Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT, 2017 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT, 2016 - 2017
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT, 2011 - 2017
Diğer, Laval Üniversite, LAURENTIAN, 2010 - 2011
Arş.Gör., Eidgenössische Technische Hochschule, ETHZ (The Federal Institute of Technology, Zürich), ANIMAL SCIENCES, 2003 - 2006
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT, 1999 - 2003
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
moderatör , TÜBİTAK '2020-2209_A 2019 Yılı 2. Dönem Tarım Biyoteknolojisi 3' isimli panel , , 25.02.2020 - 02.03.2020
GÖZLEMCİ PANELİST, TUBİTAK , , 03.05.2017 - 04.05.2017
KALİTE KURUL ÜYESİ, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , , 17.03.2017 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , , 10.01.2012 - 06.07.2017
Erasmus Koordinatörü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , , 10.05.2011 - Devam Ediyor
STAJYER, MUDURNU TAVUKÇULUK , , 01.08.1997 - 15.08.1997
STAJYER, AYTAÇ , , 01.07.1997 - 15.07.1997
VERDİĞİ DERSLER
Genomik’de Bilgisayar Uygulamaları, Doktora, 2019-2020
Araştırma ve Deneme Yöntemleri, Lisans, 2019-2020
GENOMİK DE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER, Doktora, 2019-2020
Kantitatif Genetik ve Genomik, Doktora, 2018-2019
Zootekni'de Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Lisans, 2018-2019
Varyasyon Kaynakları, Lisans, 2018-2019
Araştırma ve Deneme Yöntemleri, Lisans, 2018-2019
Örnekleme Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2018-2019
Genomik’de Bilgisayar Uygulamaları, Doktora, 2018-2019
istatistik, Lisans, 2017-2018
Zootekni'de Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Lisans, 2017-2018
İstatisitksel Yöntemler, Yüksek Lisans, 2017-2018
istatistik, Lisans, 2017-2018
Varyasyon Kaynakları, Lisans, 2017-2018
İstatistiksel Yorumlama, Yüksek Lisans, 2017-2018
Usage of Information Technologies in Animal Science, Lisans, 2017-2018
Kantitatif Genetik ve Genomikte Bilgisayar Uygulamaları, Doktora, 2017-2018
Araştırma ve Deneme Yöntemleri, Lisans, 2017-2018
İstatistiksel Yorumlama, Yüksek Lisans, 2016-2017
Research Methods, Lisans, 2016-2017
Zootekni'de bilgi teknolojileri kullanımı, Lisans, 2016-2017
İstatistik, Lisans, 2016-2017
Sosyoloji'de Bilgisayar Destekli Nicel Veri Analizi, Lisans, 2016-2017
Bilgisayar Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2016-2017
Varyasyon Kaynakları, Lisans, 2016-2017
Regresyon Analizi, Doktora, 2015-2016
Doğrusal Olmayan Modeller, Doktora, 2015-2016
Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Destekli Nicel Veri Analizi , Lisans, 2015-2016
Usage of information technologies in animal science, Lisans, 2015-2016
Genomikte Bilgisayar Uygulamaları, Doktora, 2014-2015
Genomikte İstatistiksel Yöntemler, Doktora, 2014-2015
Varyasyon Kaynakları, Lisans, 2014-2015
Zootekni'de Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Lisans, 2014-2015
Araştırma Deneme Yöntemleri, Lisans, 2013-2014
İstatistiksel Yöntemler, Yüksek Lisans, 2013-2014
İSTATİSTİK, Lisans, 2012-2013
BİLGİSAYAR UYGULAMALARI, Yüksek Lisans, 2012-2013
UYGULAMALI ZAMAN SERİSİ ANALİZLERİ, Doktora, 2011-2012
UYGULAMALI ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ, Doktora, 2011-2012
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, I.Moslem, "FARELERDE CANLI AĞIRLIK VE YEM TÜKETİMİNDEN SORUMLU MAJOR GEN VARLIĞININ SEGREGASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı, Akdeniz, Şubat, 2020
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Haziran, 2018
Tez Savunma, Doktora Tez Sınavı, Akdeniz Üniversitesi, Ekim, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi