Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yilmaz A., "Araba Arkası Yazılar ve Folklorun Beş İşlevi", MILLI FOLKLOR, vol.30, pp.49-62, 2018
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yilmaz A., "The Evaluation of Turkish Language and Literature Curriculum in Terms of Reading Types", Journal of Education and Practice, vol.8, pp.139-147, 2017
Yilmaz A., Bal M., "Dil Becerilerinin Öğretiminde Yansıtıcı Rol", Teke, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, pp.278-293, 2015 (Link)
Yilmaz A., "Kutadgu Bilig’de Kadın", Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, ss.324-341, 2004
Yilmaz A., "“Tatar Halk Edebiyatında Beyit Türü ve Beyit Söyleme Geleneği”", AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.227-241, 1998
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yilmaz A., "Türk Kültüründe ve Divan ü Lügati’t Türk’te Konukseverlik", Kaşgarlı Mahmut ve Türk Dünyasının Dili, Edebiyatı Kültür ve Tarihi , KIRGIZISTAN, - , vol.1, pp.377-
Yilmaz A., "ANTALYA’DA TÜRBELERLE İLGİLİ İNANIŞ VE UYGULAMALARA BİR ÖRNEK: AHİ KIZI", AVRASYA SOSYAL VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (ASEAD), ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2018, pp.38-38
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yilmaz A., "Çelik Duran (Şair Hasan)", Sazın ve Sözün Sultanları, Doç. Dr. Fatha Ahsen TURAN ve Doç. Dr. Ayfer YILMAZ, Ed., Gazi Kitabevi, Ankara, ss.112-114, 2016
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Yilmaz A., "", ,,,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi