Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sabahçi B., "Spor Haberlerinde Nefret ve Ayrımcı Söylemler: www.fotomac.com.tr, www.fanatik.com.tr ve www.fotospor.com Haber Sitesi Örneği", Global Media Journal Turkısh Edition, vol.8, pp.186-203, 2018 (Link)
Karaduman M., Sabahçi B., "İNTERNET GAZETECİLİĞİ ve HABER SÖYLEMİ: REİNA SALDIRISI HABERLERİNİN ÇÖZÜMLEMESİ", Erciyes Akademia, vol.5, pp.12-26, 2018 (Link)
Karaduman M., Sabahçi B., "Television Journalism and Problems in Local Media: The Case of Kanal V, Antalya's Local Television", Journal of Strategic Research in Social Science, vol.4, pp.1-28, 2018
Karaduman M., Akbulutgiller B., "Türkiye’de Gazetecilik Eğitimi: Lisans Müfredat Programları Karşılaştırması", Gaziantep University Journal of Social Sciences, vol.16, pp.1161-1181, 2017 (Link)
Karaduman M., Akbulutgiller B., "Gazetecilerin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Sosyal Medyada Etik Gözetimi: Antalya İli Örneği", International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.2, no.0, pp.906-925, 2016 (Link)
Akbulutgiller B., "Türkiye’de Medya Sistemleri: 1980’lerden Günümüze Yaşanan Dönüşümler", Journal of Strategic Research in Social Science, no.2, pp.97-114, 2016 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Karaduman M., Sabahçi B., "Yerel Medyada Televizyon Haberciliği: Antalya Yerel Televizyonu Kanal V Örneği", Innovation and Global İssuesin Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2018, pp.616-637 (Link)
Sabahçi B., "İnternet Haberlerinden Örneklerle Retoriksel Çözümlemeler", İnternational Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Nisan - 1 Mayıs 2018, no.3, pp.423-423 (Link)
Sabahçi B., "TÜRKİYE’DE ÖZEL VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEKİ GAZETECİLİK BÖLÜMLERİNİN LİSANS MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC STUDIES , Berlin, ALMANYA, 28 Haziran - 1 Temmuz 2018, pp.13-14 (Link)
Sabahçi B., "Spor Haberlerinde Nefret ve Ayrımcı Söylemler: www.fotomac.com.tr, www.fanatik.com.tr ve www.fotospor.com Haber Sitesi Örneği", Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-26 Kasım 2017, no.1, pp.32-32
Karaduman M., Sabahçi B., "İnternet Gazeteciliği ve Haber Söylemi: Reina Saldırısı Haberlerinin Çözümlemesi", Ulusalararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, no.2, pp.704-704
Aydoğan H., Akbulutgiller B., "The Analysis of the Influence of Television Advertisements on the Kids: ‘Koton Kids’ Advertisement Sample ", International Journal of Arts & Sciences (IJAS), Viyana, AVUSTURYA, 17-21 Nisan 2016, pp.241-251 (Link)
Karaduman M., Akbulutgiller B., "YENİ MEDYADA NEFRET VE AYRIMCI SÖYLEM: GAZETELERİN TWITTER HESAPLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ", Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre , İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Nisan 2015, no.2, ss.371-389
Karaduman M., Sabahçi B., "SOCIAL MEDIA AS AN EMERGING NEWS MEDIUM: JOURNALISTS’ AP- PROACH TO NEWS PUBLISHED ON SOCIALMEDIA IN THE ETHICAL CON- TEXT: EXAMPLE OF THE PROVINCE OF ANTALYA", 1st International Conference on Social Sciences and Education Research, ANTALYA, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, no.1, pp.92-92 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Sabahçi B., "İNTERNET HABERLERİNDEN ÖRNEKLERLE RETORİKSEL ÇÖZÜMLEMELER", Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 2018, Prof.Dr. T. TAPUR, Doç.Dr. S. AVŞAROĞLU, vd., Ed., Çizgi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.35-43, 2018 (Link)
Karaduman M., Akbulutgiller B., "Yeni Medyada Yerel Medya: Antalya İnternet Haber Siteleri Üzerine Bir İnceleme", in: Sosyal Bilimlerde Stratejik Araştrırmalar, Tüfekçi Ö. K., Eds., Lambert Academic Publishing, Antalya, pp.1-16, 2016
Akbulutgiller B., "David Harvey: Hayatı, Düşünceleri ve İletişim Alanına Katkıları", İletişim Çalışmaları 2015, Özgür Z. A., İşman A., Ed., Burak Yayınevi, Sakarya, ss.491-502, 2015 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi