Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özyiğit Y., Bilgen M., "The Use Of Spectral Reflectance Value For Determining Nitrogen Phosphorus And Potassium Contents Of Rangeland Plants", JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.15, pp.1537-1545, 2013
Özyiğit Y., Bilgen M., "Forage Potential Of Some Groundnut (Arachis Hypogaea L.) Cultivars", ROMANIAN AGRICULTURAL RESEARCH, vol.30, pp.57-63, 2013
Özyiğit Y., Bilgen M., "DETERMINATION OF NITROGEN LEVELS BASED ON SPECTRAL REFLECTANCE VALUES IN SHEEP FESCUE (Festuca ovina L.)", TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, vol.16, pp.29-32, 2011
Ince A.G., Karaca M., Bilgen M., Onus A.N., "Digital differential display tools for mining microsatellite containing organism, organ and tissue", PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE, vol.94, pp.281-290, 2008
Çakmakçi S., Aydinoğlu B., Karaca M., Bilgen M., "Heritability Of Yield Components In Common Vetch (Vicia Sativa L.)", ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE, vol.56, pp.54-59, 2006
Karaca M., Bilgen M., Karaca M., Ince A., Elmasulu S., "Exact Tandem Repeats Analyzer (E-TRA): A new program for DNA sequence mining", JOURNAL OF GENETICS, vol.84, pp.49-54, 2005
Bilgen M., Karaca M., Onus A.N., Ince A., "A software program combining sequence motif searches with keywords for finding repeats containing DNA sequences", BIOINFORMATICS, vol.20, pp.3379-3386, 2004
Bilgen M., Ülger S., Toker C., "INFLUENCE OF DROUGHT ON ABSCISIC ACID IN COMMON LEUCAENA [LEUCAENA LEUCOCEPHALA (LAM.) DE WIT.]", ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM, vol.26, pp.192-192, 2004
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özyiğit Y., Bilgen M., "Estimation of Nitrogen Levels By Remote Sensing Method in Alfalfa (Medicago sativa L.)", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, cilt.26, ss.902-907, 2018 (Link)
Özyiğit Y., Bilgen M., "Uzaktan Algılama Sistemi Kullanılarak Koyun Yumağı (Festuca Ovina L.) Bitkisinde Fosfor Ve Potasyum Konsantrasyonlarının Belirlenme Olanakları", Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.29, ss.63-69, 2014
Özyiğit Y., Bilgen M., "Spektral Yansıma Değerlerinin Yem Bezelyesi (Pisum Sativum L.)’Nde Fosfor Düzeylerinin Belirlenmesi Amacıyla Kullanımı", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.53-57, 2012
Bilgen M., Özyiğit Y., "Mera Vejetasyonlarının Ölçümünde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması.", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.53-57, 2007
İnce A.G., Onus A.N., Elmasulu S.Y., Bilgen M., Karaca M., "In Silico Data Mining for Development of Capsicum Microsatellites", Acta Horticulturae, vol.729, pp.123-127, 2007
Özyiğit Y., Bilgen M., "Bazı Baklagil Yembitkilerinde Farklı Biçim Dönemlerinin Bazı Kalite Faktörleri Üzerine Etkisi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.29-34, 2006
Özyiğit Y., Bilgen M., "The Possibility Of Using Bee Plant Of Legume Forage Crops", ENFORMATIKA, vol.10, pp.293-296, 2005
Bilgen M., Özyiğit Y., "Arı Otunda (Phacelia Tanacetifolia) Vejetatif Gelişmenin Çiçeklenme Özellikleri Üzerine Etkisi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.235-240, 2005
Bilgen M., Özyiğit Y., "Korkuteli Ve Elmalı’Da Bulunan Bazı Doğal Meraların Vejetasyon Durumlarının Belirlenmesi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.261-266, 2005
İnce A.G., Karaca M., Onus A.N., Bilgen M., "Chloroplast Matk Gene Phylogeny of Some Important Plant Species", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.18, pp.157-162, 2005
Çakmakçi S., Aydinoğlu B., Arslan M., Bilgen M., "Farklı Ekim Yöntemlerinin Fiğ (Vicia sativa L.)+ İngiliz Çimi (Lolium perenne L.) Karışımlarının Ot Verimine Etkisi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.107-112, 2005
Çakmakçi S., Aydinoğlu B., Arslan M., Özyiğit Y., Tetik M., Bilgen M., "Determination Of Optimum Winter Sowing Date For Some Forage Species In Terms Of Forage Yield Of Rangelands In The Continental Climate Zones. ", Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg. , cilt.17, ss.43-47, 2004
Tetik M., Saribaşak H. , Çakmakçi S., Bilgen M., Aydinoğlu B., "Burdur Kemer İlçesi Mera Alanlarında Kullanılacak Islah Yöntemlerinin Saptanması. ", BAORAM .Teknik Bülten, , cilt.16, ss.1-41, 2002
Ercan A., Taskin K., Turgut K., Bilgen M., Firat M.Z., "Characterization of Turkish sesame (Sesamum indicum L.) landraces using agronomic and morphologic descriptors", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.45-52, 2002
Bilgen M., Çakmakçi S., "Mısırda Koçan Üstü Aksamının Kesilerek Yem Olarak Kullanılmasının Dane Verimi Ve Gelişimi Üzerine Etkisi. ", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, cilt.23, ss.1043-1049, 1999 (Link)
Bilgen M., Sağlamtimur T., "Antalya Ovası Koşullarında İklim Faktörlerinin Mısırın (Zea Mays L.) Gelişme ve Tane Verimine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.51-60, 1998
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Baş S., Çanci H., Bilgen M., "Maş Fasulyesi [Vigna radiata (L.) Wilczek] Tohumlarının Çimlenmesinde Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Etkisi", Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2018, vol.-, no.-, pp..-.
Baş S., Çanci H., Bilgen M., "Farklı Tuz Konsantrasyonun Maş Fasulyesinin [Vigna radiata (L.) Wilczek] Çimlenmesi Üzerine Etkileri", Uluslararası Katılımlı 6. Tohumculuk Kongresi, NİĞDE, TÜRKIYE, 10-13 Eylül 2018, cilt.-, no.-, ss.---
Özyiğit Y., Bilgen M., "Yonca (Medicago sativa L.)’da Uzaktan Algılama Yöntemi İle Azot Oranlarının Tahmin Edilebilirliği", Türkiye 12. Tarla Bitkileri Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, ss.1-1
Uysal A., Bilgen M., Özyiğit Y., "Çalı Meralarında Gençleştirme İşleminin Bitki Gelişimine Etkisi", Türkiye 11. Tarla Bitkileri Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2015, cilt.1, ss.1-4
İnce A.G., Karaca M., Bilgen M., "Cytosine DNA methylation in plants: a comparative study of in silico and in vitro", Global Biotechnology Congress, Boston, ABD, 16-19 Haziran 2014, pp.1-285
Çürek M., Erdurmuş C., Çeçen S., Aydinoğlu B., Bilgen M., Çakmakçi S., "Pasture Improvement Programs Carried Out on Some Coastal Pastures and Highland Ranges of Antalya", SERIES A: Mediterranean Seminars, SAKARYA, TÜRKIYE, 3-6 Ekim 2012, ss.343-348 (Link)
Özyiğit Y., Bilgen M., "Yeşil Artıkları Hayvan Yemi Olarak Kullanılabilecek Bazı Tarla Bitkileri", Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, , BURSA, TÜRKIYE, 15-15 Eylül 2011, ss.2000-2003
Özyiğit Y., Bilgen M., "Yem Bezelyesinde (Pisum sativum L.) Spektral Yansıma Değerlerinin Azot Tayininde Kullanımı", Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, , BURSA, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2011, ss.1994-1999
Bilgen M., İnce A.G., Onus A.N., Karaca M., "New Utility Tools for Tandem Repeat Data Mining", 5. Plant Genomics Europen Meetings, Venice, ITALYA, 11-14 Ekim 2011, pp.167-167
Bilgen M., Özyiğit Y., "Antalya Ilinde Bulunan Ve Tıbbi-Aromatik Değeri Olan Arı Bitkileri", Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 2007, ss.562-565
İnce A.G., Onus A.N., Yaşak Elmasulu S., Bilgen M., Karaca M., "In silico data mining for development of Capsicum microsatellites", 3rd Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes, BURSA, TÜRKIYE, 6-10 Eylül 2006, no.729, pp.123-127
Özyiğit Y., Bilgen M., "Uzaktan Algılama Yöntemlerinin Bitkilerdeki Besin Eksikliklerinin Belirlenmesinde Kullanımı", 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 26-30 Haziran 2006, ss.138-138
Bilgen M., Özyiğit Y., İçöz S.M., "Dijital Kamera Görüntüleri Yardımıyla Antalya Merkeze Bağlı Bazı Doğal Meralarda Yüzey Kaplama Oranlarının Belirlenmesi ", GAP IV. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2005, ss.1592-1595
Özyiğit Y., Bilgen M., "Antalya Merkeze Bağlı Bazı Doğal Meralarda Bulunan Bitkilerin Kuru Ağırlıklarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. ", GAP IV. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2005, ss.1605-1608
Karaca M., Bilgen M., İnce A.G., Onus A.N., "Development of Utilities for TRA and E-TRA in Sililco Mining Programs: ORGMINER and KEYWORD FINDER", 6. International Symposium in the Series Recent Advances in plant Biotechnology: From Laboratory to Business., Ceske Budejovice, CEK CUM., 12-16 Eylül 2005, pp.43-43
Bilgen M., Çanci H., Toker C., "Wild Relatives of Cool Season Food Legumes in Turkey: Ecology and Distribution", 4th International Food Legumes Research Conference (IFLRC-IV), New Delhi, HINDISTAN, 18-22 Ekim 2005, pp.649-657
Özyiğit Y., Bilgen M., "Antalya İlindeki Doğal Meralarda Yayılış Gösteren Yabancı Otların Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2005, ss.741-744
Özyiğit Y., Bilgen M., "İkinci Ürün Sorgum Yetiştiriciliğinde Farklı Azot Dozları Ve Farklı Biçim Dönemlerinin Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi", Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2005, ss.885-888
Özyiğit Y., Bilgen M., "Antalya Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır (Zea Mays) Çeşitlerinde Farklı Hasat Dönemlerinin Verim Öğeleri Üzerine Etkisi", GAP IV. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2005, ss.1558-1561
Özyiğit Y., Bilgen M., "Arı Bitkisi Olarak Değerlendirilebilecek Bazı Baklagil Yembitkilerinde Farklı Biçim Dönemlerinin Verim ve Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi", Türkiye V. Tarla Bitkileri Kongresi, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 13-17 Ekim 2003, cilt.1, ss.479-483
Bilgen M., Özyiğit Y., "Antalya İli Tekirova-Phaselis Beldesindeki Arı Bitkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Türkiye V. Tarla Bitkileri Kongresi, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 13-17 Ekim 2003, cilt.1, ss.565-567
Bilgen M., "Arı Otunda (Phacelia tanacetifolia) Farklı Ekim Zamanlarının Çiçeklenme Özellikleri Üzerine Etkisi", Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 15-20 Kasım 1999, cilt.3, ss.312-317
Bilgen M., Tansi V., Sağlamtimur T., "Antalya Ovası Koşullarında Mısırın Üç Değişik Baklagil ile Birlikte Yetiştirilme Olanakları Üzerinde Araştırmalar", Türkiye 3. Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 17-19 Haziran 1996, cilt.1, ss.379-387
Yüce S., Turgut İ., Çağirgan M.İ., Çakmakçi S., Baydar H., Bilgen M., "Batı Akdeniz Bölgesi'nde Tarla Bitkileri Tarımı", Batı Akdeniz Bölgesi I. Tarım Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-6 Mayıs 1992, cilt.1, ss.88-92
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çakmakçi S., Bilgen M., Sümbül H., "Türkiye'Nin Çayir Ve Mera Bitkileri", TÜRKİYE'NİN ÇAYIR VE MERA BİTKİLERİ, YUNUS SERİN, Ed., TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI, ANKARA, ss.27-396-, 2008
DİĞER YAYINLAR
Özmerzi A., Tekelioğlu Y., Yaldiz O., Karaca İ., Bilgen M., "Batı Akdeniz Bölgesi Bölgesel Gelişim Raporu I – Tarım ve Tarıma Dayalı Gıda Sanayi", Teknik Rapor, ss.1-100, 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi