Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Eke C., Er K., Segebade C., Boztosun İ., "Study of filling material of dental composites: an analytical approach using radio-activation", RADIOCHIMICA ACTA, vol.106, pp.69-77, 2018
Eke C., Er K., Segebade C., Boztosun İ., " Photoactivation Analysis of Mineral Trioxide Aggregate: Preliminary Results", ACTA PHYSICA POLONICA A, vol.132, pp.869-871, 2017
Eke C., Ağar O., Segebade C., Boztosun İ., "Attenuation properties of radiation shielding materials such as granite and marble against gamma-ray energies between 80 and 1350 keV", RADİOCHİMİCA ACTA, vol.105, pp.851-863, 2017
Eke C., Boztosun I., "Determination of activity concentration of natural and artificial radionuclides in sand samples from mediterranean coast of Antalya in Turkey", KERNTECHNIK, vol.80, pp.280-290, 2015
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Eke C., "Ortaöğretim Fizik Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Webb’in Bilgi Derinliği Seviyelerine Göre Analizi", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.35-40, 2016
Eke C., "Dalgalar Ünitesindeki Kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi , cilt.4, no.2, ss.345-353, 2015
Ağar O., Eke C., Boztosun İ., Korkmaz M.E., "Determination of naturally occurring radionuclides in soil samples of Ayrancı, Turkey", Journal of Physics Conference Series, vol.590, pp.012042-012042, 2015
Eke C., Ağar O., Boztosun İ., "Dependence of activity concentration of natural and artificial radionuclides on depth in soil samples from Antalya in Turkey", Journal of Physics Conference Series, vol.590, pp.012044-012044, 2015
Eke C., "Seçmeli “Bilim Uygulamaları” Dersinin Fen Bilimlerinin Öğretimi Açısından Önemi", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.2, no.2, ss.182-188, 2013
Eke C., "Velilerin Bakışıyla Okul Ortamının Değerlendirilmesi", e-Journal of New World Sciences Academy, vol.6, no.1, pp.1080-1086, 2011
Eke C., "Pisa 2006 Sonuçlarına Göre Öğrencilerin Fen Bilimlerine İlgisi", e-Journal of New World Sciences Academy, vol.6, no.1, pp.1072-1079, 2011
Eke C., "Ögrencilerin Fen Bilimleri Alanındaki Konuları Öğrenmede Yararlandığı Kaynaklar", e-Journal of New World Sciences Academy, vol.6, no.1, pp.1087-1093, 2011
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Eke C., "Analysis of Objectives of Science Curriculum According to the Webb’s Depth of Knowledge Levels", International Conference On Social Researches And Behavioral Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2018, pp.32-32
Eke C., "Analysis of Objectives of High School Physics Curriculum According to the Revised Bloom’s Taxonomy", International Conference On Social Researches And Behavioral Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2018, pp.33-33
Eke C., Moğol S., "The Effect of Project Based Activities with Cooperative Learning Method on Students in Physics Course", 8th International Congress on New Trends in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.64-64
Eke C., Segebade C., "Quality Control of Elemental Contents by PAA", International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS), ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Nisan 2017, pp.344-344
Eke C., Segebade C., "Statistical Evaluation between Contents of Several Components and Natural Radioactivity Levels in Sand Samples from Antalya, Turkey", 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2017), ANTALYA, TÜRKIYE, 4-8 Ekim 2017, pp.89-89
Ağar O., Eke C., Korkmaz M.E., "A radiological investigation of drinking waters in Antalya, Turkey", 3rd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2016), ANTALYA, TÜRKIYE, 19-24 Ekim 2016, pp.144-144
Eke C., Segebade C., Boztosun İ., "Photoactivation Analysis of a Himalayan Salt Sample", 3rd International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-28 Mayıs 2016, pp.37-37
Eke C., Er K., Segebade C., Boztosun İ., "Photoactivation Analysis of a Mineral Trioxide Aggregate: Preliminary Results", 3rd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2016), ANTALYA, TÜRKIYE, 19-24 Ekim 2016, pp.103-103
Eke C., Boztosun İ., "Fotoaktivasyon Yöntemi ile Elementel Analiz", Adım Fizik Günleri V, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 21-23 Nisan 2016, ss.39-39
Eke C., "Ortaöğretim Fizik Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Webb’in Bilgi Derinliği Seviyelerine Göre Analizi", 7th International Congress on New Trends in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2016, pp.86-86
Eke C., "Dalgalar Ünitesindeki kazanımların yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi", 6th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-26 Nisan 2015, pp.56-56
Eke C., Boztosun İ., Dapo H., Segebade C., Bayram E., "Determination of energy levels and half lives of platinum radio-isotopes from photonuclear reactions", 14th International Conference on Modern Trends in Activation Analysis-MTAA14, Delft, HOLLANDA, 23-28 Ağustos 2015, pp.63-63
Segebade C., Dapo H., Eke C., Boztosun İ., "Photon activation analysis using a medical electron linear accelerator - A feasibility study", 14th International Conference on Modern Trends in Activation Analysis-MTAA14, Delft, HOLLANDA, 23-28 Ağustos 2015, pp.208-208
Eke C., Boztosun İ., "Antalya İli Kıyı Şeridinden Alınan Kum Numunelerinin Doğal Radyoaktivite Değerlerinin Belirlenmesi", Adım Fizik Günleri III, ISPARTA, TÜRKIYE, 17-18 Nisan 2014, ss.104-104
Ağar O. , Eke C., Boztosun İ., Korkmaz M.E., "Determination Of Naturally Occurring Radionuclides In Soil Samples Of Ayrancı, Turkey", NUBA Conference series-1: Nuclear Physics and Astrophysics, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-21 Eylül 2014, pp.68-68
Eke C., Ağar O., Boztosun İ., "Dependence Of Activity Concentration Of Natural And Artificial Radionuclides On Depth In Soil Samples From Antalya In Turkey", NUBA Conference series-1: Nuclear Physics and Astrophysics, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-21 Eylül 2014, pp.70-70
Eke C., "Modern Fizik Ünitesindeki Kaznımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi", The International Symposium on Changes and New Trends in Education , KONYA, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2013, vol.1, pp.338-342
Eke C., "Seçmeli “Bilim Uygulamaları” Dersinin Fen Bilimlerinin Öğretimi Açısından Önemi", International Conference on New Trends in Education and Their Implications, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2013, pp.104-104
Eke C., "Ortaöğretim Fizik Ders Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerin Bilimsel Süreç Becerileri Bakımından Analizi", I.Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2013, ss.58-58
Eke C., "How Can We Teach Modern Physics Effectively?", 9th International Conference on Hands on Science (HSCI’2012) Including 1st Childrens’ Summit on Hands on Science and Environmental Education (HSCI-EE), ANTALYA, TÜRKIYE, 17-21 Ekim 2012, pp.177-177
Eke C., "Öğretmen Adaylarının ‘Bilim’ Tanımlamaları", 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı , BURDUR, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2011, ss.555-555
Eke C., "Modern Fiziğin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanılması", 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı , BURDUR, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2011, ss.556-556
Eke C., "Velilerin Bakışıyla Okul Ortamının Değerlendirilmesi", 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 16-18 Eylül 2010, ss.81-81
Eke C., "Pisa 2006 Sonuçlarına Göre Öğrencilerin Fen Bilimlerine İlgisi", 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 16-18 Eylül 2010, ss.262-262
Eke C., "Öğrencilerin Fen Bilimleri Alanındaki Konuları Öğrenmede Yararlandığı Kaynaklar", 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 16-18 Eylül 2010, ss.275-275
Eke C., "Pisa 2006 Sonuçlarına Göre Öğrenci Velilerinin Fen Bilimleri İle İlgili Görüşleri", 9.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 23-25 Eylül 2010, ss.65-65
Eke C., "Pisa 2006 Sonuçlarına Göre Öğrencilerin Fen Bilimleri İle İlgili Meslekler Hakkındaki Görüşleri", 9.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 23-25 Eylül 2010, ss.202-202
Eke C., "Öğrencilerin Fen Bilimleri Konularına Yönelik İlgisi", International Conference on New Trends in Education and Their Implications, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-13 Kasım 2010, pp.8-11
DİĞER YAYINLAR
Eke C., "Yeni Fizik Müfredatında Ölçme ve Değerlendirme, Türkiye'de Fizik Eğitimi Alanındaki Tecrübeler, Sorunlar, Çözümler ve Öneriler,I. Çevrimiçi Çalıştay", Diger, ss.76-81, 2010
Eke C., Taner M.S., "Okul Yöneticilerinin Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine Bakışı, V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi", Sunum, ss.-, 2010
Eke C., "Eğitim Yöneticilerinin Pisa Okul Anketine Verdikleri Cevapların Eğitim Sistemimiz Açısından Değerlendirilmesi, V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi", Sunum, ss.-, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi