Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Yüksek Lisans, University of Reading, School of Agriculture, Policy and Development, Agricultural Business Management, INGILTERE, 1993-1995
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, 1988-1993
Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 1978-1983
YAPTIĞI TEZLER
Yüksek Lisans, "Farming Systems Research (FSR): A Review and Search for an Appropriate Model for Application in Turkey ", University of Reading School of Agriculture, Policy and Development Agricultural Business Management Ekim, 1994.
Doktora, "Aksu Sulama Projesi Alanına Giren Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Ürün Desenini Etkileyen Faktörler", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Mayıs, 1993.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi