Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yiğit B., "Ömer Lütfü Mete'nin Gülce Şiirinin Dil, Ses, ve Estetik Özellikleri Bağlamında Deyişbilimsel Bir Analizi", XVI. Uluslarası Deyişbilim Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-7 Ekim 2016, pp.100-114 (Link)
Yiğit B., "Unearthing the Propaganda Used in the World War I: Some Notes on the Ottoman Press and Literati", The Macrotheme Conference Paris, paris, FRANSA, 27 Mayıs 2014 - 27 Mayıs 2015, pp.---
Yiğit B., "Birinci Dünya Savaşında İngiltere Ve Osmanlı İmparatorluğunun Propaganda Faaliyetleri: Kurmaca Dişi Metinler Üzerine Bir İnceleme", Türk Dünyası'nda Yeni Gelişmeler Sempozyumu, bakü, AZERBAYCAN, 28-31 Mayıs 2009, vol.1, pp.293-311 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi