Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Vezne R., Koparan B., Önal İ., "Eleştirel düşünme becerisine ilişkin Türkçe öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi", 11. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Ekim - 1 Kasım 2019, vol.1, no.1, pp.1-1
Vezne R. , Önal İ., Koparan B., "The Opinions of Educators on a Digital Platform Developed for Traineeship", International Congress on Education,Distance Education and Educational Technology, ANTALYA, TÜRKIYE, 29-30 Kasım 2019, pp.1-1
Önal İ., Vezne R., Koparan B., "Türkçe öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerileri: Nicel ve nitel verilere dayalı bir inceleme", 11. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Ekim - 1 Kasım 2019, vol.1, no.1, pp.1-1
Direkci B., Şimşek B., Kayasandik E., Koparan B., "İBRADI AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜNE KATKILAR", III. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, KİEV, UKRAYNA, 5-6 Ekim 2018, pp.390-399
Direkci B., Şimşek B., Koparan B., "Medya Dilinde Türkçenin Söz Varlığı", ISLET-2017 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, ROMA, ITALYA, 19-22 Nisan 2017, pp.130-130
Direkci B., Şimşek B., Koparan B., "TÜRKÇENİN REKLAMLARDA KULLANILAN SÖZ VARLIĞI", II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS 2017, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.406-406
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi