Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Adölesanlarda İnternet Bağımlılık Düzeyleri ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, TSA-2017-2385, Araştırmacı, 2018
"Türkiyede Pediatri Hemşirelerinin İş Doyumu Tükenmişlik Düzeyleri ve Bunları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, TYL-2016-1952, Araştırmacı, 2018
"Antalya İli Hastanelerindeki Yönetici Hemşirelerin Profesyonel Değerler Algısı ile İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, 2012.02.0122.013, Araştırmacı, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi