Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. AYŞE NUR KUTLUCA CANBULAT
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Eğitim Fakültesi
Bölüm : Temel Eğitim Bölümü
Ana Bilm Dalı : Sınıf Eğitimi
Sabit Telefon : +90 242 3100000 | Dahili : 4625
E Posta Adresi : aysenurcanbulatakdeniz.edu.tr | aysenur.canbulatgmail.com
Web Adresi : https://avesis.akdeniz.edu.tr/aysenurcanbulat
Ofis : Egitim fakültesi - B/353
Posta Adresi : Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı Kampus/ Antalya
Eğitim Bilgileri
Doktora, ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim, 2005-2010
Yüksek Lisans, ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği, 2002-2004
Lisans, ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, 1998-2002
Yaptığı Tezler
Doktora, "OKULA DESTEK EĞİTİMİNİN ETKİLİLİĞİ", ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları Ve Öğretim Ağustos, 2010.
Yüksek Lisans, "TÜRKİYE VE ALMANYA'DA ANADİLİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI", ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü sınıf öğretmenliği Haziran, 2004.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Bilgilendirme ve Eğitim Semineri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK)- Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2011
Uygulamalı Montessori Eğitimi Semineri, Binbir Çiçek Vakfı- Abant İzzet Baysal Üniversitesi İşbirliği Çalışması, 2008
Araştırma Alanları
Sınıf Öğretmenliği
Öğretmen Eğitimi
Okuma ve Yazma Öğretimi
Web Of Science Araştırma Alanları
Education & Educational Research
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2019 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2013 - 2018
Arş.Gör., ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2002 - 2013
Mesleki ve İdari Deneyimler
Dekan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , , 01.12.2015 - 15.03.2016
Verdiği Dersler
Eğitim Bilimine Giriş, Lisans, 2016-2017
Uzmanlık Alan, Yüksek Lisans, 2016-2017
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2016-2017
Danışmanlık, Yüksek Lisans, 2016-2017
Öğretim İlke Ve Yöntemleri, Lisans, 2016-2017
Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı, Lisans, 2014-2015
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, E.Yuvanç, "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sözel Beceri, Okuma ve Yazma Becersisi Geliştirme Özyeterliklerinin Yordayıcı Bazı değikenler açısından İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, Ö.Akkaya, "SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA DUYARLILIĞI VE YAZMA BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2018.
Yüksek Lisans, C.Can, "TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DERS GÜNLÜĞÜ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI İLE YAZMA BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2017.
Yüksek Lisans, S.Yüce, "Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma Yazma Öğrettiminde Okul olgunluğunu Belirleme ve Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşleri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ocak, 2017
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Abant İzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2015
Tez Savunma, Tez Svunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2014
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Nisan, 2014
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kutluca Canbulat A.N., Argon T. , "The Instructors And Teacher Candidates’ Perspectives About Rights Of The Child.", Social and Behavioral Sciences, vol.46, pp.283-288, 2012 (Link)
Kutluca Canbulat A.N., Tuncel M., "Okula Alma Uygulamaları ve Bireyselleştirirlmiş Destek Eğitimin Etkiliği", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.12, pp.2059-2089, 2012 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Kutluca Canbulat A.N., "Effect of Using Reflective Diaries in Teaching Turkish on Bilingual Students’ Academic Achievement and Writing Skills", EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.82, pp.1-26, 2019 (Link)
Kutluca Canbulat A.N., "Classroom teacher candidates’ perceptions of teacher self-efficacy in developing students’ reading, writing and verbal skills: Scale development study", Educational Research and Reviews, vol.12, pp.789-802, 2017
Kutluca Canbulat A.N., Yüce S., "Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Çocuğu Merkeze Almak ve İlgilenmek", Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.136-161, 2017
Kutluca Canbulat A.N., "Turkish Instruction Self-Efficacy Perception Scale: Exploratory and Confirmatory Factor Analyses- Türkçe Öğretimi Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği: Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi", International Journal of Language Academy, vol.5, pp.264-274, 2017
Yüce S., Kutluca Canbulat A.N., "Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma Yazma Öğretiminde Okul Olgunluğunu Belirleme ve Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşleri", International Journal of Languages’ Education and Teaching , vol.5, pp.101-123, 2017
Canbulat M., Kutluca Canbulat A.N., "Avusturya Ve Türkiye'De Öğretmen Adayı Belirleme Süreci", Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, vol.5, pp.113-132, 2015
Kutluca Canbulat A.N., "Tangible Experiences-Based Individual Differences Training for Teacher Candidates ", International Journal of Educational Sciences, vol.7, pp.48-66, 2015
Kutluca Canbulat A.N., "Öğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre Öğretmen Yeterlikleri Ve Öğretmen Adayı Belirleme Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme", Cumhuriyet International Journal of Education, vol.3, pp.1-14, 2014
Kutluca Canbulat A.N., Yıldızbaş F. , "Okul Öncesi Ve Sınıf Öğretmenlerinin 60-72 Aylık Çocukların Okula Hazırbulunuşluklarına İlişkin Görüşleri", Abant İzzet Baysal üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.33-50, 2014
Kutluca Canbulat A.N., "Ses Temelli Cümle Yöntemi Ile İlokokuma Yazma Öğretiminde Anlamlı Okumayı Etkileyen Unsurlar", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.173-191, 2013 (Link)
Kutluca Canbulat A.N., Canbulat M., "Almanya’Da Okula Alma Uygulamaları Ve Kiel Okula Alma Testinin Türkçeye Uyarlanması ", İlköğretimonline, vol.11, pp.1-17, 2012 (Link)
Kutluca Canbulat A.N., Tuncel M., "Birinci Sınıf Öğretimine Bütünsel Yaklaşım Ve Öğretimde Bireyselleştirme Çalışmaları", Ahi Evran Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, pp.31-60, 2012 (Link)
Kutluca Canbulat A.N., Akgün N., Yildiz K., "Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Ilişkin Algıları.", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.1-17, 2003
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Şeren N., Kutluca Canbulat A.N., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özetleme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", V. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.1569-1571
Can C. , Kutluca Canbulat A.N., "Türkçe Öğretiminde Ders Günlüğü Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarıları İle Yazma Becerileri Üzerine Etkisi", V. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.1577-1579
Kutluca Canbulat A.N., Yuvanç E., "İlkokul Öğrencilerinin Okuma ve Yazma Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi", V. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.1572-1574
Kutluca Canbulat A.N., Yuvanç E. , "Sınıf Öğretmenlerinin Sınıflarında Kullandıkları Yazma Çeşitleri", 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Lefke, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 8-11 Mayıs 2017, pp.101-101
Kutluca Canbulat A.N., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe Alan Yeterlikleri", 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Roma, ITALYA, 20-23 Nisan 2017, pp.1-1
Kutluca Canbulat A.N., Yüce S., Can C., "Türkiye'de Öğrenen Merkezli Eğitim Anlayışında Çocukla İlgilenmek", 15. Uluslararası Sınıf öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2016, pp.144-144
Kutluca Canbulat A.N., "Almanya ve Türkiye'de Lise Öğrencilerinin Kariyer Planlarında Sınıf Öğretmenliğinin Yeri", 15. Uluslararası Sınıf öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2016, pp.296-296
Kutluca Canbulat A.N., Tuncel M. , "Sınıf Öğretmenlerinin Alan Dışı Atamalara İlişkin Görüşleri", 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2013, ss.101-101
Kutluca Canbulat A.N., Canbulat M., "Avusturya Ve Türkiye'De Öğretmen Adayı Belirleme Süreci", 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2013, ss.318-318
Kutluca Canbulat A.N., Argon T., "Instructors’ And Teacher Candidates’ Perspectives About Rights Of The Child", 4th World Conference on Educational Sciences, WCES 2012 , Barcelona, ISPANYA, 2-5 Şubat 2012, pp.28-28
Kutluca Canbulat A.N., "Determination Of The Technological Literacy Levels Of Pre-Service Classroom Teachers.", Educational Reform in the 21.Century in Balkan Countries. , Bucharest, ROMANYA, 28-30 Haziran 2012, pp.40-40
Kutluca Canbulat A.N., Yildizbaş F., "Okul Öncesi Ve Sınıf Öğretmenlerinin 60-72 Aylık Çocukların Okul Hazırbulunuşluklarına Ilişkin Görüşlerinin Incelenmesi", II.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi., BOLU, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2012, ss.21-21
Kutluca Canbulat A.N., "Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Inaçları", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu , RİZE, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.111-111
Kutluca Canbulat A.N., Tuncel M., "Birinci Sınıf Öğretimine Bütünsel Yaklaşım Ve Öğretimde Bireyselleştirme Çalışmaları.", 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2011, ss.197-197
Kutluca Canbulat A.N., Sezgin Nartgün Ş., "Üniversitelerde Mobbing. ", XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı. , TOKAT, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2007, cilt.3, ss.691-697
Kutluca Canbulat A.N., Canbulat M., "Almanya’Da Ilköğretime Hazırbulunuşluk Düzey Tespit Testlerinin Türkiye’De Uygulanabilirliği Üzerine Bir Inceleme. ", XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi , TOKAT, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2007, cilt.1, ss.1-5
Kutluca Canbulat A.N., Çakmak E., "Eğitim Fakültesi Lisans Son Sınıf Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitime Ilişkin Görüşleri.", III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu , ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 2007, ss.145-152
Kutluca Canbulat A.N., Çelenk S., Canbulat M., "Almanya Ve Türkiye Ilköğretim Okullarının Anadil Öğretiminde Konuşma Ve Dinleme Becerilerine Yaklaşımları. ", XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı., MALATYA, TÜRKIYE, 6-9 Temmuz 2004, ss.119-120
Kitap ve Kitap Bölümleri
Kutluca Canbulat A.N., "Okula Ve Öğrenmeye Hazıroluş", İlkokuma Yazma Programı Ve Öğretimi, Süleyman Çelenk, Ed., Eğiten Kitap, Ankara, ss.13-49, 2013 (Link)
Diğer Yayınlar
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi, Amasya, Eylül 2018
V. International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Mayıs 2018
3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Roma, Nisan 2017
3. International Symposium on Language Education and Teaching, Rome, Nisan 2017
2. Antalya Bilim Festivali , Antalya, Nisan 2016
15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Mayıs 2016
Okula Uyum Çalıştayı: Taslak Programların Değerlendirilmesi Çalıştayı, Ankara, Kasım 2015
V. Sınıf Öğretmenliği Çalıştayı, İzmir, Ocak 2014
22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. (Uluslararası Katılımlı), Eskişehir, Eylül 2013
Educational Reform in the 21.Century in Balkan Countries, Bükreş, Haziran 2012
11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu , Rize, Mayıs 2012
4th World Conference on Educational Sciences, WCES 2012 , Barcelona, Şubat 2012
II.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Bolu, Eylül 2012
10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. , Sivas, Mayıs 2011
TÜBİTAK Bilgilendirme ve Eğitim Semineri, Bolu, Şubat 2011
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, Eylül 2007
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Eskişehir, Ekim 2007
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya, Temmuz 2004
Bilimsel Hakemlikler
II. Öğrenme,Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi, Diğer Hakemliği, Nisan 2019
II. Uluslararası Temel Eğitim Kongersi, Diğer Hakemliği, Nisan 2019
VI. International Eurasian Educational Research Congress, Diğer Hakemliği, Mart 2019
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2017
Sakarya University Journal of Education, Dergide Hakemlik, Nisan 2017
Etkinlik Organizasyonu
V. International Eurasian Educational Research Congress, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2018
VI. Bilim ve Sanat Şenliği, Düzenleme Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Mayıs 2014
II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi , Düzenleme Kurulu Üyesi, BOLU, TÜRKIYE, Eylül 2012
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Uluslararası Öğrenme Öğretim ve Eğitim Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 2
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 32
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 16
Ödüller ve Burslar
Tuncel,M. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, "BİLİM TEŞVİK ÖDÜLÜ, TÜBİTAK, Eylül 2012
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi