Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2008 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1999 - 2008
Ögr.Gör.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1997 - 1999
Arş.Gör.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1996 - 1997
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1988 - 1996
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Müdür, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi, , 24.07.2007 - 13.07.2009
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Enformatik Bölümü, , 16.03.2006 - 01.09.2008
Çayır Mera ve Yem Bitkileri Danışma Kurulu, Mera Islahı ve Yönetimi alt çalışma komite üyesi, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı , , 01.01.2006 - 15.07.2008
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Yaz Okulu Eşgüdüm Kurulu Üyesi, , 22.05.2005 - 01.01.2006
Bilişim Komisyonu Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 07.01.2004 - 22.01.2008
Bilişim Komisyonu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 01.01.1999 - 06.01.2000
VERDİĞİ DERSLER
Tarımda Bilgi İşlem Teknolojileri, Yüksek Lisans, 2015-2016
Doğal Çevrenin Korunması, Lisans, 2014-2015
Bitirme Çalışması I, Lisans, 2014-2015
Çayır-Mera Yönetimi, Lisans, 2014-2015
Çayır-Mera Ölçüm Teknikleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Tarımda Bilişim Teknolojileri, Lisans, 2014-2015
Araştırma ve Deneme Yöntemleri, Lisans, 2014-2015
Arı Bitkileri ve Arı Meraları, Yüksek Lisans, 2014-2015
Bitirme Çalışması II, Lisans, 2014-2015
Biyoinformatik, Doktora, 2013-2014
Vejetasyon Ölçümlerinde Yeni Yönt., Doktora, 2011-2012
Tarımda İleri Bigisayar Kullanımı, Doktora, 2011-2012
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, Y.Özyiğit, "Spektral Yansıma Değerleri Yardımıyla Bazı Yem Bitkilerinde Azot, Fosfor Ve Potasyum Düzeylerinin Belirlenmesi Ve İrdelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2010.
Doktora, A.Ercan, "RAPD Markerlerini Kullanarak Türk Susam (Sesamum indicum L.) Populasyonlarında Genetik Uzaklıkların Analizi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2000.
Yüksek Lisans, Y.Özyiğit, "Arı Bitkisi Olarak Değerlendirilebilecek Bazı Baklagil Yembitkilerinde Farklı Biçim Zamanlarının Verim, Kalite ve Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2002.
Yüksek Lisans, E.Ertekin, "Tavuk Meraları İçin Uygun Bitki Türlerinin Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, A.Uysal, "Antalya Meralarının Bitki Örtüsündeki Değişiminin Uydu Görüntüleri Kullanılarak Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Tarla Bitkileri ABD, Şubat, 2014
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Tarla Bitkileri ABD, Mart, 2014
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Bahçe Bitkileri ABD, Nisan, 2012
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Bahçe Bitkileri ABD, Mart, 2011
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Tarla Bitkileri ABD, Nisan, 2006
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Tarla Bitkileri ABD, Temmuz, 2005
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Tarla Bitkileri ABD, Ocak, 2005
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Tarla Bitkileri ABD, Ağustos, 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi