Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kurt B., "Türk Soylu Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Sözlü Anlatım Çalışmalarının “Konuşma Becerisi Değerlendirme Ölçeği”ne Göre Analizi: Gagauz Örneği. ", TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.6, pp.358-384, 2017 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kurt B., Özer E.D., "TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN KULLANIMINA UYGUNLUĞU", Journal of World of Turks, vol.10, pp.126-147, 2018 (Link)
Kurt B., Direkci B., Caner M., "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine İlişkin İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri", Turkish Studies, vol.13, pp.1017-1037, 2018
Kurt B., Direkci B., Caner M. , "Yabancı dil olarak Türkçe öğretimine ilişkin İngilizce öğretmeni adaylarının görüşleri", TURKISH STUDIES, vol.13, pp.1017-1037, 2018 (Link)
Kurt B., "İŞİTME ENGELLİLER OKULLARINDA ÇALIŞAN TÜRKÇEÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ", The Journal of Academic Social Science, pp.381-392, 2017 (Link)
Kurt B., "Yazıtlardan Günümüze Organ Adları ve Bunların Türkiye Türkçesi Ağızlarına Yansımaları ", DEDE KORKUT, vol.6, pp.48-61, 2017 (Link)
Kurt B., "İŞİTME ENGELLİLER OKULLARINDA ÇALIŞAN TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp.381-392, 2017 (Link)
Kurt B., "Gagauz Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Konuşma Becerisinin Değerlendirilmesi", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.14, ss.69-88, 2016 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kurt B., Çakmakcı C.C. , "Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Türkçeye Maruz Kalma Durumları ", II. TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Üsküp, MAKEDONYA, 20-22 Nisan 2018, pp.0-1
Kurt B., "Eski ve Yeni Türkçe Ders Kitaplarının Şekil, Tür ve Okunabilirlik Düzeyleri Üzerine Bir Araştıma", II. TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Üsküp, MAKEDONYA, 20-22 Nisan 2018, pp.0-1
Kurt B., "ANA DİLİ EĞİTİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARI ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA : TÜRKİYE VE MACARİSTAN ÖRNEĞİ", ANADOLU ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER KONGRESİ, ,
Kurt B., "ÖMER SEYFETTİN ÖYKÜLERİNDEN HAREKETLE DÖNEMİN TÜRKÇE EĞİTİMİ ÜZERİNE ÇIKARIMLAR", ANADOLU ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER KONGRESİ, ,
Kurt B., "ALTINCI SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ OKUMA METİNLERİNİN SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME", Anadolu Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ,
Kurt B., "Avrupa’da Türkoloji Öğrenimi Gören Öğrencilerin Türkçe ve Türkçe Eğitimi Hakkındaki Görüşleri (Macaristan Elte Örneği).", X. International Turkic Culture, Art And Protection Of Cultural Heritage Symposium, ULANBATUR, MOĞOLİSTAN, 21-27 Eylül 2017, pp.35-345 (Link)
Kurt B., "MACARİSTAN’DA YAŞAYAN TÜRK ÇOCUKLARIN ANA DİLİ (TÜRKÇE) EĞİTİMİ", II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.407-407
Kurt B., "Yabancı Dil Öğretim İlkelerine Göre Gagauz Öğrencilere Verilen Türkiye Türkçesi Eğitiminin İncelenmesi", 1. Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.533-549 (Link)
Kurt B., "TÜRKİYE VE MACARİSTAN’DA ANA DİLİ EĞİTİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRMASI", II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.407-407
Kurt B., "Türkiye Türkçesi Öğrenen Gagavuz Öğrencilerin Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi", V. International Turkic Art, History And Folklore Congress / Art Activities, KOMRAT, MOLDOVA, 13-16 Nisan 2016, pp.289-299
Kurt B., "Gagavuzların Ana Dilde Eğitim Çalışmalarına Bir Öneri: Türkiye Türkçesi", Gagauzyeri Türkçesi (Ana Dil) İle Eğitime Geçiş Sempozyumu ve Bilim Çalıştayı, KOMRAT, MOLDOVA, 4-6 Haziran 2014, pp.1-6
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kurt B., "GAGAUZ YERİ ÖZERK BÖLGESİNDE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİ", SON ÇAĞ, ANKARA, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi