Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT, 2017 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT, 2016 - 2017
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT, 2011 - 2017
Diğer, Laval Üniversite, LAURENTIAN, 2010 - 2011
Arş.Gör., Eidgenössische Technische Hochschule, ETHZ (The Federal Institute of Technology, Zürich), ANIMAL SCIENCES, 2003 - 2006
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT, 1999 - 2003
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
GÖZLEMCİ PANELİST, TUBİTAK , , 03.05.2017 - 04.05.2017
KALİTE KURUL ÜYESİ, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , , 17.03.2017 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , , 10.01.2012 - 06.07.2017
Erasmus Koordinatörü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , , 10.05.2011 - Devam Ediyor
STAJYER, MUDURNU TAVUKÇULUK , , 01.08.1997 - 15.08.1997
STAJYER, AYTAÇ , , 01.07.1997 - 15.07.1997
VERDİĞİ DERSLER
Araştırma ve Deneme Yöntemleri, Lisans, 2018-2019
Genomik’de Bilgisayar Uygulamaları, Doktora, 2018-2019
Usage of Information Technologies in Animal Science, Lisans, 2017-2018
İstatistiksel Yorumlama, Yüksek Lisans, 2017-2018
Araştırma ve Deneme Yöntemleri, Lisans, 2017-2018
istatistik, Lisans, 2017-2018
İstatisitksel Yöntemler, Yüksek Lisans, 2017-2018
Zootekni'de Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Lisans, 2017-2018
istatistik, Lisans, 2017-2018
Kantitatif Genetik ve Genomikte Bilgisayar Uygulamaları, Doktora, 2017-2018
Varyasyon Kaynakları, Lisans, 2017-2018
Research Methods, Lisans, 2016-2017
İstatistiksel Yorumlama, Yüksek Lisans, 2016-2017
Bilgisayar Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2016-2017
Varyasyon Kaynakları, Lisans, 2016-2017
İstatistik, Lisans, 2016-2017
Sosyoloji'de Bilgisayar Destekli Nicel Veri Analizi, Lisans, 2016-2017
Zootekni'de bilgi teknolojileri kullanımı, Lisans, 2016-2017
Regresyon Analizi, Doktora, 2015-2016
Doğrusal Olmayan Modeller, Doktora, 2015-2016
Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Destekli Nicel Veri Analizi , Lisans, 2015-2016
Usage of information technologies in animal science, Lisans, 2015-2016
Genomikte İstatistiksel Yöntemler, Doktora, 2014-2015
Genomikte Bilgisayar Uygulamaları, Doktora, 2014-2015
Varyasyon Kaynakları, Lisans, 2014-2015
Zootekni'de Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Lisans, 2014-2015
Araştırma Deneme Yöntemleri, Lisans, 2013-2014
İstatistiksel Yöntemler, Yüksek Lisans, 2013-2014
İSTATİSTİK, Lisans, 2012-2013
BİLGİSAYAR UYGULAMALARI, Yüksek Lisans, 2012-2013
UYGULAMALI ZAMAN SERİSİ ANALİZLERİ, Doktora, 2011-2012
UYGULAMALI ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ, Doktora, 2011-2012
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, I.Moslem, "FARELERDE CANLI AĞIRLIK VE YEM TÜKETİMİNDEN SORUMLU MAJOR GEN VARLIĞININ SEGREGASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2018
Tez Savunma, Doktora Tez Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Ekim, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi