Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Bulk fill kompozit rezinlerin farklı tabaka kalınlıklarında ve farklı ışık güçlerinde polimerize edilmesinin kompozitin dönüşüm derecesi ve sitotoksisitesine etkisi", BAP Diğer, TDH-2019-4912, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Dentin Rejenerasyonunu Stimu¨le Eden Spesifik Nanoparçacık Destekli Akıllı Adeziv Sistemlerin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 216S653, Yönetici, Devam Ediyor
"Gu¨ncel Posterior Restoratif Materyallerin Artık Monomer Salınımlarının İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 216S723, Yönetici, 2019
"MDP-monomer içeren güncel üniversal adezivlerin mine ve dentine bağlanma dayanımlarının incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, TSA-2017-2606, Yönetici, Devam Ediyor
"Düşük büzülme gösteren kompozitlerin standart polisajlama işlemi sonrası yüzey pürüzlülüklerinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, TSA-2017-3005, Araştırmacı, 2019
" Bulkfill kompozit rezinlerin yüzey özelliklerinin ve bakteriyel adezyonunun incelenmesi ", BAP Diğer, TDH-2017-3004, Araştırmacı, 2019
"CAD/CAM Restoratif Materyallerin Yüzey Özelliklerinin ve Bakteriyal Adezyonun İncelenmesi", BAP Diğer, TDH-2017-3003, Yönetici, Devam Ediyor
"Farklı yüzey işlemleri uygulanmış zirkonyum oksit altyapı ile kompozit rezin bağlanma dayanımının incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2014.01.151.001, Araştırmacı, 2015
"Er,Cr:YSGG ve Diode lazerlerin restoratif dental materyaller üzerindeki yüzeysel hasarlarının incelenmesi:Taramalı elektron mikroskobu çalışması", BAP Arastırma Projesi, 2013.01.151.003, Yönetici, 2014
"Geleneksel dental kompozitlerin kolinesteraz enzimiyle biyoçözünlüğünün incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2007/29, Araştırmacı, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi