Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Burdur Kemer İlçesi Mera Alanlarında Kullanılacak Islah Yöntemlerinin Saptanması Üzerine Çalışmalar", TÜBITAK Projesi, TARP-19.6901, Araştırmacı, 2001
"Gün Uzunluğu, Dikim Tarihleri ve Paclobutrazolun Gazipaşa Yöresi Doğal Acı Baklalarının (Lupinus varius L.) Büyüme Çiçeklenmelerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma", TÜBITAK Projesi, TARP-1814, Araştırmacı, 2000
"Antalya Bölgesi Koşullarına Uygun Yüksek Ot ve Tane Verimine Sahip Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Hatlarının Elde Edilmesi", TÜBITAK Projesi, TARP-1853, Araştırmacı, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi