Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aksu G., Güzeller C.O., Eser M.T., "Analysis of Maths Literacy Performances of Students with Hierarchical Linear Modeling (HLM): The Case of PISA 2012 Turkey", EGİTİM VE BİLİM-EDUCATİON AND SCİENCE, vol.42, pp.247-266, 2017
Aksu G., Güzeller C.O., "Classification of PISA 2012 Mathematical Literacy Scores Using Decision-Tree Method: Turkey Sampling", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.41, pp.101-122, 2016
Akin A., Güzeller C.O., Evcan S.S., "The Development of a Mathematics Self-Report Inventory for Turkish Elementary Students", EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, vol.12, pp.2373-2386, 2016
Güzeller C.O., Akin A., "Relationship between ICT variables and mathematics achievement based on PISA 2006 database: International evidence", TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.13, pp.184-192, 2014
Güzeller C.O., Özkal N., "EFFECT OF PERFORMANCE BASED STATUS DETERMINATION TECHNIQUES ON SELF-EFFICACY, CONCERN AND PERMANENCE IN PRIMARY SCHOOL SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE", JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, vol.12, pp.47-58, 2013
Güzeller C.O., "The Effect Of Web-Based Portfolio Use On Academic Achievement And Retention", ASIA PACIFIC EDUCATION REVIEW, vol.13, pp.457-464, 2012 (Link)
Güzeller C.O., "The Relationship Between Academic Averages Of Primary School Science And Technology Class And Test Sub-Test Scores Of Placement Test Of Science", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.12, pp.201-214, 2012 (Link)
Güzeller C.O., Doğru M., "Development Of Science Anxiety Scale For Primary School Students", SOCIAL INDICATORS RESEARCH, vol.109, pp.189-202, 2012 (Link)
Güzeller C.O., Cosguner T., "Development Of A Problematic Mobile Phone Use Scale For Turkish Adolescents", CYBERPSYCHOLOGY BEHAVIOR AND SOCIAL NETWORKING, vol.15, pp.205-211, 2012
Şekercioğlu G., Güzeller C.O., "A Re-Evaluation of the Factor Structure of The Self-Perception Profile for Adolescents", BILIG, pp.215-236, 2012
Şekerciog˜Lua G., Güzeller C.O., "A re-evaluation of the factor structure of the self-perception profile for adolescents", BILIG, vol.60, pp.215-236, 2012
Güzeller C.O., "A Study Of Cross-Cultural Equivalence Of Computer Attitude In Pisa 2009 Student Questionnaire", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.36, pp.320-327, 2011 (Link)
Güzeller C.O., "Güzeller, C.O. & Akın, A. (2011). The Inter-Regional Inequality Of Access To Information And Communication Technology In Turkey Based On Pisa 2009", TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.10, pp.349-354, 2011 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kılıç A.F., Güzeller C.O., "Demographic Factors Affecting Internet Using Purposes of High School Students", Malaysian Online Journal of Educational Technology, vol.5, pp.34-45, 2017
Koyuncu İ., Güzeller C.O., Akyüz D., "The development of a self efficacy scale for mathematical modeling competencies", International Journal of Assessment Tools in Education, vol.4, no.23899, pp.19-35, 2017 (Link) (Abstract)
Yaylagul N.K., Yazici S., Gündüz G., Güzeller C.O., "Anti-Aging Practices of Women with Different Economic Statuses", TURKISH JOURNAL OF SOCIOLOGY-SOSYOLOJI DERGISI, vol.36, pp.405-410, 2016
Akin A., Güzeller C.O., Sezer S., "The Development of a Mathematics Self Report Inventory for Turkish Elementary Students ", EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, vol.12, no.3224867, pp.2373-2386, 2016
Güzeller C.O., Eser M.T., Aksu G., "Study of the Factors Affecting the Mathematics Achievement of Turkish Students According to Data from the Programme for International Student Assessment PISA 2012", The International Journal of Progressive Education, vol.12, no.3225701, pp.78-88, 2016 (Link)
Güzeller C.O., Şeker F., "Variables Associated with Students Science Achievement in the Programme for International Student Assessment PISA 2009", Faculty of Necatibey Education Journal of Science and Mathematics Education, cilt.10, no.3235585, ss.1-20, 2016 (Link)
Güzeller C.O., Eser M.T., "Öğrencilerinin Mezun Oldukları Lise Türünün Akademik Başarı ve Eleştirel Düşünme Eğilimi Üzerindeki Etkisi", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, no. 3226197, ss.223-236, 2016 (Link)
Güzeller C.O., Üstünel F., "EFFECTS OF MOBILE LEARNING ON ACADEMIC ACHIEVEMENT A META ANALYSIS STUDY", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.3226872, pp.528-561, 2016 (Link)
Güzeller C.O., Eser M.T., Aksu G., "R Programı ve Microsoft Excel Kullanılarak İkili Karşılaştırma Yöntemi Uygulaması", Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, cilt.7, no.3226506, ss.96-108, 2016 (Link)
Doğru M., Güzeller C.O., Gencosman T., Saka D., "Development of Scale of Attitude Toward Social Sustainable Development Awareness", EUROPEAN JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT, vol.4, pp.23-32, 2015
Güzeller C.O., Erturna L., "An Investigation of Students Computer Attitudes in PISA 2012 Turkey Sampling", Participatory Educational Research, vol.15, no.3227081, pp.35-46, 2015 (Link)
Güzeller C.O., Aksu G., Eser M.T., "Developing of Facebook Addiction Scale for Turkish Adolescents", International Journal of Computer Sciences and Engineering, vol.3, no.3226036, pp.1-9, 2015
Doğru M., Güzeller C.O., Gencosman T., Saka D., "Development of Scale of Attitude Toward Social Sustainable Development Awareness ", European Journal of Sustainable Development, vol.4, pp.23-32, 2015 (Link)
Güzeller C.O., "Relationship Between Ict Variables And Mathematics Achievement Based On Pisa 2006 Database: International Evidence", Turkish Online Journal of Educational Technology, vol.13, pp.184-192, 2014 (Link)
Güzeller C.O., "The Relationship Between The Achievement Goal Orientation And The Self Efficacy Beliefs Of The Candidate Teachers ", Mevlana International Journal of Education (MIJE), vol.4, pp.212-227, 2014 (Link)
Güzeller C.O., "Şekercioğlu, G., Güzeller, C. O., (2012). Ergenler İçin Benlik Algısı Profili’Nin Faktör Yapısının Yeniden Değerlendirilmesi", Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi , vol.2, pp.215-236, 2012 (Link)
Güzeller C.O., Coşguner T., "Development of a problematic mobile phone use scale for Turkish adolescents.", CYBERPSYCHOLOGY BEHAVIOR AND SOCIAL NETWORKING, cilt.15, ss.205-11, 2012
Güzeller C.O., "Güzeller, C. O. (2011). Pisa 2009 Türkiye Örnekleminde Öğrencilerin Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları Ve Bilgisayar Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.183-203, 2011 (Link)
Güzeller C.O., "Tip Fakültesi Öğrencilerinin Çalişma Davranişlarinin Ve Çalişma Davranişi Değerlendirme Ölçeğinin Psikometrik Niteliklerinin Belirlenmesi", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.96-99, 2011 (Link)
Güzeller C.O., "Anıl, D. & Güzeller, C. O. (2011).Seviye Belirleme Sınavı Fen Ve Teknoloji Alt Testi İle Dier Alt Testler Arasındaki İlişkinin Yol Analizi İle İncelenmesi.", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.1-10, 2011 (Link)
Güzeller C.O., "Güzeller, C.O. & Akın, A. (2011). An Examination Of The Programme For International Student Assessment (Pisa) 2003 Turkish Database With The Aim Of Exploring The Relationship Between Homework Variables And Mathematics Achievement.", Educational Research and Reviews, vol.6, pp.793-803, 2011 (Link)
Güzeller C.O., Akin A., "An examination of the programme for international student assessment (PISA) 2003 Turkish database with the aim of exploring the relationship between homework variables and mathematics achievement", Educational Research and Reviews, vol.6, pp.793-803, 2011
Güzeller C.O., "Güzeller, C.O. & Doğru, M. (2011). The Effect Of Computer Use In Science And Technology Lesson", Journal of Social Sciences, vol.7, pp.498-503, 2011 (Link)
Çizel R., Güzeller C.O., Mütevellioğlu N., "İşsizliğin Psikolojik Sonuçları: Antalya Örneği", Çalışma İlişkileri Dergisi, vol.2, pp.26-41, 2011 (Link)
Gürpinar E., Güzeller C.O., Alimoğlu M.K., Kulaç E., "Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Çalışma Davranışlarının ve Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeğinin Psikometrik Niteliklerinin Belirlenmesi.", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.96-99, 2011
Güzeller C.O., "Anne-Babaların Yılmazlık Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi , cilt.12, ss.63-78, 2011 (Link)
Güzeller C.O., "Yüksel B.Y., Kaner, S. & Güzeller, C. O. (2011). Öğretmenlerin Mesleki Yetkinlik, Mesleki Sosyal Destek Ve Tükenmişlik İlişkisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi.", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.1-25, 2011 (Link)
Güzeller C.O., "Anıl, D., Güzeller, C. O., Çokluk, Ö. & Şekercioğlu, G. (2010). Level Determination Exam (Sbs-2008) The Determination Of The Validity And Reliability Of 7th Grade Mathematics Sub- Test.", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.2, pp.5292-5298, 2010 (Link)
Güzeller C.O., "Kalağan, G. & Güzeller, C. O. (2010). Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi.", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.83-97, 2010 (Link)
Güzeller C.O., "Kaner, S., Yüksel B. Y. & Güzeller, C. O. (2009). Öğretmenlerin Özyetkinlik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi.", Eğitim Bilimleri Ve Uygulama Dergisi, cilt.8, ss.213-230, 2009 (Link)
Güzeller C.O., "Güzeller, C. O., Yıldız S., Ünveren E. (2009). Konaklama Işletmelerinde Performans Değerleme Ölçeği Çalışması", SOİD Dergi, cilt.6, ss.1-1, 2009
Güzeller C.O., Yildiz Pesen S., Sonuç N., "Comparison Of Tourism Education Programs In Turkey And Greece And Future Challenges", TURIZAM, vol.5, no. 3239296, pp.5-16, 2009
Güzeller C.O., "Aksu A.A., Güzeller C.O., Yildiz S., Yilmaz Y., "Personality Profile Of Human Resource Managers Working In The Tourism Sector: An Application Trial In The Antalya Region Of Turkey Using 16 Personality Factor (16pf) Questionaire Technique"", HOSTEUR, vol.17, pp.23-26, 2008 (Link)
Güzeller C.O., "Şekercioğlu, G., Çokluk-Bökeoğlu, Ö. & Güzeller, C. O. (2008). The Adaptation And Psychometric Features Of Decision Making Style Inventory For Guidance And Counselling Students In Turkey. ", The Nigerian Journal of Guidance and Counselling, vol.13, pp.1-12, 2008 (Link)
Güzeller C.O., Korkmaz Ö., "BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMDE BİR DERS YAZILIMI DEĞERLENDİRMESİ ", Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.15, no.3260085, ss.155-168, 2007 (Link)
Güzeller C.O., "Ölçme Degerlendirmede Bir Yöntem: Portfolyo A Method Of Assessment: Portfolio ", TIP EGITIMI DÜNYASI, ss.41-49, 2007 (Link)
Yazici Z., Yüksel B., Güzeller C.O., "Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitimde Uygulanan Aile Katılım Çalışmalarından Beklentileri.", Mesleki Eğitim Dergisi, cilt.7, ss.63-76, 2005
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Güzeller C.O., "Comparison Of Programs For Education Of Tourism In Türkiye And Greece And Future Challenges", The 13. International Scientific Meeting “Contemporary Trends in Tourism, Hotel Management and Gastronomy”, SIRBISTAN, - , pp.0-
Güzeller C.O., Yurtçu M. , Keskin A. , Gürlen E. , "Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Yaratıcılık", 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 31 Mart - 3 Nisan 2016, ss.255-255 (Link)
Güzeller C.O., Ayvalli M., Gök N., "An investigation of psycho-social variables in predicting smartphone addiction among university students", Intellectual Capital & Education, Warsaw, POLONYA, 4-6 Aralık 2014, pp.---
Güzeller C.O., "A Contribution To The Finnish Validation Of The General Decision-Making Style Inventory", 10 th International JTEFS/BBCC Conference"Sustainable Development. Culture. Education, Savollina, FINLANDIYA, 22-25 Mayıs 2012, pp.0-0
Güzeller C.O., "A Contribution To The Turkish Validation Of “The Approaches To Learning Science Scale”", International Conference for Theory and Practice in Education, Miskolc, MACARISTAN, 14-16 Haziran 2012, pp.0-0
Güzeller C.O., "Development Of Problematic Internet Use Scale For Turkish Adolescent", International Journal of Arts & Sciences, ALMANYA, ALMANYA, 8-13 Nisan 2012, pp.0-0
Güzeller C.O., "Stress Coping Strategies Of Students Of Master’S Program Without Thesis And Determining Depression Levels.", WCCI 13th World Conference In Education on “Creating a Global Culture of Peace: Strategies for Curriculum Development and Implemantation”, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-7 Eylül 2011, pp.0-0
Güzeller C.O., "The Effect Of The Computer Assisted Instruction On Student’Sattitude And Achievement On The 6th Grade Mathematics Lesson", 4. International Conference for Theory and Practice in Education Society and Education, Budapest, MACARISTAN, 9-11 Haziran 2011, pp.0-0
Gürpinar E., Alimoğlu M.K., Güzeller C.O., "Probleme Dayalı Öğrenimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi İçin Öğrenci Ve Öğretim Elamanlarına Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması", Topluma Dayalı Tıp Eğitimi ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu,, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-6 Mayıs 2011, ss.55-55
Güzeller C.O., "Öğretmen Adaylarında Fatalizmin Yordayıcıları. ", 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İZMİR, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2009, ss.374-375
Güzeller C.O., Nasircilar A.G., Sezer S., "Stress Coping Strategies of Students of Master’s Program Without Thesis and Determining Depression Levels", WCCI 13th World Conference in Education. , ANTALYA, TÜRKIYE, 2-6 Eylül 2008, pp.601-617
Doğru M., Nasircilar A.G., Güzeller C.O., Mirici S., "What University Students Think About Global Warming?", WCCI 13th World Conference in Education. , ANTALYA, TÜRKIYE, 2-6 Eylül 2008, pp.804-815
Güzeller C.O., "Developing A Citizenship Scale and Examining The Relationship Between The Citizenship, Fatalism, and Life Satisfaction. ", Interdisciplanary Education Conference: Leading With Love: Creating a Just and Peaceful Society, Worcester, Massachusetts, ABD, 24-26 Ekim 2007, pp.0-0
Güzeller C.O., "Developing An Attitude Scale Towards Foreign Language For Primary School Students.", Children’s Identity and Citizenship in the Visegrad Context, PREŠOV, SLOVAKYA, 25-27 Nisan 2007, pp.0-0
Güzeller C.O., Çelik P., Yildiz S., "Communication Problems in the Residence Managements – An Aplication On A 5 Star Hotel In Central Antalya", 24 th EuroCHRIE Congress, SELANİK, YUNANISTAN, 25-28 Ekim 2006, pp.1-7
Güzeller C.O., "Communication Problems In The Residence Managements – An Aplication On A 5 Star Hotel In Central Antalya”", 24 th EuroCHRIE Congress, Thessaloniki, YUNANISTAN, 25-28 Ekim 2006, pp.0-0
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi