Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
İlter B., "How Do Mobility Programs Change Efl Students' Point Of View?", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.181-188, 2013
İlter B., "Educational Exchanges And Erasmus Intensive Language Courses: A Case Study For Turkish Courses", Eğitim ve Bilim, vol.34, no.152, pp.148-159, 2009
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
İlter B., "Methods And Techniques Of Foreign Language Teachers Working With Young Learners In Efl Classes", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, vol.3, pp.137-144, 2013
İlter B., "Are The Language Learning Styles Same Or Different In Different Cultures And Countries?", Mosaic.The Journal for Language Teachers, vol.12, no.1, pp.3-7, 2012
İlter B., ". How Bilingual Is Bilingual? Mother–Tongue Proficiency And Learning Through A Second Language.", International Journal of Early Years Education, vol.18, no.3, pp.257-266, 2010
İlter B., "Effect Of Technology On Motivation In Efl Classrooms. (Teknolo-Jinin Yabancı Dil Sınıflarında Güdülenmeye Etkisi)", The Turkish Online Journal of Distance Education, vol.10, pp.9-17, 2009 (Link)
İlter B., "Okul Öncesi Dönemdeki İki Dilli/Çok Dilli Çocukların Dil Kazanım Süreci.", Dil Araştırmaları, pp.47-61, 2008
İlter B., ". Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretimi Üzerine Veli Ve Öğretmen Görüşleri.", Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.15, no.1, ss.21-30, 2007
İlter B., Aksu M., Yilmaz N., "Students’Views Of Distance Education Provision At One University", Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, vol.6, pp.1-15, 2005
İlter B., "Cultural Problems Of Turkish Students While Learning English As A Foreign Language. ", Dil Dergisi , ss.54-63, 2005
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
İlter B., "2013 İngilizce Öğretmenlerinin Ve Öğretiminin Sorunları", 2. Ulusal Yabancı Dil Çalıştayı, SAMSUN, TÜRKIYE, 8-9 Kasım 2013, ss.11-13
İlter B., "Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Özel Amaçlı Yabancı Dil Öğre-Timine Yönelik Düşünceleri", UMES. (Ulusal Teknik Eğitim Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu.), KOCAELİ, TÜRKIYE, 20-22 Haziran 2007, ss.12-14
İlter B., "İngilizce Öğretmenliği Bölümündeki Öğrencilerin Bölümlerine Yönelik Düşünceleri.", Gazi Üniversitesi Ulusal Dil Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 21-24 Kasım 2007, ss.10-14
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi