Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sinan A., Alkan B.B., "A useful approach to identify the multicollinearity in the presence of outliers", JOURNAL OF APPLIED STATISTICS, vol.42, pp.986-993, 2015 (Link)
Alkan B.B., Atakan C., Akdi Y., "Visual Analysis Using Biplot Techniques of Rainfall Changes over Turkey", MAPAN-JOURNAL OF METROLOGY SOCIETY OF INDIA, vol.30, pp.25-30, 2015 (Link)
Alkan B.B., Atakan C., Alkan N., "A comparison of different procedures for principal component analysis in the presence of outliers", JOURNAL OF APPLIED STATISTICS, vol.42, pp.1716-1722, 2015 (Link)
Alkan B.B., Atakan C., "Visualizing Diagnostic of Multicollinearity Tableplot and Biplot Methods", PAKISTAN JOURNAL OF STATISTICS, vol.29, pp.59-78, 2013
Alkan B.B., Atakan C., "Use of canonical variate analysis biplot in examination of choline content data of some foods", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCES AND NUTRITION, vol.62, pp.171-174, 2011 (Link)
Atakan C., Alkan B.B., Şahin A., "Examination of relation between nutrient components and fruits Biplot approach", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCES AND NUTRITION, vol.60, pp.181-189, 2009 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kocatepe D., Alkan B.B., Keskin İ., Kaya Y. , "Consumer perceptions of food safety of fried mussel: Multiple correspondence analysis", Food and Health, cilt.6, no.1, ss.9-19, 2020
Alkan N. , Alkan B.B., " Investigation of the Multiple Imputation Method in Different Missing Ratios and Sample Sizes", Sakarya University Journal of Science, cilt.23, no.4, ss.605-609, 2019
Alkan B.B., Atakan C., Alkan N., "Dayanıklı Lineer Diskriminant Analizi için Yeni Bir Yaklaşım", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, cilt.34, ss.12-19, 2018
Alkan N., Alkan B.B., "Visual Examinatıon of Outliers Effects on Different Residual Analysis Methods", EPRA International Journal of Research and Development, vol.3, pp.81-87, 2018
Alkan N., Alkan B.B., "Aykırı Değer Varlığında Cox Regresyon Analizi için Yeni Bir Yaklaşım", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.22, pp.637-643, 2018
Alkan B.B., Ganik S., "Robust Principal Component Analysis based on Fuzzy Coded Data", Anadolu Universıty Journal of Science And Technology A - Applied Sciences and Engineering, vol.18, pp.754-762, 2017 (Link)
Kasap P., Alkan B.B., "Analysis of the European Union Countries and Turkey in Terms of Criminal Tendencies", International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, vol.34, pp.13-21, 2017
Alkan B.B., "Aykırı Gözlemlerin Varlığında Uyarlanmış En Küçük Kovaryans Determinant Tahminine Dayalı Dayanıklı Temel Bileşenler Analizi", Alphanumeric Journal, cilt.4, ss.85-94, 2016 (Link)
Alkan B.B., Alkan N., Atakan C., Terzi Y., "Use of biplot technique for the comparison of the missing value imputation methods", International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies, vol.7, pp.217-230, 2015 (Link)
Alkan N., Terzi Y., Alkan B.B., "LOGRANK TESTİ İÇİN GÜÇ ANALİZİ VE ÖRNEK GENİŞLİĞİNİN HESAPLANMASI", International Anatolia Academic Online Journal (IAAOJ)-Fen Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.19-28, 2015
Alkan B.B., Atakan C., "Manova Varsayımları Karşılanamadığında Alternatif Bir Yöntem Olarak Uzaklık Analizi Biplot Kullanımı", International Anatolia Academic Online Journal (IAAOJ)-Fen Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.29-37, 2015
Alkan N., Terzi Y., Alkan B.B., "Determining the Sample Size and Power for Cox Regression Analysis", International Journal of Medical and Health Sciences, vol.4, pp.414-420, 2015
Alkan N., Terzi Y., Cengiz M.A., Alkan B.B., "Comparison of missing data analysis methods in cox proportional hazard models", Türkiye Klinikleri Journal of Biostatistics, vol.5, pp.49-54, 2013
Alkan B.B., Atakan C., Şahin A., "Visual comparison of the main macroeconomic indicators for the high income OECD countries with area biplot method", International Journal of Statistics Economics, vol.9, pp.13-33, 2012
Alkan B.B., Atakan C., Şahin A., "Measuring inequalities in the distribution of health workers by biplot approach the case of Turkey", Journal of Economics and Behavioral Studies, vol.2, pp.57-66, 2011
Şahin A., Atakan C., Alkan B.B., "Türkiye de Yeni Tanımlı Sanayi Üretim Endeksi ve Alt Sanayi Gruplarındaki Büyümenin Biplot Yöntemi ile İncelenmesi", Journal of Yasar University, cilt.18, ss.2958-2969, 2010
Şahin A., Alkan B.B., Akdi Y., Atakan C., "Biplot Representation of the Financial Investment Returns", Arab Bank Review, vol.10, pp.76-86, 2009
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Alkan N., Alkan B.B., "The Determination of the Effect of Missing Rate and Sample Size on Multiple Imputation Method", International Conference on Mathematics, İstanbul, ,
Alkan N., Alkan B.B., "The Performance of Robust Cox regression Analysis in the Violation of Proportional Hazard Assumption", International Conference on Mathematics, İstanbul, ,
Alkan B.B., Alkan N., "Robust Sparse Principal Componet Analysis in yhe Presence of Outliers", International Conference on Mathematics, ,
Alkan B.B., Alkan N., "An Alternative Approach for Discriminant Analysis in the Presence of Outliers", International Conference on Mathematics, ,
Alkan N., Alkan B.B., "The Problem of Outliers in Cox Regression Models", International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences, ,
Alkan N., Alkan B.B., "The Solution Proposal for Missing Value in Cox Regression Model", International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences, ,
Alkan N., Alkan B.B., "The Solution Proposal for Missing Value in Cox Regression Model", International Conference onComputational and Statistical Methods in Applied Sciences, ,
Alkan B.B., Atakan C., "Aykırı Değerlerin Varlığında Farklı Dayanıklı Kovaryans Matris Tahminlerini Temel Alan Lineer Diskriminant Analizi Sonuçlarının İncelenmesi", Uluslararası 9. İstatistik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE,
Alkan B.B., Atakan C., "Examination of Effects of Using Estimates Obtained by Expectation Maximization Imputation and Multiple Imputation Instead of Outliers on PCA Results", 9th International Statistics Day Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE,
Alkan B.B., Atakan C., "MANOVA Varsayimlarinin Sağlanmamasi Durumunda Uzaklik Analizi Yönteminin Kullanimi", Uluslararası 8. İstatistik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE,
Sinan A., Alkan B.B., "The Use of Robust Estimates for Variable Selection in Semiparametric Regression Models", 26th European Conference on Operational Research, ROMA, ITALYA,
Alkan B.B., Sinan A., Alkan N., "The Examination of Stock Exchange Returns by Fuzzy Principal Component Analysis", 26th European Conference on Operational Research, ROMA, ITALYA,
Alkan B.B., Atakan C., Akdi Y., "Aylık Ortalama Yağış Miktarlarının Görsel Analizi Biplot Tekniği", 13th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, Gazimağusa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM.,
Sinan A., Alkan B.B., "Veri Kümesinde Aykırı Değer Olması Durumunda Çoklu Doğrusal Bağlantının Teşhisi için Korelasyon Matrisinin Dayanıklı Tahminin Kullanımı", 13th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, Gazimağusa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM.,
Alkan B.B., Atakan C., "Çok Değişkenli Veride Grup Yapısının Gösterimi için Kanonik Değişken Analizi Biplot Kullanımı", 7. İstatistik Günleri Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE,
Alkan B.B., Atakan C., "Çok Değişkenli Bir Veri Kümesinde Değişkenler Arası İlişkinin İncelenmesi Biplot", VI. İstatistik Günleri Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKIYE,
Alkan B.B., "Müşteri Ürün Tercihi Belirlemede Kullanılan Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler Grafiksel Yaklaşım", 4. İstatistik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Alkan B.B., "Veri Toplama Yöntemlerinde Geçerlik ve Güvenirlik", Araştırma Teknikleri, Erçetin Ş.Ş., Ed., Nobel Akademik Yayıncılık, ANKARA, ss.187-199, 2020
Alkan B.B., Atakan C., "Comparison of Principal Component Analysis Biplots Based on Different Robust Covariance Matrix Estimates", in: Chaos Complexity and Leadership 2012, Santo Banerjee and Sefika Sule Ercetin, Eds., Springer, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi