Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kutluca Canbulat A.N., Argon T. , "The Instructors And Teacher Candidates’ Perspectives About Rights Of The Child.", Social and Behavioral Sciences, vol.46, pp.283-288, 2012 (Link)
Kutluca Canbulat A.N., Tuncel M., "Okula Alma Uygulamaları ve Bireyselleştirirlmiş Destek Eğitimin Etkiliği", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.12, pp.2059-2089, 2012 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kutluca Canbulat A.N., "Effect of Using Reflective Diaries in Teaching Turkish on Bilingual Students’ Academic Achievement and Writing Skills", EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.82, pp.1-26, 2019 (Link)
Kutluca Canbulat A.N., "Classroom teacher candidates’ perceptions of teacher self-efficacy in developing students’ reading, writing and verbal skills: Scale development study", Educational Research and Reviews, vol.12, pp.789-802, 2017
Kutluca Canbulat A.N., Yüce S., "Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Çocuğu Merkeze Almak ve İlgilenmek", Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.136-161, 2017
Kutluca Canbulat A.N., "Turkish Instruction Self-Efficacy Perception Scale: Exploratory and Confirmatory Factor Analyses- Türkçe Öğretimi Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği: Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi", International Journal of Language Academy, vol.5, pp.264-274, 2017
Yüce S., Kutluca Canbulat A.N., "Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma Yazma Öğretiminde Okul Olgunluğunu Belirleme ve Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşleri", International Journal of Languages’ Education and Teaching , vol.5, pp.101-123, 2017
Canbulat M., Kutluca Canbulat A.N., "Avusturya Ve Türkiye'De Öğretmen Adayı Belirleme Süreci", Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, vol.5, pp.113-132, 2015
Kutluca Canbulat A.N., "Tangible Experiences-Based Individual Differences Training for Teacher Candidates ", International Journal of Educational Sciences, vol.7, pp.48-66, 2015
Kutluca Canbulat A.N., "Öğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre Öğretmen Yeterlikleri Ve Öğretmen Adayı Belirleme Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme", Cumhuriyet International Journal of Education, vol.3, pp.1-14, 2014
Kutluca Canbulat A.N., Yıldızbaş F. , "Okul Öncesi Ve Sınıf Öğretmenlerinin 60-72 Aylık Çocukların Okula Hazırbulunuşluklarına İlişkin Görüşleri", Abant İzzet Baysal üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.33-50, 2014
Kutluca Canbulat A.N., "Ses Temelli Cümle Yöntemi Ile İlokokuma Yazma Öğretiminde Anlamlı Okumayı Etkileyen Unsurlar", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.173-191, 2013 (Link)
Kutluca Canbulat A.N., Canbulat M., "Almanya’Da Okula Alma Uygulamaları Ve Kiel Okula Alma Testinin Türkçeye Uyarlanması ", İlköğretimonline, vol.11, pp.1-17, 2012 (Link)
Kutluca Canbulat A.N., Tuncel M., "Birinci Sınıf Öğretimine Bütünsel Yaklaşım Ve Öğretimde Bireyselleştirme Çalışmaları", Ahi Evran Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, pp.31-60, 2012 (Link)
Kutluca Canbulat A.N., Akgün N., Yildiz K., "Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Ilişkin Algıları.", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.1-17, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şeren N., Kutluca Canbulat A.N., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özetleme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", V. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.1569-1571
Can C. , Kutluca Canbulat A.N., "Türkçe Öğretiminde Ders Günlüğü Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarıları İle Yazma Becerileri Üzerine Etkisi", V. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.1577-1579
Kutluca Canbulat A.N., Yuvanç E., "İlkokul Öğrencilerinin Okuma ve Yazma Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi", V. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.1572-1574
Kutluca Canbulat A.N., Yuvanç E. , "Sınıf Öğretmenlerinin Sınıflarında Kullandıkları Yazma Çeşitleri", 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Lefke, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 8-11 Mayıs 2017, pp.101-101
Kutluca Canbulat A.N., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe Alan Yeterlikleri", 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Roma, ITALYA, 20-23 Nisan 2017, pp.1-1
Kutluca Canbulat A.N., Yüce S., Can C., "Türkiye'de Öğrenen Merkezli Eğitim Anlayışında Çocukla İlgilenmek", 15. Uluslararası Sınıf öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2016, pp.144-144
Kutluca Canbulat A.N., "Almanya ve Türkiye'de Lise Öğrencilerinin Kariyer Planlarında Sınıf Öğretmenliğinin Yeri", 15. Uluslararası Sınıf öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2016, pp.296-296
Kutluca Canbulat A.N., Tuncel M. , "Sınıf Öğretmenlerinin Alan Dışı Atamalara İlişkin Görüşleri", 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2013, ss.101-101
Kutluca Canbulat A.N., Canbulat M., "Avusturya Ve Türkiye'De Öğretmen Adayı Belirleme Süreci", 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2013, ss.318-318
Kutluca Canbulat A.N., Argon T., "Instructors’ And Teacher Candidates’ Perspectives About Rights Of The Child", 4th World Conference on Educational Sciences, WCES 2012 , Barcelona, ISPANYA, 2-5 Şubat 2012, pp.28-28
Kutluca Canbulat A.N., "Determination Of The Technological Literacy Levels Of Pre-Service Classroom Teachers.", Educational Reform in the 21.Century in Balkan Countries. , Bucharest, ROMANYA, 28-30 Haziran 2012, pp.40-40
Kutluca Canbulat A.N., Yildizbaş F., "Okul Öncesi Ve Sınıf Öğretmenlerinin 60-72 Aylık Çocukların Okul Hazırbulunuşluklarına Ilişkin Görüşlerinin Incelenmesi", II.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi., BOLU, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2012, ss.21-21
Kutluca Canbulat A.N., "Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Inaçları", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu , RİZE, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.111-111
Kutluca Canbulat A.N., Tuncel M., "Birinci Sınıf Öğretimine Bütünsel Yaklaşım Ve Öğretimde Bireyselleştirme Çalışmaları.", 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2011, ss.197-197
Kutluca Canbulat A.N., Sezgin Nartgün Ş., "Üniversitelerde Mobbing. ", XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı. , TOKAT, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2007, cilt.3, ss.691-697
Kutluca Canbulat A.N., Canbulat M., "Almanya’Da Ilköğretime Hazırbulunuşluk Düzey Tespit Testlerinin Türkiye’De Uygulanabilirliği Üzerine Bir Inceleme. ", XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi , TOKAT, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2007, cilt.1, ss.1-5
Kutluca Canbulat A.N., Çakmak E., "Eğitim Fakültesi Lisans Son Sınıf Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitime Ilişkin Görüşleri.", III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu , ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 2007, ss.145-152
Kutluca Canbulat A.N., Çelenk S., Canbulat M., "Almanya Ve Türkiye Ilköğretim Okullarının Anadil Öğretiminde Konuşma Ve Dinleme Becerilerine Yaklaşımları. ", XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı., MALATYA, TÜRKIYE, 6-9 Temmuz 2004, ss.119-120
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kutluca Canbulat A.N., "Okula Ve Öğrenmeye Hazıroluş", İlkokuma Yazma Programı Ve Öğretimi, Süleyman Çelenk, Ed., Eğiten Kitap, Ankara, ss.13-49, 2013 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi