies April 24-25 2014 / 9.Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi 24-25 Nisan 2014, Gazimagosa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 24-25 Nisan 2014, vol.1, pp.15-46
Beden A., "Konya Vilayet Salnamelerine Göre 20. Yüzyıl Başlarında Antalya'Nın Sosyo-Ekonomik Durumu", 20. Yüzyılda Antalya Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKİYE, 22-24 Kasım 2007, cilt.1, no.SM3, ss.176-196
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kurtcephe İ., Beden A., "Türkiye Cumhuriyeti Tarihi", Eğitim Kitabevi, KONYA, 2015 (Link)
Beden A., ""Milli Mücadele Dönemi'Nde İşgal Altında Bir Sergi: Türk Sanayi Sergisi"", Berna Türkdoğan Uysal Armağan Kitabı, Kantarcı Ş., Şimşek F., Ed., Sonçağ Yayıncılık, Ankara, ss.131-157, 2014
Kurtcephe İ., Beden A., "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'Nin Musul-Kerkük Politikası", Türk Dış Politikası-Cumhuriyet Dönemi I-II, Bıyıklı M., Ed., Bilimevi Basım Yay., İstanbul, ss.419-511-, 2008
DİĞER YAYINLAR
Beden A., ""Cumhuriyetimiz Ve Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar", Posta Gazetesi Akdeniz Eki Cumhuriyet Bayramı Özel İlavesi", Diger, ss.4, 2011
Beden A., "“Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)”, Posta Gazetesi Akdeniz Eki Cumhuriyet Bayramı Özel İlavesi", Diger, ss.4, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi