Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ , 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ , 2009 - 2018
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü, 13.03.2014 - Devam Ediyor
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, E.Aydin, "Atabetü'l Hakâyık'ta Aktarılan Değerler", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2019.
Yüksek Lisans, B.Saritaş, "‘Ortaöğretim Türk Dili Ve Edebiyatı Dersinin 21. Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2019.
Yüksek Lisans, Y.Uçgun Yaşar, "Aşık Şevki Halıcı'dan Derlenen Halk Hikayelerinde Eğitsel Unsurlar", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2018.
Yüksek Lisans, A.Kılınç, "Ortaöğretim Türk Edebiyatı Ders Kitaplarında Geçen Halk Şiirlerinde Kültür Aktarımı", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
Yüksek Lisans, E.Pektaş, "Ortaöğretim 10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Türk Halk Hikayelerinin Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
Yüksek Lisans, G.Tirkaz, "20. Yüzyıl Âşıklarından Âşık Posoflu Zülâlî, Âşık Mehmet Yakıcı, Âşık Veysel , Huzurî, Efkarî ve Âşık Zülâlî’nin Şiirlerinde Eğitimsel Unsurlar,", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, Y.Memiş, "Âşık Şeref Taşlıova'dan Derlenen Halk Hikâyelerinde Değerler Eğitimi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2013.
Yüksek Lisans, T.Balaban, "Sandıklı Halk İnanışları ve Uygulamaları", AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ, Mayıs, 2006.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Tez Savunma, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ağustos, 2019
Tez Savunma, Tez Sevunması, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2019
Tez Savunma, Tez savunması, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2018
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Eğitim Bilimleri Enstitiüsü , Nisan, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi