Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, , 10.02.2020 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, SİNOP ÜNİVERSİTESİ Enformatik Bölümü, , 20.08.2016 - 07.11.2018
Dekan Yardımcısı, SİNOP ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, , 05.03.2012 - 05.03.2015
VERDİĞİ DERSLER
İstatistikte Alternatif Yöntemler, Yüksek Lisans, 2019-2020
Eğitim İstatistiği, Yüksek Lisans, 2019-2020
İstatistik ve Olasılık II, Lisans, 2019-2020
Eğitim Araştırmalarında Nicel Yaklaşımlar ve Veri Analizleri, Doktora, 2019-2020
Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2019-2020
Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2019-2020
İstatistik, Lisans, 2019-2020
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik, Yüksek Lisans, 2019-2020
Eğitim İstatistiği, Yüksek Lisans, 2018-2019
İstatistikte Alternatif Yöntemler, Yüksek Lisans, 2018-2019
Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2018-2019
İstatistik, Yüksek Lisans, 2018-2019
Eğitim İstatistiği, Yüksek Lisans, 2018-2019
İstatistik ve Olasılık II, Lisans, 2018-2019
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2018-2019
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, N.Aydin, "PİSA 2018 Türkiye Matematik Başarısında Bölgeler Arası Farklılıklar Üzerine Bir İnceleme", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2020.
Yüksek Lisans, A.Keskin, "Makine Öğrenmesi Sınıflandırma Algoritmalarının İncelenmesi", SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK, Ekim, 2018.
Yüksek Lisans, S.Ganik, "Dayanıklı Bulanık Temel Bileşenler Analizi için Yeni Bir Yaklaşım", SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK, Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, I.Ünaldi, "Dayanıklı Seyrek Temel Bileşenler Analizi", SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK, Temmuz, 2017.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi