Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Karacaören B., "Across breed genomic prediction for body weight in Siberian cattle populations ", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.1, pp.1-1, 2020
Karacaören B., "Functional and whole regression-based genome-wide association analyses for weight measurements of chicken eggs", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.44, pp.9-16, 2020 (Link)
Karacaören B., "Investigation on presence of major gene for body weight, feed intake and feed efficiency using a segregation analyses in a mice population", ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.66, pp.325-330, 2019
Karacaören B., "Prediction of pleiotropic genes using a multilocus approach", EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS, vol.26, pp.779-780, 2018
Karacaören B., "A genomic investigation on hybrid sterility in house mouse using a two stage model", ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.65, pp.387-393, 2018
Karacaören B., "Multiple Hypothesis Testing in a Genome Wide Association Study of Bovine Tuberculosis", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.23, pp.87-94, 2017
Karacaören B., "Investigations on Genetic Architecture of Hairy Loci in Dairy Cattle by Using Single and Whole Genome Regression Approaches", ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, vol.29, pp.938-943, 2016 (Link)
Karacaören B., "Analysis of the genetics of boar taint reveals both single SNPs and regional effects", BMC GENOMICS, vol.15, pp.424-424, 2014 (Link) (Abstract)
Karacaören B., "Empirical comparison of association and admixture mapping for body weight using F-2 mice data set", ARCHIV FUR TIERZUCHT-ARCHIVES OF ANIMAL BREEDING, vol.57, 2014
Karacaören B., "Admixture mapping of growth related traits in F-2 mice dataset using ancestry informative markers", JOURNAL OF BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY, vol.1, pp.1-5, 2014
Karacaören B., "Investigations On Pleiotropy And Genome Wide Association Analyses By Random Effects Using Qtl-Mas 2010 Dataset", ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.60, pp.209-212, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Karacaören B., Firat M.Z., "Genetik İlerlemelerin Hesaplanmasında Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması ", ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.59, pp.115-120, 2012
Karacaören B., Janss L.L., "Predicting Breeding Values In Animals By Kalman Filter: Application To Body Condition Scores In Dairy Cattle", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.18, pp.627-632, 2012
Karacaören B., "Some Observations For Discordant Sib Pair Design Using Qtl-Mas 2010 Dataset", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.18, pp.857-860, 2012 (Link)
Karacaören B., Kadarmideen H.N., "Principal Component And Clustering Analyses Of Functional Traits In Dairy Cattle", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, vol.32, pp.32-34, 2008
Karacaören B., Janss L.L., Kadarmideen H.N., "Investigation On Major Genes For Milk Yield, Milking Speed, Dry Matter Intake, And Body Weight In Dairy Cattle", JOURNAL OF APPLIED GENETICS, vol.47, pp.337-343, 2006
Karacaören B., Jaffrézic F., Kadarmideen H.N., "Genetic Parameters Of Functional Traits In Dairy Cattle From Daily Random Regression Models", JOURNAL OF DAIRY SCIENCE, vol.89, pp.791-798, 2006
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yeken M.Z., Çanci H., Kantar F., Karacaören B., Özer G., Çiftçi V., "Variation in cooking quality traits in Phaseolus bean germplasm from Western Anatolia ", Banat's Journal of Biotechnology, vol.20, pp.1-10, 2019 (Link)
Karacaören B., "A Bayesian Random Walk Approach for Mapping Dynamic Quantitative Trait", Journal of Applied Nonlinear Dynamics, vol.5, pp.105-115, 2016
Karacaören B., "Genome-Wide Association Mapping Using a Bayesian Mixture Model for Plant Height in Oryza sativa", EKIN, Journal of Crop Breeding and Genetics,, vol.2, pp.41-46, 2016 (Link)
Karacaören B., "Dynamic Association Mapping based on a Kalman Filter Model using GAW 18 Data Set", Sciforschen Genetics and Gene Therapy, vol.1, pp.1-4, 2015 (Link)
Karacaören B., "Investigations On Pleiotropy For Growth Related Traits Based On Bayesian Residuals By Principal Component Analyses Using F2 Mice Dataset", Journal of Selcuk University Natural & Applied Science, vol.01, pp.01-05, 2014 (Link)
Karacaören B., Silander T., Alvarez-Castro J., Haley C., De K.D., "Association analyses of the MAS-QTL data set using grammar, principal components and Bayesian network methodologies.", BMC proceedings, vol.5 Suppl 3, no.-, pp.S8-S8, 2011 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Karacaören B., "An investigation on correlated SNPs to Genome Wide Association analyses for the water buffalo (Bubalus bubalis) ", The International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2018, pp.103-103 (Link)
Karacaören B., "Comparison of segregation and genomic analyses of body weight in mice", 10. Zootekni Bilim Kongresini, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2018, pp.1-1
Karacaören B., "An investigation for phenotype prediction of Lymphoblastic Leukemia Risk by various genomic models ", The International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2018, pp.103-103 (Link)
Karacaören B., "Genotypic clustering on the blue mussel for the genomic association analyses", First International Marine & Freshwater Sciences Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2018, pp.1-1
Karacaören B., "An investigation for phenotype prediction of Lymphoblastic Leukemia Risk by various genomic models ", The International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2018, pp.14-14 (Link)
Karacaören B., "Bir köpek ırkında vücut ağırlığı ve fruktosamin seviyeleri için genom tabanlı pleiotropik inceleme", XV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi , MUĞLA, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2017, ss.182-182 (Link)
Karacaören B., "Süt Sığırlarında Devingen Damızlık Değerlerinin Boğa Kalman Modeli İle Tahmini", 25. IEEE SINYAL ISLEME ve ILETISIM UYGULAMALARI KURULTAYI, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Mayıs 2017, ss.1-2 (Link)
Karacaören B., Singh S.K. , Dorak M.T., "Çocukluk çağı akut lenfoblastik löseminin cinsiyete bağlı genetik mimarisinin genomik tahmin yöntemleri ile incelenmesi ", XV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi , MUĞLA, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2017, ss.242-242 (Link)
Karacaören B., "Prediction of pleiotropic genes using a multilocus approach", The European Conference of Human Genetics 2017, Kopenhag, DANIMARKA, 27-30 Mayıs 2017, pp.1-1 (Link)
Karacaören B., "Genom tabanlı meta ilişki analizinin mendelci tavuk fenotipleri için bir uygulaması", 4. Uluslararası Beyaz Et Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-30 Nisan 2017, pp.21-21
Karacaören B., "Prediction of genome-wide SNPs effects for testis weight in a house mouse", the European Conference of Human Genetics 2016 , BARSELONA, ISPANYA, 21-24 Mayıs 2016, pp.1-1
Karacaören B., "Dynamic Association Mapping based on Random Walk-Kalman Filter Model using GAW18 data set.", the 3rd International Conference on Complex Dynamical Systems: New Mathematical Concepts and Applications in Life Sciences, ANKARA, TÜRKIYE, 5-8 Ocak 2015, pp.1-2
Karacaören B., "Investigations on Longitudinal Gene Effects in Dynamic Association Mapping by a Random Walk Kalman Filter model for a Backcross Mice Dataset", 2nd Symposium on Complex Biodynamics & Networks , Tsuoroka, JAPONYA, 11-13 Mayıs 2015, pp.37-37
Karacaören B., "Genome-wide association mapping using a Bayesian mixture model for plant height in Oryza sativa", 2. Uluslararası Bitki Islahı, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Kasım 2015, pp.60-60
Karacaören B., "Genotipik veri seti kalitesinin sigir tuberkulozu genom iliski analizine olan etkileri", XIV. Ulusal Tibbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 27-30 Ekim 2015, ss.328-328
Karacaören B., "İSKOÇ KUZULARININ UZUNSAL VÜCUT AĞIRLIĞI ÖLÇÜMLERİ İLE GENOM TABANLI İLİŞKİ HARİTALAMACILIĞI ", XIV. Ulusal Tibbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 27-30 Ekim 2015, ss.273-273
Karacaören B., "ANCESTRAL AND GEOGRAPHICAL RELATION ANALYSIS OF VILLAGE CHICKENS", Gelismekte Olan Ülkelerde Kanatlı Üretim Potansiyeli Uluslararası Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Ekim 2015, pp.171-172 (Link)
Karacaören B., "). F2 fare setinden elde edilen büyüme karakterleri ile ilgili pleiotropik genlerin Bayesçi kalıntı ve damızlık değerleri kullanılarak temel bileşenler analizi ile tesbiti. ", 9. Uluslararası İstatistik Günleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-6 Haziran 2014, pp.2-3
Rowe S., Karacaören B., Haley C., De Koning D.J. , "GWAS and beyond: Unraveling Complex Genomic Variation in Boar Taint", Plant and Animal Genome XX Conference , CALIFORNIA, ABD, 14-18 Ocak 2012, pp.1-1
Karacaören B., Silander T., Álvarez-Castro J., Haley C., De Koning D.J. , "Association Analyses Of The Mas-Qtl Data Set Using Grammar, Principal Components And Bayesian Network Methodologies", QTL-MAS, POLONYA, 17-18 Mayıs 2010, pp.1-5 (Link)
Karacaören B., Haley C., De Koning D.J. , "Alternative Association Analyses On Boar Taint Using Discordant Sib Pairs Experimental Design", WCGALP, LEIBNITZ, ALMANYA, 3-3 Şubat 2010, pp.1-1
Karacaören B., Haley C., De Koning D.J. , "Multivariate genetic and genomics analyses of boar taint in pigs", gene-sys, warrick, INGILTERE, 21-21 Ekim 2009, pp.1-1
Karacaören B., Haley C., De Koning D.J. , "Genome Wide association analyses for loci controlling boar taint", EAAP, BARSELONA, ISPANYA, 28-28 Ocak 2009, pp.1-1
Karacaören B., Kadarmideen H.N., Janss L.L., "Investigation of major genes on functional traits from dairy cattle experiment", EAAP, ANKARA, TÜRKIYE, 10-10 Ağustos 2006, pp.1-1
Karacaören B., Jaffrézic F., Kadarmideen H.N., "Longitudinal genetic analyzes of functional traits in dairy cows using daily random regression methodology.", EAAP, UPSALA, ISVEÇ, 8-8 Haziran 2005, pp.1-1
Karacaören B., Firat M.Z., "The Effect of Different Statistical Analysis Methods to the Genetic Responses obtained from Selection Indexes", Swiss Statistics, ZÜRİH, ISVEÇ, 7-7 Temmuz 2004, pp.1-1
Karacaören B., Kadarmideen H.N., "Genetic and phenotypic effects on functional traits in dairy cattle managed under experimental conditions", Swiss Association for Animal Production, ZÜRİH, ISVIÇRE, 17-17 Temmuz 2004, pp.1-1
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Karacaören B., "",
Karacaören B., Kadarmideen H.N., Janss L.L., Jaffrezic F., "Investigations On Functional Traits In Dairy Cattle: Phenotypic And Genetic Analysis Of Functional Traits In Dairy Cattle Under Experimental Management", VDM VERLAG, sAARBRUKEN, 2009 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi