Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"AYKIRI GÖZLEMLERİN VARLIĞINDA UYARLANMIŞ EN KÜÇÜK KOVARYANS DETERMİNANT TAHMİNİNE DAYALI DAYANIKLI LİNEER DİSKRİMİNANT ANALİZİ ", BAP Arastırma Projesi, 2704051, Yönetici, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi