Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Taş S., Buldukoğlu K., "Mental disorders in siblings: experiences and problems ", PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, vol.28, pp.81-81, 2018
Şimşek Arslan B., Buldukoğlu K., "The association of nursing care perception with coping skills and posttraumatic growth in mental disorders", JOURNAL OF PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING, vol.25, pp.228-235, 2018
Uslu E., Buldukoğlu K., "[The Effect of Tele-Nursing Practices to the Schizophrenia Patient Care: A Systematic Review].", TURK PSIKIYATRI DERGISI, vol.27, pp.47-56, 2016
Arslan-Ozkan I., Okumus H., Buldukoğlu K., "A randomized controlled trial of the effects of nursing care based on Watson's Theory of Human Caring on distress, self-efficacy and adjustment in infertile women", JOURNAL OF ADVANCED NURSING, vol.70, pp.1801-1812, 2014
Ozkan I.A., Okumus H., Buldukoğlu K., Watson J., "A Case Study Based On Watson's Theory of Human Caring: Being an Infertile Woman in Turkey", NURSING SCIENCE QUARTERLY, vol.26, pp.352-359, 2013
Demirbaş K., Buldukoğlu K., "Oral Medication Management In Inpatient Psychiatric Care In Turkey", Journal of Psychiatric Mental Health Nursing , no.4, pp.355-362, 2009
Saygin N., Buldukoğlu K., "Does the patients take their medicine regularly?", KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, vol.19, pp.S149-S150, 2009
Buldukoğlu K., Kukulu K., "Maternal punishment practices in a rural area of Turkey", CHILD CARE HEALTH AND DEVELOPMENT, vol.34, pp.180-184, 2008
Lash A.A., Kulakaç Ö., Buldukoğlu K., Kukulu K., "Verbal abuse of nursing and midwifery students in clinical settings in Turkey", JOURNAL OF NURSING EDUCATION, vol.45, pp.396-403, 2006
Kukulu K., Buldukoğlu K., "Correlates and consequences of anger at their children in immigrant Turkish women", SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.34, pp.257-270, 2006
Kukulu K., Buldukoğlu K., Keser İ., Keser , Simsek M., Mendilcioglu , et al., "Psychological effects of amniocentesis on women and their spouses: Importance of the testing period and genetic counseling", JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, vol.27, pp.9-15, 2006
Kukulu K., Buldukoğlu K., Kulakac O., Koksal C., "Effects of locus of control, communication skills and social support on assertiveness in female nursing students", SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.34, pp.27-40, 2006
Kulakaç Ö., Buldukoğlu K., Yılmaz M. , Hallaç S., "An Analysis Of The Motherhood Concept In Employed Women In South Turkey", SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.34, pp.837-852, 2006 (Link)
Buldukoğlu K., Kulakaç Ö., Keçecioğlu N. , Hallaç S., Yılmaz M. , Yücetin L. , "Recipients' Perceptions Of Their Transplanted Kidneys", TRANSPLANTATION, vol.80, pp.471-476, 2005 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Teskereci G., Boz İ., Buldukoğlu K., " Hemşirelikte Profesyonel Sosyalizasyon Sürecine, Bakım Veren Eğitici ve Klinik Öğrenme Çevresinin Etkisi", Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi JAREN, vol.6, pp.171-178, 2020 (Link)
Şimşek Arslan B., Buldukoğlu K., "Yasın Aile Üzerine Etkilerini Azaltmak İçin Uygulanan Destek Programları", Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, vol.11, pp.1-1, 2019 (Link)
Çaynak S., Şimşek Arslan B., Hallaç S., Keser İ., Buldukoğlu K., "Evaluating the state of child and adolescent psychiatric nursing in the context of clinical practice and regulation in Turkey", JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, vol.10, pp.227-231, 2019
Göktaş A., Özer Z., Buldukoğlu K., "The Effect of Aromatherapy on Agitation in Dementia Patients: Systematic Review", Journal of Psychiatric Nursing, vol.9, pp.123-123, 2018 (Link)
Taş S., Buldukoğlu K., "Şizofreni hastalarının taburculuk sonrası erken dönemde öz-bakım gücü ve bakım gereksinimleri ", Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, vol.9, pp.11-22, 2018 (Link)
Şimşek Arslan B., Buldukoğlu K., "Ruhsal Hastalık Deneyiminden Büyümek Mümkün müdür?: Psikiyatri Hemşireliği Bakış Açısından Bir Değerlendirme", Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi, cilt.1, ss.16-27, 2018
Çaynak S., Şimşek Arslan B., Hallaç S., Keser İ., Buldukoğlu K., "EXAMINATION OF STATE OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRIC NURSING IN THE CONTEXT OF A CLINICAL PRACTICE AND A REGULATION IN TÜRKİYE", JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, vol.9, pp.42-42, 2018 (Link)
Göktaş A., Buldukoğlu K., "Determination of psychiatric clinic nurses’ knowledge, attitudes, and practices regarding the use of physical restraints", Journal of Psychiatric Nursing, vol.9, pp.1-10, 2018 (Link)
Uslu E., Buldukoğlu K., "ŞİZOFRENİDE İLAÇ TEDAVİSİNE UYUM VE PSİKİYATRİ HEMŞİRESİNİN ROLÜ", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, cilt.1, ss.61-72, 2018
Lök N., Öncel S., Özer Z., Buldukoğlu K., "Institutional Services for Dementia Care in Turkey", Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry, vol.9, pp. 464-473, 2017
Acar G., Buldukoğlu K., "Öğrencilerin Hastalarla İletişimde Karşılaştıkları Güçlükler ve Zor Hasta Algıları- Difficulties of Students’ in Communication with Patients and their Perception of Difficult Patient", Psikiyatri Hemşireliği Dergisi- Journal of Psychiatric Nursing, vol.7, pp.7-12, 2016 (Link)
Şimşek Arslan B., Buldukoğlu K., "Çocukla Terapötik Görüşmenin Hemşirelik Sürecine Göre İncelenmesi", Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.1, no.Suppl2, ss.657-663, 2015 (Link)
Uslu E., Buldukoğlu K., Zayim N., "The usability and effectiveness of a web-based nurse patient communication training program. ", Innovational Journal of Nursing and Healthcare (IJNH), vol.1, pp.139-145, 2015 (Link)
Buldukoğlu K., Karakaya D., Keser İ., Bademli K., Acar G., Kurşun M., "Living With Mentally Ill Parents: The Child Perspective", Literatür Sempozyum, pp.32-39, 2015 (Link)
Lök N., Günbayi İ., Buldukoğlu K., "Demansı Olan Birey ile Yaşamak: Olgubilim Çalışması", Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, vol.6, pp.15-25, 2015 (Link)
Uslu E., Buldukoğlu K., Zayim N., "Web-based training: readiness and perceptions of nurses.", Studies in health technology and informatics, vol.205, pp.176-80, 2014
Buldukoğlu K., Bademli K., Karakaya D., Acar G., Keser İ., "Ruhsal Hastalığı Olan Ebeveynle Yaşamak", Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, vol.3, pp.683-703, 2011 (Link)
Buldukoğlu K., Kantek F., Öncel S., "Eğitimi Değerlendirme Ve Iyileştirme Çalışması: Antalya Sağlık Yüksekokulu Ilk Üç Dönem Mezunlarının Görüşü", Hemşirelik, cilt.7, ss.8-16-, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çaynak S., Şimşek Arslan B., Hallaç S., Keser İ., Buldukoğlu K., "Ülkemizde Çocuk Ve Adölesan Psikiyatrisi Hemşireliğinin Durumunun Bir Uygulama Ve Bir Yönetmelik Bağlamında İncelenmesi", V.ULUSLARARASI IX.ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Kasım 2018, pp.789-792
Şimşek Arslan B., Buldukoğlu K., "PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRE OLMAK: NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA", V. Ulusal IX. Uluslararası Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Kasım 2018, pp.1519-1520
Hallaç S., Karakaya D., Buldukoğlu K., "Türkiye'de Hemşirelik alanında Yapılmış Aile Odaklı Doktora Tezlerinin incelenmesi ", SADAB, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-30 Nisan 2018, pp.50-50
Çaynak S., Şimşek Arslan B., Hallaç S., Keser İ., Buldukoğlu K., "ÜLKEMİZDE ÇOCUK VE ADÖLESAN PSİKİYATRİSİ HEMŞİRELİĞİNİN DURUMUNUN BİR UYGULAMA VE BİR ÜLKEMİZDE ÇOCUK VE ADÖLESAN PSİKİYATRİSİ HEMŞİRELİĞİNİN DURUMUNUN BİR UYGULAMA VE BİR YÖNETMELİK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ ", IX. ULUSAL V. ULUSLARARASI PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Kasım 2018, pp.789-789
Taş Bora S., Buldukoğlu K., "HASTALIKTA BELİRSİZLİK KURAMINA GÖRE BAKIM VERENE BAKIM VERME: OLGU ÖRNEĞİ/PROVIDING CARE FOR THE CAREGIVER BASED ON THE THEORY OF UNCERTAINTY IN ILLNESS: CASE REPORT ", V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Kasım 2018, ss.1910-1913 (Link)
Şimşek Arslan B., Buldukoğlu K., "Psikiyatri Hemşireliği Bakış Açısıyla Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında Risk Yönetimi", I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, BURDUR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.275-275 (Link)
Taş Bora S., Buldukoğlu K., "ÖĞRENCİ HEMŞİRELERE GÖRE KLİNİK HEMŞİRELERİN EĞİTİME KATKISI ", 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi , BURDUR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.430-431 (Link)
Şimşek Arslan B., Buldukoğlu K., "Yasın Aile Üzerine Etkileri ve Yas Yaşayan Aileler için Psikiyatri Hemşireliği Uygulamaları", I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, BURDUR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.275-275 (Link)
Taş Bora S., Buldukoğlu K., "Mental disorders in siblings: experiences and problems ", 10. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 6. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-29 Nisan 2018, vol.28, no.S1, pp.81-81 (Link)
Şimşek Arslan B., Göktaş A., Buldukoğlu K., "HOW DO YOU PREFER TO BE ADDRESSED: THE EFFECT OF FORM OF ADDRESS ON NURSING CARE IN TURKISH CULTURE", Intrenational Congress of Black Sea Nursing Education, SAMSUN, TÜRKIYE, 12-13 Ekim 2017, pp.1-1
Şimşek Arslan B., Buldukoğlu K., "PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN: RUHSAL HASTALIK DENEYİMİNDEN BÜYÜMEK MÜMKÜN MÜDÜR?", II. International Academic Research Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.768-768
Şimşek Arslan B., Buldukoğlu K., "PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE YATAN BİREYLERİN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI İLE HEMŞİRELİK BAKIMINI ALGILAYIŞLARININ TRAVMA SONRASI BÜYÜME DÜZEYİNE ETKİSİ", II. International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.767-768
Göktaş A., Buldukoğlu K., "NURSES KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICES TOWARDS PHYSICAL RESTRAINTS", INTERNATIONAL CONGRESS ON ETHICS IN NURSING APPLICATIONS, İZMİR, TÜRKIYE, 11-12 Eylül 2017, pp.1-1
Göktaş A., Buldukoğlu K., "RUHSAL HASTALIĞI OLAN BİREYLERDE YARDIM ARAMA DAVRANIŞLARI", II. INTERNATIONAL ACADEMICRESEARCH CONGRESS, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-1 Ekim 2017, pp.684-684
Şimşek Arslan B., Göktaş A., Buldukoğlu K., "PEER LEARNING AND ETHICS IN NURSING EDUCATION", Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 11-12 Eylül 2017, pp.162-162
Göktaş A., Buldukoğlu K., "NURSES' KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICES TOWARDS PHYSICAL RESTRAINTS", International Congress On Ethics In Nursing Education, İZMİR, TÜRKIYE, 11-12 Eylül 2017, pp.114-114
Şimşek Arslan B., Buldukoğlu K., "Çocukla Terapötik Görüşmenin Hemşirelik Sürecine Göre İncelenmesi", Uluslararası Katılımlı III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2015, ss.657-663
Acar G., Buldukoğlu K., "Bipolar bozukluk Tedavisinde Kullanılan Tamamlayıcı Uygulamalar", 2.Ulusal İntegratif Tıp Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2015, ss.57-58
Buldukoğlu K., Karakaya D., Keser İ., Bademli K., Acar G., Kurşun M., "Living With Mentally Ill Parents: The Child Perspective", 21st World Congress of Social Psychiatry, LISBON, PORTEKIZ, 29 Haziran - 3 Temmuz 2013, pp.1-1
Hallaç S., Buldukoğlu K., Karakaya D., Acar G., "Scientist Or Faculty Member?", Quality Indicataors of Nursing PhD Education: International Symposium (Hemsirelikte Doktora Eğitiminin Kalite Göstergeleri: Uluslararası Sempozyum), İZMİR, TÜRKIYE, 28-30 Kasım 2012, pp.34-35
Yedikardaşlar C., Lök N., Acar G., Buldukoğlu K., "Knowledge Development Process In Nursing", Quality Indicators of Nursing PhD Education: International Symposium, TÜRKIYE, 28-30 November 2012, pp.--
Acar G., Buldukoğlu K., "Psikiyatrik Hastalıklara “Erken Müdahale” Edilebilir Mi?", 2. Uluslararası 6. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2012, pp.--
Buldukoğlu K., Karakaya D., Keser İ., Bademli K., Acar G., "Ebeveynde Ruhsal Hastalik: Onsuz Büyümek", I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi , İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Eylül 2011, pp.1-1
Buldukoğlu K., Bademli K., Karakaya D., Acar G., Keser İ., "Ruhsal Hastalığı Olan Ebeveynin Çocuğu Olmak: Bir Sistematik Derleme. ", IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi , SAMSUN, TÜRKIYE, 24-26 Haziran 2010, ss.1-1
Tuzcu A., Buldukoğlu K., Meydanlioğlu A., Muslu L., Kazanci Kuşoğlu G., "“Traditional Beliefs And Practices of Women About Pregnancy” ", 10th International Interdisciplinary Congress On Women Madrid, Madrid, ISPANYA, 3 Eylül - 9 Mart 2008, pp...-..
Meydanlioğlu A., Tuzcu A., Kazanci G., Buldukoğlu K., Muslu L., "Antalya Il Merkezinde Yaşayan Kadınların Loğusalığa Ilişkin Geleneksel Uygulamaları", XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 23-26 Ekim 2007, ss.320-320
Bademli K., Buldukoğlu K., "Oral medication administration in inpatient psychiatric care in Turkey", World Psychiatric Association International Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-16 Haziran 2006, pp.1-1
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi