Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Cappellaro E., Özdemir A.U. , "Sınıf Öğretmenlerinin FeTeMM Farkındalıkları ve FeTeMM Eğitimi Uygulamalarına Yönelik Görüşleri", FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ DERGİSİ, cilt.8, no.1, ss.46-75, 2020 (Link)
Koçak B., Aslan A., Cappellaro E., "Fen Bilimleri, Matematik ve Sınıf Öğretmen Adaylarının FeTeMM Öğretimine İlişkin Yönelimleri", FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ DERGİSİ , cilt.7, no.2, ss.168-188, 2019 (Link)
Saraç E., Cappellaro E., "Sınıf Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkin Görüşleri", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi , cilt.10, no.2, ss.331-349, 2015 (Link)
Ünal Çoban G., Akpinar E., Küçükcankurtaran Cappellaro E., Yıldız E., Ergin Ö., "Elementary school students’ water awareness", International Research in Geographical& Environmental Education, vol.20, no.1, pp.65-83, 2011 (Link)
Küçükcankurtaran Cappellaro E., Ünal Çoban G., Akpınar E., Yıldız E., "Yetişkinler için Yapılan Uygulamalı Çevre Eğitimine Bir Örnek:Su Farkındalığı Eğitimi", Journal of Turkish Science Education, vol.8, no.2, pp.157-173, 2011
Akpınar E., Küçükcankurtaran Cappellaro E., Ünal Çoban G., Yıldız E., Öztürk C. , Yılmaz Y., Karadeniz A., "Su Okulu: Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinde Su Farkındalığı Oluşturmaya Yönelik Bir Uygulama", Milli Eğitim, cilt.192, ss.174-192, 2011
Yıldız E., Akpınar E., Ünal Çoban G., Küçükcankurtaran Cappellaro E., Ergin Ö., "Yetişkinlere Yönelik Su Kullanımı Anketi’Nin Geliştirilmesi", Aile ve Toplum: Egitim Kültür ve Araştırma Dergisi, cilt.6, ss.91-100, 2011
Küçükcankurtaran Cappellaro E., Ünal Çoban G., Yıldız E., Akpınar E., "İlköğretim seviyesinde suya dayalı çevre problemlerine karşı duyarlılığı arttırma ve bilgilendirme çalışmaları", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.14, no.3, ss.187-202, 2010
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Cappellaro E., "Sınıf Öğretmen Adaylarının Temel ve Üst Düzey Bilimsel Süreç Becerilerine Sahip Olma Düzeyleri", IV. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), Paris, FRANSA, 26-27 Nisan 2018, pp.70-70 (Link)
Cappellaro E., "Çevre eğitiminde displinlerin entregrasyonu: multi, inter, transdisipliner yaklaşımlar", IV. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), Paris, FRANSA, 26-27 Nisan 2018, pp.71-72 (Link)
Deniz İ.G., Aykurt C., Başaran M.A., Vural M., Ülküdür M., Cappellaro E., et al.,"One of the best practice on Orchid Conservation in Turkey, an example of Lycian Kas Orchid (Ophrys lycia)", International Final Conference of Interactive Conservation Platform for orchids native to Greece and Turkey (ICON), ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Nisan 2017, pp.13-13
Küçükcankurtaran Cappellaro E., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Argümantasyon Algıları", 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2016, pp.202-203 (Link)
Küçükcankurtaran Cappellaro E., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevreye Yönelik Etik Yaklaşımları", 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2016, pp.870-880 (Link)
Seban D., Küçükcankurtaran Cappellaro E., Gürdoğan M., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Argüman Temelli Sorgulama Becerileri", 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, BARTIN, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2015, pp.1-1
Küçükcankurtaran Cappellaro E., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Vucudumuzdaki Sistemler Ve Görevleri Hakkındaki Farkındalıklarının Sistem Yaklaşımına Göre Analizi", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 24-26 Mart 2012, ss.1-1 (Link)
Küçükcankurtaran Cappellaro E., " What Students Learn about Biodiversity in Primary and Secondary School through Textbooks in Turkey?, ", World Conference of New Trends in Science Education, AYDIN, TÜRKIYE, 19-23 Mart 2011, pp.166-166
Küçükcankurtaran Cappellaro E., "İlköğretim için hazırlanan internet sitelerinde su eğitimi: Fransa örneği", IX. Ulusal Fen ve Matematik Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 23-25 Eylül 2010, ss.88-88
Küçükcankurtaran Cappellaro E., "The contribution of the complexity approach to water education: The process of developing a diagram of cycle domestic water", XIV. Dünya Karşılaştırmalı Eğitim Toplumları Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-18 Haziran 2010, pp.146-146
Küçükcankurtaran Cappellaro E., "Çevre eğitimindeki yaklaşımların ölçme değerlendirme metotları üzerine etkisi", Eğitimde Yeni Yönelimler-V, Öğrenmenin Doğası ve Değerlendirme Sempozyumu,, İZMİR, TÜRKIYE, 18-18 Mayıs 2009, ss.130-132
Ünal Çoban G., Akpinar E., Küçükcankurtaran Cappellaro E., Yildiz E., Ergin Ö. , "“Su Farkındalığı” Projesi Uygulama Sonuçlarından Kesitler", 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İZMİR, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2009, ss.473-473
Küçükcankurtaran Cappellaro E., "Çevre Eğitiminde İnternetin Kullanımı: Çevreye Karşı Olan Sorumluluklarımızın Farkına Varmamızda Internet Nasıl Etkili Olabilir?", XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı,ODTÜ, ANKARA, TÜRKIYE, 22-23 Aralık 2008, ss.175-182 (Link)
Küçükcankurtaran Cappellaro E., Guichard J., "Compréhension de la complexité avec l’aide des multimédias dans l’éducation à l’environnement", la 8ème Biennale de l’Education et de la Formation, LYON, FRANSA, 11-14 Nisan 2006, pp.183-183 (Link)
Katırcı A., Bodur B., Küçükcankurtaran Cappellaro E., "État actuel de l’intégration des TICE dans l’enseignement des sciences en Turquie : enjeux, usages et perspectives", la 8ème Biennale de l’Education et de la Formation, LYON, FRANSA, 11-14 Nisan 2006, pp.179-179 (Link)
Küçükcankurtaran Cappellaro E., "Çevre Eğitiminde Su Ve Su Problemlerinin Karmaşık Yapısının Kavratılmasında Mültimedya Kullanımı", VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 7-9 Eylül 2006, ss.101-101 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Cappellaro E., Yazici Z., "Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitiminde Paydaşların Rolü", Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi, Refika Ongan, Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.000-000, 2020
Yazici Z., Cappellaro E., "Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitiminde Öğretmen ", Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi, Refika Ongan, Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.000-000, 2020
Cappellaro E., "Fen ve matematik Eğitimi Alanı ÇEVRE EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERİN ENTEGRASYONU: MULTI, INTER, TRANSDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR", in: Multidisipliner Çalışmalar 4 (Eğitim Bilimleri), Şahin H., Eds., Gece Kitaplığı, Ankara, pp.115-136, 2018
Cappellaro E., "Fen ve Matematik Eğitimi Alanı SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL VE ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİ", in: Multidisipliner Çalışmalar-4 (Eğitim Bilimleri) , Şahin H., Eds., Gece Kitaplığı, Ankara, pp.93-114, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi