Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Direkci B., Akbulut S., Şimşek B., "TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2018) VE ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ DİJİTAL OKURYAZARLIK BECERİLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ", Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.7, pp.797-813, 2019 (Link)
Şimşek B., Direkci B., "The Investigation of the Relationship between Online Games andAcquisition of Turkish Vocabulary", International Journal of Instruction, 2019
Direkci B., Bal M., Şimşek B., "Teknoloji Tabanlı Türkçe Öğretimi Sürecinin Etkinlik Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi", International Journal of Language Academy, 2017
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Direkci B., Utku İ.E., Şimşek B., "MUSTAFA ÇANKAYA’NIN ESERLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ", V INES HUMAN AND CIVILIZATION CONGRESS FROM PAST TO FUTURE, Antalya, TÜRKIYE,
Şimşek B., Direkci B., "ÇEVRİMİÇİ OYUN OYNAYAN ÖĞRENCİLERİN OYUN İÇİ DİL KULLANIMLARI", ULUSLARARASI V. TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Haziran 2019, pp.1-1
Direkci B., Şimşek B., Kayasandik E., Koparan B., "İBRADI AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜNE KATKILAR", III. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Kiev, UKRAYNA, 5-6 Ekim 2018, pp.390-399
Direkci B., Akbulut S., Şimşek B., "6. Sınıf Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitaplarında Yer Alan Dilbilgisi Terimlerinin 2006 Ve 2015 Türkçe DersiÖğretim Programlarının Kazanımlarına Göre İncelenmesi", Vth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, ,
Direkci B., Canbulat M., Şimşek B., "İBRADI (ANTALYA) YER ADLARI", III. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Kiev, UKRAYNA, 5-6 Ekim 2018, pp.382-389
Direkci B., Şimşek B., Asma B., "Examining Internationalization Status of Scientific Papers in Turkey: Akdeniz University Case", 8th International Graduate Education Symposium, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM.,
Direkci B., Gülmez M., Şimşek B., "TÛTÎ-NÂME RODOS NÜSHASI", Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.206-206
Direkci B., Asma B., Şimşek B., "Developing a Scale for Students’ Attitudes towards their Mother-tongue", 3. International Symposium on Language Education and Teaching, Roma, ITALYA,
Direkci B., Şimşek B., Koparan B., "TÜRKÇENİN REKLAMLARDA KULLANILAN SÖZ VARLIĞI", II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS 2017, ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.406-406
Direkci B., Şimşek B., Koparan B., "Medya Dilinde Türkçenin Söz Varlığı", ISLET-2017 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Roma, ITALYA, , pp.130-130
Direkci B., Bal M., Şimşek B., "Teknoloji Tabanlı Türkçe Öğretimi Sürecinin Etkinlik Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi", 9. ULUSLARARASI TÜRKÇENIN EĞITIMI-ÖĞRETIMI KURULTAYI, Burdur, TÜRKIYE,
Direkci B., Şimşek B., "EKOELEŞTİREL YAKLAŞIM ÇERÇEVESİNDE TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ İNCELENMESİ", 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, TÜRKIYE, , pp.438-438
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi