Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2010 - 2018
Arş.Gör.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2009 - 2010
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2005 - 2009
Ögr.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2003 - 2005
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, İlköğretim, 01.04.2012 - 01.04.2013
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, Ö.Samsunlu, "Özel Eğitim Dersinde Yaratıcı Drama Yöntemi Kullanılmasının Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Görüşlerine Etkisi ve Bu Yöntemin Uygulanabilirliliğine İlişkin Öğretmen Adayı Görüşleri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2014.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi