Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi BURCU ILGAZ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Manavgat Meslek Yüksekokulu
Bölüm : Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri
Ana Bilm Dalı : Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Sabit Telefon : -
E Posta Adresi : burcuilgazakdeniz.edu.tr | burcuilgazgmail.com
Web Adresi :
Ofis : 214
Eğitim Bilgileri
Doktora, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, 2011-2014
Yüksek Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, 2008-2011
Lisans, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği, 2003-2008
Yaptığı Tezler
Doktora, "Çalışanların beş faktör kişilik özellikleri ile iş tatminleri arasındaki ilişki: Alanya'daki beş yıldızlı oteller üzerine bir uygulama", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm ve Otel İşletmeciliği Şubat, 2014.
Yüksek Lisans, "Üniversite düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin yılmazlık, umutsuzluk durumları ve sektörel tutumlarının kariyer seçimlerine etkileri: Akdeniz Üniversitesi örneği", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm ve Otel İşletmeciliği Haziran, 2011.
Araştırma Alanları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Web Of Science Araştırma Alanları
Hospitality, Leisure, Sport & Tourism
Mesleki ve İdari Deneyimler
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, , 15.03.2015 - 16.05.2015
Bölüm Başkanı, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Iğdır Meslek Yüksekokulu, , 01.02.2015 - 15.03.2015
Verdiği Dersler
Marka ve İmaj Yönetimi, Lisans, 2015-2016
Diksiyon ve Etkili Konuşma, Lisans, 2015-2016
Turizm Ekonomisi, Lisans, 2015-2016
Turizm Coğrafyası, Ön Lisans, 2014-2015
Seyahat İşletmeciliği ve Tur Operatörlüğü, Ön Lisans, 2014-2015
Konukla İletişim, Ön Lisans, 2014-2015
Otel İşletmeciliği, Ön Lisans, 2014-2015
Turizm Pazarlaması, Ön Lisans, 2014-2015
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Ilgaz Yildirim B., Uysal F., Ilgaz A., "HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE PERSONEL SEÇİMİ: ARAS YÖNTEMİ İLE BİR UYGULAMA", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, pp.219-231, 2019 (Link)
Ilgaz Yildirim B., Güzel F.Ö., "Seyahat Acentelerinin Turist Rehberi Seçim Kriterlerinin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) Yöntemi ile Değerlendirilmesi", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.30, pp.69-81, 2019 (Link)
Ilgaz B., Güzel F.Ö., "Turist Rehberliği Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Devamlılığı: Çoklu Uyum Analizi Çalışması", Turizm Akademik Dergisi, vol.6, no.2, pp.61-74, 2019 (Link)
Ilgaz Yildirim B., Şahin D., "Geçiş Ekonomilerinde Turizme ve Enerjiye Dayalı Büyüme Hipotezinin Analizi: Panel Nedensellik Testi", Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.437-457, 2018 (Link)
Ilgaz Yildirim B., Şahin D., "Akdeniz Ülkelerinde Turizm Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bootstrap Panel Nedensellik Testi", Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.73-83, 2018 (Link)
Ilgaz Yildirim B., Yildirim F., Gülmez M., "TÜRKİYE’DE ENFLASYON VE TURİZM GELİRLERİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ", Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.3, pp.69-81, 2017 (Link)
Ilgaz Yildirim B., Toker B., "Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Yılmazlık, Umutsuzluk Durumları ve Sektörel Tutumlarının Kariyer Seçimleri Üzerine Etkileri", Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, vol.14, pp.76-89, 2017 (Link)
Ilgaz Yildirim B., Gülmez M., Yildirim F., "The relationship between the five-factor personality traits of workers and their job satisfaction: s study on five star hotels in Alanya", Procedia Economics and Finance, vol.39, pp.284-291, 2016 (Link)
Yirik Ş., Ilgaz Yildirim B., Çetinkaya N., "A STUDY ON CONFLICT MANAGEMENT AND CONFLICT RESOLUTION IN HOSPITALITY ORGANIZATIONS ", International Journal of Arts & Sciences, vol.8, pp.77-88, 2015 (Link)
Ilgaz Yildirim B., Yirik Ş., "İşgörenlerin İş Güvencesi Algıları ve İşten Ayrılma Niyetleri İlişkisi: Belek Bölgesi Beş Yıldızlı Otel Çalışanları Örneği", Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , pp.123-140, 2014 (Link)
Ilgaz Yildirim B., Yirik Ş., Yildirim F., "Mobbing’in Örgütsel Bağlılık İle İlişkisi: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.25-40, 2014 (Link)
Ilgaz Yildirim B., Sökmen Gürçam Ö., Yildirim F., "SINIR TURİZMİNE GENEL BAKIŞ: DİLUCU SINIR KAPISI", Journal of Recreation and Tourism Research, vol.1, pp.15-21, 2014 (Link)
Yirik Ş., Ilgaz Yildirim B., "TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ KADIN GİRİŞİMCİLERİN BİREYSEL DEĞERLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.361-378, 2014 (Link)
Yirik Ş., Seyitoğlu F., Ilgaz Yildirim B., "STUDY ON PERSONAL VALUES AND RISK AND UNCERTAINTY PERCEPTIONS OF WOMEN ENTREPRENEURS IN TOURISM: THE CASE OF ANTALYA", ASIAN ACADEMIC RESEARCH JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES, vol.1, pp.78-101, 2014 (Link)
Yirik Ş., Ilgaz Yildirim B., "TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ KADIN GİRİŞİMCİLERİN BİREYSEL DEĞERLERİ İLE RİSK VE BELİRSİZLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ALAN ARAŞTIRMASI İLE İNCELENMESİ: ANTALYA ÖRNEĞİ", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.97-111, 2014 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Ilgaz B., Kozak M., "Turistlerin Destinasyon Seçim Kriterlerinin Değerlendirilmesi: AHP ve TOPSİS Uygulaması", 20. Ulusal Turizm Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 16-19 Ekim 2019, ss.1-1
Özerden S., Ilgaz B., "Cittaslow Movement and Its Position within the TRNC as an Alternative Tourism Option", 2. ERASMUS ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Paris, FRANSA, 11-13 Ekim 2019, pp.1-1
Ilgaz B., Özerden S., "Evaluation of Tourist Travel Agency Selection Criteria by AHP Method", 2. ERASMUS ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Paris, FRANSA, 11-13 Ekim 2019, pp.1-1
Ilgaz Yildirim B., Gülmez M., "TERMAL OTELLERDE HİZMET KALİTESİNİN AHP VE TOPSİS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ", 19. Ulusal Turizm Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 17-21 Ekim 2018, ss.1124-1142 (Link)
Ilgaz Yildirim B., Sökmen Gürçam Ö., Yildirim F., "TUZ MAĞARASININ TURİZME KAZANDIRILMASINDA EKONOMİK VE SOSYOKÜLTÜREL ETKİLER: YÖRE HALKI TUTUMLARI", 1. Uluslararası Tuz Terapi Çalıştayı, IĞDIR, TÜRKIYE, 3-4 Temmuz 2017, pp.1-11 (Link)
Demir Ç., Toker B., Ilgaz Yildirim B., Yildirim F., "Türkiye’nin Turizm Talep Modellemesi: Panel Logit Yaklaşımı", V. Anadolu International Conference in Economics, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.156-156
Ilgaz Yildirim B., Uysal F., Yildirim F., "HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE ARAS YÖNTEMİ UYGULAMASI", 18. Ulusal Turizm Kongresi, MARDİN, TÜRKIYE, 18-22 Ekim 2017, ss.539-547 (Link)
Ilgaz Yildirim B., Yildirim F., Gülmez M., "Economitrically Examining the Effect of Publicity Budgets on Tourism Demand: The Case of Türkey", 5. RSEP Social Sciences Conferences, Barselona, ISPANYA, 7-10 Kasım 2017, pp.1-1
Ilgaz Yildirim B., Uysal F., "Bekleme Hattı Modeli İle Havaalanında Bir Uygulama", 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, pp.1-8 (Link)
Ilgaz Yildirim B., Yildirim F., Gülmez M., "TÜRKİYE’DE ENFLASYON VE TURİZM GELİRLERİ İLİŞKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ", 17. Ulusal Turizm Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 20-23 Ekim 2016, ss.1-18
Yalçin B., Ilgaz Yildirim B., Yildirim F., "Sürdürülebilir Rekreatif Turizm Kapsamında Simbiyo Şehir Uygulamaları", 2. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2016, ss.219-231 (Link)
Ilgaz Yildirim B., Gülmez M., Yildirim F., "Dünyada Barış Turizmi Konulu Çalışmalar Üzerine Literatür Araştırması (1990-2015)", 16. Ulusal Turizm Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 12-15 Kasım 2015, ss.1053-1061 (Link)
Ilgaz Yildirim B., Alkaya S., Yirik Ş., Yorulmazer G., "Iğdir Destinasyonunun Sınır Turizmi Potansiyeline Yönelik Bir Alan Araştırması", 1. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2015, vol.1, pp.222-236
Bayat G., Ilgaz Yildirim B., "“Turizme Yerel Halkın Bakışı:Iğdır İli Örneği” 15. Ulusal Turizm Kongresi, s.226-240, Kasım 2014.", 15. Ulusal Turizm Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 13-16 Kasım 2014, ss.226-240 (Link)
Kitap ve Kitap Bölümleri
Ilgaz Yildirim B., "Turizmin Ekonomik Etkilerinin Ölçümü", Turizm Ekonomisi, Dilek Şahin, Ali Turan Bayram, Ed., Değişim Yayınları, İstanbul, ss.45-65, 2018
Ilgaz Yildirim B., Bahar O., Çelik İlal N. , "Personnel Selection Criteria in Tourism Business: An Application by the Method of ARAS ", in: Contemporary Human Resources Management in the Tourism Industry, Demet Tüzünkan, Volkan Altıntaş, Eds., IGI Global Publications , Florida, pp.52-84, 2018 (Link)
Ilgaz Yildirim B., "Euro ve Turizm", Avrupa Birliği ve Turizm, Ozan Bahar, Mehmet Avcı, Ed., Süre Yayınevi, Ankara, ss.1-25, 2016
Diğer Yayınlar
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi