Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yazıcı Z., Yüksel B., Can Yaşar M., "Acquisition of Turkish of Russian-Turkish Bilingual Children in Early Childhood", International Journal of Human Sciences, cilt.7, ss.635-646, 2010
Yazıcı Z., Yellice B., Özer D., "Okul Öncesi Eğitim Ortamlarının Değerlendirilmesi", Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.131-141, 2007
Yazıcı Z., Yüksel B., Güzeller C., "Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitimde Uygulanan Aile Katılım Çalışmalarından Beklentileri", Mesleki Eğitim Dergisi, cilt.7, ss.63-76, 2005
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yüksel B., Kaner S., Güzeller C., "Özel Eğitim ve Genel Eğitim Öğretmenlerinin Tükenmişliklerine etki Eden Değişkenlerin İrdelenmesi", 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2009, cilt.5, no.8, ss.26-35
Yellice-Yüksel B., Kaner S., Şekercioğlu G., "Öğretmen Mesleki Tükenmişlik Ölçeği Geliştirme Çalışması", Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2008, cilt.3, no.17, ss.26-32
Kaner S., Şekercioğlu G., Yellice-Yüksel B., "Öğretmen Mesleki Yetkinlik Ölçeği Geliştirme Çalışması", Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2008, cilt.5, no.8, ss.121-130
Kaner S., Şekercioğlu G., Yellice B., "Engelli Çocuğu Olan ve Olmayan Anne-Babaların Ana Babalık Yetkinlik İnançları, Evlilik Tükenmişliği Algıları ve Çocuklarının Problem Davranışlarıyla Başa Çıkma Yollarının incelenmesi", Ulusal Özel Eğitim Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 2007, cilt.5, no.12, ss.13-26
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yellice-Yüksel B., "Zihinsel Özürlüler", Aile Eğitim Rehberi, Başbakanlık, Ed., Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Ankara, ss.1-56, 2006
Yellice B., "Çocuklara Yönelik Animasyon Etkinlikleri", Animasyon, "Özer D.S.", Ed., Kök Yayınevi, Ankara, ss.37-56, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi