Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2019 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2013 - 2018
Arş.Gör., ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2002 - 2013
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , , 01.12.2015 - 15.03.2016
VERDİĞİ DERSLER
Eğitim Bilimine Giriş, Lisans, 2016-2017
Uzmanlık Alan, Yüksek Lisans, 2016-2017
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2016-2017
Danışmanlık, Yüksek Lisans, 2016-2017
Öğretim İlke Ve Yöntemleri, Lisans, 2016-2017
Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı, Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, E.Yuvanç, "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sözel Beceri, Okuma ve Yazma Becersisi Geliştirme Özyeterliklerinin Yordayıcı Bazı değikenler açısından İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, Ö.Akkaya, "SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA DUYARLILIĞI VE YAZMA BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2018.
Yüksek Lisans, C.Can, "TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DERS GÜNLÜĞÜ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI İLE YAZMA BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2017.
Yüksek Lisans, S.Yüce, "Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma Yazma Öğrettiminde Okul olgunluğunu Belirleme ve Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşleri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ocak, 2017
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Abant İzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2015
Tez Savunma, Tez Svunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2014
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Nisan, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi