Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kurt B., "Türk Soylu Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Sözlü Anlatım Çalışmalarının “Konuşma Becerisi Değerlendirme Ölçeği”ne Göre Analizi: Gagauz Örneği. ", TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.6, pp.358-384, 2017 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kurt B., Direkci B., Caner M. , "Yabancı dil olarak Türkçe öğretimine ilişkin İngilizce öğretmeni adaylarının görüşleri", TURKISH STUDIES, vol.13, pp.1017-1037, 2018 (Link)
Kurt B., Özer E.D., "TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN KULLANIMINA UYGUNLUĞU", Journal of World of Turks, vol.10, pp.126-147, 2018 (Link)
Kurt B., "İŞİTME ENGELLİLER OKULLARINDA ÇALIŞAN TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp.381-392, 2017 (Link)
Kurt B., "Yazıtlardan Günümüze Organ Adları ve Bunların Türkiye Türkçesi Ağızlarına Yansımaları ", DEDE KORKUT, vol.6, pp.48-61, 2017 (Link)
Kurt B., "İŞİTME ENGELLİLER OKULLARINDA ÇALIŞAN TÜRKÇEÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ", The Journal of Academic Social Science, pp.381-392, 2017 (Link)
Kurt B., "Gagauz Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Konuşma Becerisinin Değerlendirilmesi", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.14, ss.69-88, 2016 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kurt B., Gülmez M., "ISPARTALI HAKKI’NIN DİL BİLGİSİNE İLİŞKİN FİKİRLERİ VE SÖZCÜK TÜRLERİ TASNİFİ", III. Uluslararası Türklerin DÜnyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-14 Nisan 2019, pp.---
Kurt B., Gülmez M., "ISPARTALI HAKKI’NIN LİSAN-I OSMANİ TEDRİSATI HAKKINDAKİ KONFERANSLARINA GÖRE DÖNEMİN RÜŞTİYE MEKTEPLERİNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ", III. Uluslararası Türklerin DÜnyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-14 Nisan 2019, pp.---
Kurt B., "Eski ve Yeni Türkçe Ders Kitaplarının Şekil, Tür ve Okunabilirlik Düzeyleri Üzerine Bir Araştıma", II. TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Üsküp, MAKEDONYA, 20-22 Nisan 2018, pp.0-1
Kurt B., "ANA DİLİ EĞİTİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARI ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA : TÜRKİYE VE MACARİSTAN ÖRNEĞİ", ANADOLU ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER KONGRESİ, ,
Kurt B., "ALTINCI SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ OKUMA METİNLERİNİN SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME", Anadolu Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ,
Kurt B., "ÖMER SEYFETTİN ÖYKÜLERİNDEN HAREKETLE DÖNEMİN TÜRKÇE EĞİTİMİ ÜZERİNE ÇIKARIMLAR", ANADOLU ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER KONGRESİ, ,
Kurt B., Çakmakcı C.C. , "Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Türkçeye Maruz Kalma Durumları ", II. TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Üsküp, MAKEDONYA, 20-22 Nisan 2018, pp.0-1
Kurt B., "Yabancı Dil Öğretim İlkelerine Göre Gagauz Öğrencilere Verilen Türkiye Türkçesi Eğitiminin İncelenmesi", 1. Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.533-549 (Link)
Kurt B., "MACARİSTAN’DA YAŞAYAN TÜRK ÇOCUKLARIN ANA DİLİ (TÜRKÇE) EĞİTİMİ", II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.407-407
Kurt B., "TÜRKİYE VE MACARİSTAN’DA ANA DİLİ EĞİTİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRMASI", II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.407-407
Kurt B., "Avrupa’da Türkoloji Öğrenimi Gören Öğrencilerin Türkçe ve Türkçe Eğitimi Hakkındaki Görüşleri (Macaristan Elte Örneği).", X. International Turkic Culture, Art And Protection Of Cultural Heritage Symposium, ULANBATUR, MOĞOLİSTAN, 21-27 Eylül 2017, pp.35-345 (Link)
Kurt B., "Türkiye Türkçesi Öğrenen Gagavuz Öğrencilerin Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi", V. International Turkic Art, History And Folklore Congress / Art Activities, KOMRAT, MOLDOVA, 13-16 Nisan 2016, pp.289-299
Kurt B., "Gagavuzların Ana Dilde Eğitim Çalışmalarına Bir Öneri: Türkiye Türkçesi", Gagauzyeri Türkçesi (Ana Dil) İle Eğitime Geçiş Sempozyumu ve Bilim Çalıştayı, KOMRAT, MOLDOVA, 4-6 Haziran 2014, pp.1-6
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kurt B., "Dil Bilgisi Eğitiminin Temel Kavramları", in: Dil Eğitiminin Temel Kavramları, Ülker ŞEN, Eds., Pegem Akademi, Ankara, pp.105-127, 2019
Kurt B., "Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretilmesiyle Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi Arasındaki Farklar", in: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Ülker ŞEN, Eds., Pegem Akademi, Ankara, pp.68-95, 2019
Kurt B., "Sözcük Eğitiminin Temel Kavramları", in: Dil Eğitiminin Temel Kavramları, Ülker ŞEN, Eds., Pegem Akademi, Ankara, pp.131-156, 2019
Kurt B., Gül O.K., Çakmakcı C.C., Eds., "III. Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı", Diğer, Ankara, 2019 (Link)
Kurt B., Gül O.K. , Çakmakcı C.C., Eds., "II. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Özetleri", -, Ankara, 2018
Kurt B., Eds., "Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (Yayına Hazırlayan: Mevlüt GÜLMEZ)", Palet, Konya, 2018
Kurt B., Gül O.K., Çakmakcı C.C., Eds., "II. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu Tam Metin Bildiri Kitabı", -, Ankara, 2018
Kurt B., "GAGAUZ YERİ ÖZERK BÖLGESİNDE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİ", SON ÇAĞ, ANKARA, 2017
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Kurt B., "Rıdvan Akar", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü,T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi,, vol.2, pp.., 2019 (Link)
Kurt B., "Çetinkaya, Zemçi", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü,T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi,, vol.2, pp.-, 2019 (Link)
Kurt B., "Şevket, Şakir", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü,T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi,, pp.., 2019 (Link)
Kurt B., "Ali Nazif Süruri", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü ,T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi,, vol.2, pp.., 2019 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi