Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Terzi B., Azizoğlu F., Özhan F., "Factors affecting attitudes of nursing students towards distance education during the COVID-19 pandemic: A web-based cross-sectional survey", PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE, vol.February, pp.1-10, 2021
Doğu Kökçü Ö., Terzi B., "Development of an intensive care oral care frequency assessment scale", NURSING IN CRITICAL CARE, vol.July, pp.1-8, 2020 (Link)
Polat Ş., Terzi B., "Relationships between perceived support types and the job satisfaction levels of nurses", PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE, vol.1, pp.1-10, 2020
Terzi B., Azizoğlu F., Polat Ş., Kaya N., İşsever H., "The effects of noise levels on nurses in intensive care units.", NURSING IN CRITICAL CARE, vol.-, 2019
Terzi B., Topbaş E., Bingöl G., Mavi A.S., "Comparison of the effects of two different teaching methods in blood pressure measurement training: a randomized controlled study.", BLOOD PRESSURE MONITORING, vol.24, no.6, pp.294-298, 2019 (Link)
Terzi B., Bulut S., Kaya N., "Factors affecting nursing and midwifery students' attitudes toward social media.", NURSE EDUCATION IN PRACTICE, vol.35, pp.141-149, 2019 (Link)
Terzi B., Daş Geçim G.Y., Topuz İ., "Identification of the self-confidence and self-efficacy levels of student nurses when performing blood drawing for the first time on their peers", TECHNOLOGY AND HEALTH CARE, vol.27, pp.209-221, 2019 (Link)
Topbaş E., Terzi B., Görgen Ö., Bingöl G., "Effects of different education methods in peritoneal dialysis application training on psychomotor skills and self-efficacy of nursing students", TECHNOLOGY AND HEALTH CARE, vol.27, pp.175-182, 2019 (Link)
Terzi B., Kaya N., "A planned admission protocol application in intensive care units.", NURSING IN CRITICAL CARE, vol.22, pp.362-371, 2017 (Link)
Kaya N., Salmaslioglu A., Terzi B., Turan N., Acunas B., "The reliability of site determination methods in ventrogluteal area injection: A cross-sectional study", INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING STUDIES, vol.52, pp.355-360, 2015
Kaya H., Kaya N., Turan Y., Tan Y.M., Terzi B., Barlas D.B., "Nursing activities in intensive care units in Turkey", INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE, vol.17, pp.304-314, 2011
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kıraner E., Terzi B., Kelez Yayık A., Aydemir S., Doğanay Ö., Yakut T., et al., "COVID-19 Pandemi Sürecinde Yoğun Bakım Hemşiresinin Rolü ", İzmir Katip Çelebi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, no.1, ss.45-48, 2021
Kıraner E., Terzi B., Türkmen E., Kebapçı A., Bozkurt G., "Türk Yoğun Bakım Hemşirelerinin COVID-19 Salgınındaki Deneyimleri", KOÇ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, cilt.17, no.3, ss.284-286, 2020
Kıraner E., Terzi B., "Covid-19 Pandemi Sürecinde Yoğun Bakım Hemşireliği ", Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, cilt.24, no.EK-1, ss.83-88, 2020 (Link)
Terzi B., Erdoğan H., Ertürk M., Özkan A.S., "Investigation of Hand Washing Behaviors in Intensive Care Units ", Turk J Intensive Care , vol.18, pp.6-12, 2020
Terzi B., Polat S., "Hemşirelerin algıladıkları destek düzeyleri ve etkileyen faktörlerin incelenmesi ", Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.1, pp.59-67, 2020
Doğu Kökçü Ö., Terzi B., Kutlu Ö., "Comparison of Two Different Scales of Consciousness Assessment in the Intensive Care Unit ", JOURNAL OF CONTEMPORARY MEDICINE, vol.10, no.2, pp.176-180, 2020
Polat S., Terzi B., "Intercultural Sensitivity Levels of Nurses and Related Factors ", Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi , vol.28, no.2, pp.216-226, 2020 (Link)
Terzi B., Polat S., Azizoğlu F., Ateş N., Güngörmüş E., İşsever H., "Hemşirelerde İş Güvenliğinin Bazı Değişkenler Yönünden İncelenmesi ", Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.10, no.3, ss.260-267, 2019
Terzi B., Doğu Kökçü Ö., "Different Views On The Gastric Residual Volume Measurement Of Enteral Nutrition Patients At İntensive Care Unit", Journal of Human Rhythm, cilt.5, no.4, ss.344-351, 2019
Terzi B., Daş Geçim G.Y., Topuz İ., "Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Beceri Uygulama Sınavındaki Sınav Kaygısı ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.6, no.4, ss.289-296, 2019
Terzi B., Topbaş E., Çavuş Ergül H., "Comparison of Sleep Quality and Dialysis Adequacy of Patients Undergoing Hemodialysis ", SAUDI JOURNAL OF KIDNEY DISEASES AND TRANSPLANTATION, vol.30, no.6, pp.1342-1350, 2019
Doğu Kökçü Ö., Terzi B., "YOĞUN BAKIMDA ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İŞ İNDEKSİ-ÇALIŞMA ORTAMI VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ", Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, cilt.22, ss.66-72, 2018
Gumus K., Terzi B., "Evaluation of individuals' health beliefs and their association with testicular self-examination: adult sample from Amasya", JOURNAL OF RESEARCH IN NURSING, vol.23, pp.505-517, 2018
Polat S., Terzi B., "Identification of the Burnout and Job Satisfaction Levels of the Beginner Nurses who were in the Process of Orientation", INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH & HEALTH SCIENCES, vol.7, pp.156-163, 2018
Terzi B., Kaya N., "KONFOR KURAMI VE ANALİZİ", Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.20, ss.67-74, 2017
Terzi B., Kaya N., Aştı T., "BAĞIRSAK YÖNETİM SİSTEMİ VE HEMŞİRENİN ROLÜ", Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, cilt.6, ss.34-39, 2017
Terzi B., "Yoğun Bakım Ünitesinde Hemofiltrasyondaki Hastanın Hemşirelik Bakımı", Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği Nefroloji Hemşireliği Dergisi, cilt.1, ss.1-9, 2017
Topbaş E., Terzi B., Gayrim A., Bayoğlu T., Tan S., "The Results of a Hepatitis Training Provided for Nursing Students", INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH & HEALTH SCIENCES, vol.6, pp.118-124, 2017
Topbaş E., Bingöl G., Görgen Ö., Terzi B., Yılmaz A., "The Effects of Simulation Training on Identifying Cardiopulmonary Health Problems ", International Journal of Health Sciences and Research, vol.7, pp.253-261, 2017
Terzi B., Polat S., Duzkaya D.S., "Evaluation of Basic Life Support Training Program Provided for Nurses in A University Hospital", INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH & HEALTH SCIENCES, vol.6, pp.70-76, 2017
Kıraner E., Terzi B., Uzun Ekinci A., Tunalı B., "Yoğun Bakım Ünitemizdeki Basınç Yarası İnsidansı ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi", Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, cilt.20, ss.78-83, 2016
Terzi B., Duzkaya D.S., Yakut T., "Olgu Sunumu: Stevens-Johnson Sendrom’lu Çocuğun Hemşirelik Bakımı", Journal of Marmara University Institute of Health Sciences, vol.5, pp.284-289, 2015
Kaçmaz N., Terzi B., "kanaÇoklu Organ Yetmezliğinde Hemşirelik Bakımı: Bir Olgu Sunumu", Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, cilt.17, ss.8-12, 2014
Duzkaya D.S., Terzi B., Yakut T., Kızıl N., "BASINÇ YARASINDA NE DURUMDAYIZ?: PEDİATRİ YOĞUN BAKIM ÜNİTEMİZDEKİ SON BİR YILLIK VERİ", Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.239-244, 2014
Terzi B., Kaya N., "Yoğun Bakım Ünitesinden Taburcu Olan Bireylerin Yoğun Bakım Deneyimleri", Turkiye Klinikleri J Anest Reanim, vol.9, pp.34-45, 2011
Terzi B., Kaya N., "Yoğun Bakım Hastasında Hemşirelik Bakımı", Yoğun Bakım Derg, vol.1, pp.21-25, 2011
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Terzi B., Daş Geçim G.Y., "Hemşirelik öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve etkileyen faktörler", Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2019, pp.154-155
Polat Ş., Terzi B., "Hemşirelerin kültürlerarası duyarlılık düzeyleri ve ilişkili faktörler: İstanbul’dan bir örnek. ", Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2019, pp.140-141
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Terzi B., "BÖLÜM 7.8", Hemşirelikte Lisans Temel Yeterlilik Soru Bankası, Yava A., Koyuncu A., Ed., Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, ss.279-307, 2021
Terzi B., "BÖLÜM 7.7", Hemşirelikte Lisansüstü Temel Yeterlilik Soru Bankası, Yava A., Koyuncu A., Ed., Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, ss.295-328, 2021
Terzi B., "COVID-19: Yoğun Bakımda Bakım Yönetimi ve İzlem", İç Hastalıkları Hemşireliği ve COVID-19, Şenuzun Aykar F., Ed., Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.1-9, 2020
Terzi B., "YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE GÖREV ALACAK HEMŞİRELER İÇİN KAYNAK KİTAPÇIK COVID-19 PANDEMİSİ’NE ÖZEL ", Türk Yoğun Bakım Hemşireliği Derneği, İSTANBUL, 2020
Bozkurt G., Duzkaya D.S., Terzi B., Ed., "Hemşirelik Sürecinin Uygulanması: Klinik Karar verme Süreci", Nobel Tıp Kitabevleri, İSTANBUL, 2017
Terzi B., Uncu S., "Hemşirelik Tanısı", Hemşirelik Sürecinin Uygulanması: Klinik Karar verme Süreci, Bozkurt G., Sönmez Düzkaya D., Terzi B., Ed., Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.89-127, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi