Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Türkiyede Psikiyatri Hemşireliğinin Tarihsel Gelişimi Bir Belgesel Film Projesi", BAP Arastırma Projesi, TSA-2018-3787, Yönetici, Devam Ediyor
"Neuman’ın Sistemler Modeli’ne Temellendirilmiş Bakım Verenleri Güçlendirme Programının Bipolar Bozukluk Tanısı Alan Bireylere Ailede Bakım Verenlerin Relapsı Tanıması Ve Yönetmesi Üzerine Etkisi", BAP Doktora, TDK-2015-253, Yönetici, 2017
"Roy'un Adaptasyon Modeli'ne Temellendirilmiş Bilişsel Uyarım Terapisi'nin Demansı Olan Bireylerin Bilişsel İşlevler, Başetme-Uyum ve Yaşam Kalitesine Etkisi", BAP Doktora, 2014.03.0122.004, Danışman, 2016
"Neuman’ın Sistemler Modeli’ne Temellendirilmiş Depresyonla Başa Çıkma Programı’nın Hastaların Başa Çıkma Stratejileri, Öz-Saygı ve Depresyon Düzeylerine Etkisi", BAP Doktora, TDK-2014-103, Yönetici, 2016
"Öğrenci ve Mezun Hemşirelerde Bilişsel Çarpıtmaların Mesleki Benlik saygısı ve Hemşirelik Algısı İle İlişkisinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, 2013.02.0122.006, Yönetici, 2014
"Şizofreni Tedavisi Almış Bireylerin Taburculuk Sonrası Erken dönemde Hemşirelik Bakım Gereksinimleri ve Öz-Bakım Güçlerinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, 2013.02.0122.001, Yönetici, 2014
"Ruhsal Hastalığı Olan Ebeveynle Yaşamak ", BAP Arastırma Projesi, 2010.01.0122.002, 2010-2012, Yönetici, 2012
"Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Zor Hasta Algısı ve Zor Hasta İle İletişimlerinin Belirlenmesi ", BAP Y.Lisans, 2009.02.0122.007, Yönetici, 2011
"Asistanların Hizmetiçi Eğitimi Projesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TUR/03/01/06-01/p06 , Diğer, 2006
"Madde Kullanımıyla Savaşımda Aile Eğitimi Yoluyla Gençten Gence Destek Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, A 2003, , 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi