Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Altaş B., "Annelikle Birlikte Aşkın Değişen Yönü: "İyi Babaysan Seni Daha Çok Severim Kocacım!" ", Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi, cilt.2, no.2, ss.174-210, 2019 (Link)
Altaş B., " Kutlama ve Armağanlarca Kuşatılan Annelik: Diş Buğdayı, Baby Shower ve Annelik Eksenindeki Diğer Ritüeller", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi , cilt.VIII, ss.1-31, 2018 (Link)
Altaş B., Çevik M., "AMASYA’DAKİ SEKTÖRLERİN İHTİYAÇ ANALİZLERİ DOĞRULTUSUNDA BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİ İÇİN KARİYER PLANLAMASI ÖNERİLERİ ", EJOVOC , cilt.4, no.0, ss.83-100, 2014 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Altaş B., ""Brunch Değil Köy Kahvaltısı": Küresel-Yerel İkileminin Dışarıda Kahvaltı Etme Alışkanlığı Üzerinden Okunması, Antalya Çakırlar Bölgesi Örneği", Global Transformation and Differentiations, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2019, vol.00, no.00, pp.00-00
Altaş B., "Küresel Dünyada Annelik: Babyshower Üzerinden Bir Değerlendirme", Global Transformation and Differentiations, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2019, vol.00, no.00, pp.00-00
Altaş B., "Muhtaçlık Diktatörlüğü ve Kadın: Annelik Deneyimine İlişkin Bir Araştırma", IX. Ulusal Sosyoloji Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 19-21 Eylül 2019, cilt.00, no.00, ss.1-1
Altaş B., "ANTHONY GIDDEN'IN SOSYOLOJİK PERSPEKTİFİ", Innovation and Global Issues Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2018, vol.1, no.1, pp.1-1
Altaş B., "ZENNE FİLMİNİN TOPLUM BİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİNDEN HAREKETLE QUEER KURAMI VE SİNEMA", Innovation and Global Issues Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2018, vol.1, no.1, pp.1-1
Altaş B., "MODERNLEŞMENİN SAMİHA AYVERDİ' NİN "BOĞAZİÇİ’ NDE TARİH" ESERİNE YANSIMALARI", Innovation and Global Issues Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2018, vol.1, no.1, pp.1-1
Altaş B., "ANNELİKLE BİRLİKTE AŞKIN DEĞİŞEN YÖNÜ: "İYİ BABAYSAN SENİ DAHA ÇOK SEVERİM KOCACIM!"", 2.Uluslararası Kadın Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 4-5 Ekim 2018, vol.1, no.1, pp.680-701 (Link)
Bilişli Y., Altaş B., Aygen Zetter S., "Nitelikli Sağlık İletişimini Engelleyen Bir Unsur Olarak “Zor Hasta", 9.Uluslararası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-11 Kasım 2017, pp.10-10
Altaş B., Bilişli Y., Aygen Zetter S., "Erdemli Küreselleşme Unsurları Olarak Otantizm, Kültürel Miras ve Cittaslow", Uluslararası Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar KOngresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Kasım 2017, pp.00-15
Altaş B., Bilişli Y., "CİNSİYETİN EN SOMUT HALİ "BEDEN" VE TOPLUMSAL CİNSİYET: HABİTUS TEMELİNDE BİR DEĞERLENDİRME", TUDSAK Uluslararası Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar KOngresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Kasım 2017, pp.00-15
Altaş B., Bozdoğan C., "TIBBI SEKRETERLIĞIN EKOLOJIK BOYUTU: ESKİŞEHİR OSMANGAZI ÜNIVERSITESI ÖRNEĞI", 15. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, MANİSA, TÜRKIYE, 21-22 Nisan 2017, ss.1-24
Altaş B., "GELECEĞİN SEKRETERLERİNİN CİNSİYET AYRIMCILIĞI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN MESLEK HAYATLARINA OLASI ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: AMASYA ÜNİVERSİTESİ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI ÖRNEĞİ", 13.ULUSAL BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ, DENİZLİ, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2014, ss.120-146
Altaş B., "Kent ve Kadın: Amasya İlindeki Kadın Dernekleri Üzerine Bir Araştırma", II.KADIN ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2014, ss.80-100
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Altaş B., "Tüketim TOplumunda Anneliğin Yeni Görünümleri", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2019 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi