Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Yaş Meyve ve Sebze İhracatı Tedarik Zincirinde Üretici İhracatçı İlişkilerinin İncelenmesi Antalya İli Örneği ", BAP Doktora, FDK-2017-2253, Yönetici, Devam Ediyor
"Empowering Woman Farmers with Agricultural Business MAnagement Training", AB Destekli Diğer Projeler, 2015-1-TR01-KA202-021725, Yönetici, Devam Ediyor
"Süt Ürünleri Lojistiğinde Depo Yönetimi: Antalya İli Örneği", BAP Arastırma Projesi, 2012.01.0104.004, Yönetici, 2014
"Binyıl Kalkınma Hedefleri BKH Sonrasında Güney Batı Nijerya'da Hanehalkı Gıda ve Beslenme Güvencesinin Araştırılması ", BAP Doktora, FDK-2017-1974, Yönetici, Devam Ediyor
"Connecting Youth - Gençlik-Eylem 2.1 Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı", AB Destekli Diğer Projeler, ., Yönetici, 2013
"Avrupa Birliği'ne Üye ve Aday Ülkelerde Tarım Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkisinin Analizi", BAP Doktora, 444, Yönetici, 2012
"Suzanne's Project", Diğer Projeler, 00, Yönetici, Devam Ediyor
"Antalya İli Merkez İlçede Aşılı ve Aşısız Fide ile Cam Serada Tek Ürün Domates Üretiminin Ekonometrik Analizi ", BAP Doktora, 2010.03.0121.003, Yönetici, 2012
"Devolopment and training of producers organisations in pre and post accession countries", AB Destekli Diğer Projeler, 22, Araştırmacı, 2009
"Türkiye'nin AB’ye Uyum Sürecinde Olası Gelişmelerin Önemli Tarım Ürünleri Üzerine Ekonomik Etkilerinin Analizi TEAE Projesi - Yaş Meyve-Sebze Dilimi", TÜBITAK Projesi, 106 G 040, Araştırmacı, 2008
"Reorganization of Akdeniz University EDC as EUi Office", AB Destekli Diğer Projeler, 111, Araştırmacı, 2009
"Antalya İlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi", TÜBITAK Projesi, 106O026, Yönetici, 2008
"Antalya İli Kentsel Alanda Ailelerin Balık Tüketimi ve Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Analiz", BAP Arastırma Projesi, 222, Yönetici, 2004
"Batı Akdeniz Bölgesi Bölgesel Gelişim Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 00, Araştırmacı, 2004
"Antalya İlinde turunçgil üretimi ve pazarlama yapısının analizi", BAP Y.Lisans, 222, Yönetici, 2003
"Antalya İlinde serada tek ve çift ekim üretiminin analizi", BAP Arastırma Projesi, 2001.01.0104.013, Yönetici, 2003
"Ekonomik Krizin (2001 Yılı) Kırmızı ve Beyaz Et Talebine Etkilerinin Ekonometrik Analizi: Logit Modeli", BAP Arastırma Projesi, 12, Araştırmacı, 2003
"Antalya İli Güllükte Yeni Açılacak Süpermarket İçin Potansiyel Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarının Belirlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2121, Yönetici, 2003
"İşlenmiş İçme Sütü Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Logit Modeli İle Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 0471, Araştırmacı, 2002
"Türkiye Tarımında Kimyasal İlaç Kullanımı: Etkinsizlik, Sorunlar ve Alternatif Düzenlemelerin Etkileri (Antalya Dilimi)", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 876, Yönetici, 2001
"Türkiye’de Bazı Bölgeler İçin Önemli Ürünlerde Girdi Kullanımı ve Üretim Maliyetleri (Antalya Dilimi)", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 009, Yönetici, 2001
"Gelire Doğrudan Destek Uygulaması İçin Başlangıç Verileri (Baseline) oluşturma ve Pilot Uygulamanın Değerlendirilmesi Projesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 9988, Araştırmacı, 2001
"Antalya İli Kentsel Alanda Tüketicilerin Perakendeci Seçimi ve Satın Alma Davranışları", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 543, Yönetici, 2000
"Antalya İlinde Mantar Üretimi İşlenmesi Pazarlama Kanalları ve Tüketim Eğilimi Üzerine Araştırmalar", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 432, Araştırmacı, 2000
" Seralarda Sık Dikim Asma Yetiştiriciliğinin Erkencilik, Verim ve Kaliteye Etkisi", TÜBITAK Projesi, 989, Araştırmacı, 2002
" Antalya İlinde Dışsatıma Yönelik Kesme Çiçek Üretimindeki Sözleşmeli Yetiştiricilik Üzerinde Bir Araştırma", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 212121, Araştırmacı, 1999
"Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin Eğitim-Öğretime Yönelik Görüş ve Beklentileri", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 321, Yönetici, 1999
"Kurşunlu Tabiat Parkı’nın Ekonomik Değerinin Saptanması", TÜBITAK Projesi, 1122, Araştırmacı, 1999
"Antalya İli İç ve Dış Mekan Süs Bitkileri Üretiminin Teknik ve Ekonomik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, 32, Araştırmacı, 1999
"Women's Role in Vegetable Farming Systems in Antalya and Samsun, Turkey (Antalya dilimi)", Diğer Projeler, 100, Yönetici, 2001
"Antalya’da Dışpazara Yönelik Kesme Çiçek Sektörünün üretim Yapısı ve Başlıca Pazarlama Problemleri Üzerine Bir Araştırma", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 989, Araştırmacı, 1998
"Antalya İlinde Üretimin Yoğun Olduğu Yörelerde Turunçgil, Nar, Yenidünya ve Avokado Üretim Maliyetlerinin Belirlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 99, Araştırmacı, 1997
"Türkiye'de Dışsatıma Yönelik Kesme Çiçek Sektörünün Üretim Yapısı ve Pazarlama Sorunları", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 999, Araştırmacı, 1998
"Antalya İlinde Üretimin Yoğun Olduğu Yörelerde Pamuk, Susam, Buğday, Yerfıstığı, Mısır ve Soya Üretim Maliyetinin Saptanması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 88, Yönetici, 1998
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi