Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Bazı Bitki Gruplarında Cg, Chg, Chh Metilasyon Düzeyleri Ve Epigenetik Sonuçları Üzerine Bir Araştırma: In Silico Ve In Vitro Çalışmalar", TÜBITAK Projesi, 113O935, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Pamuk Lif ve Ovul Gelişiminde DNA Sitozin Metilasyonunun Epigenetik Regülasyonu Üzerine Bir Araştırma", TÜBITAK Projesi, 112T386, Araştırmacı, 2014
"Serbest Sistem Etlik Piliç Yetiştiriciliğinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma", TÜBITAK Projesi, 105O432, Araştırmacı, 2009
"Spektral Yansıma Değerleri Yardımıyla Bazı Yem Bitkilerinde Azot, Fosfor ve Potasyum Düzeylerinin Belirlenmesi ve İrdelenmesi", BAP Doktora, 2005.03.0121.014, Yönetici, 2008
"Aşağıoba Köyü Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2004-07-002, Danışman, 2008
"Gen İfadesine Katılan Ardışık Tekrarlı DNA Dizilerinin Organizma, Doku, Organ ve Gelişme Dönemlerindeki Dağılımlarının In Vitro ve In Silico Yöntemleriyle Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, TOVAG- 104O583, Araştırmacı, 2007
"Mera Bitkileri Tanım Kılavuzu Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, -, Danışman, 2006
"Bitki Genomlarının İfade Edilen (EST) Kısımlarının Yapısı ve Fonksiyonları:EST-Mikrosatelitlerin Belirlenmesi ve Kullanımı", BAP Arastırma Projesi, 2003.01.0104.001, Araştırmacı, 2005
"Arı Bitkisi Olarak Kullanılabilecek Bazı Baklagil Yem Bitkilerinde Farklı Biçim Zamanlarının Verim,Kalite Ve Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi", BAP Y.Lisans, 2001.01.0104.006, Yönetici, 2002
"Antalya’daki Bazı Doğal Meraların Vejetasyon Yapısı Ve Otlatma Kapasitelerinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2001.01.0104.006, Yönetici, 2003
"Batı Antalya Yöresi Florasında Bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Belirlenmesi ve Arıcılık Açısından Değerlendirme Olanakları", TÜBITAK Projesi, TOGTAG-2674, Yönetici, 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi