Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Öğr.Gör. CEREN KOCABAŞ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Finike Meslek Yüksekokulu
Bölüm : Dış Ticaret Bölümü
Ana Bilm Dalı : Dış Ticaret Pr.
Sabit Telefon : -
E Posta Adresi : cerenkocabasakdeniz.edu.tr
Web Adresi :
Eğitim Bilgileri
Doktora, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, 2010-2016
Yüksek Lisans-Tezsiz, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Birliği Ekonomisi, 2005-2006
Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat, 1997-2002
Yaptığı Tezler
Doktora, "Finansal Krizler ve Bulaşma Etkisi: 2008 Küresel Finans Krizi Üzerine Bir Analiz", SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Mayıs, 2016.
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Erasmus+ Proje Yazma Eğitimi, Akdeniz Üniversitesi Avrupa Akdeniz Gençlik ve Araştırma Merkezi, 2016
Standart Dosya Planı ve Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi, Akdeniz Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, 2014
Bölgesel ve Stratejik Etüdler Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü - Şubat-Haziran 2005 , 2005
Araştırma Alanları
İktisat Politikası
Uluslararası İktisat
Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Uluslararası İktisat
Uluslararası politik iktisat
Uluslararası Ticaret
Politik ekonomi
Web Of Science Araştırma Alanları
Economics
Business, Finance
International Relations
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Ögr.Gör.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Finike Meslek Yüksekokulu, 2018 - Devam Ediyor
Mesleki ve İdari Deneyimler
Visiting Researcher, Universita Degli Studi di Milano Politik Ekonomik ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İktisat, Yönetim ve Kantitatif Metodlar Bölümü, 20.06.2016 - 26.06.2016
Uluslararası İşbirlikleri, Erasmus+ İkili Anlaşmalar ve Staj Hareketliliği Sorumlusu, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Ofisi, , 22.08.2013 - 31.12.2017
Verdiği Dersler
Ekonomiye Giriş, Ön Lisans, 2020-2021
Uluslararası Ticaret, Ön Lisans, 2020-2021
Ekonomiye Giriş, Lisans, 2019-2020
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Ön Lisans, 2019-2020
Makro İktisat, Ön Lisans, 2019-2020
Ekonomiye Giriş, Lisans, 2018-2019
Makro İktisat, Ön Lisans, 2018-2019
Uluslararası Pazarlama, Ön Lisans, 2018-2019
Ekonomiye Giriş, Lisans, 2018-2019
Genel İktisat, Ön Lisans, 2018-2019
Genel İşletme, Ön Lisans, 2018-2019
Engineering Economics, Lisans, 2018-2019
Uluslararası Finansman, Ön Lisans, 2018-2019
Makro İktisat, Ön Lisans, 2017-2018
Tarımsal Pazarlama, Ön Lisans, 2017-2018
Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşvikler, Ön Lisans, 2017-2018
Genel İktisat, Ön Lisans, 2017-2018
Tarım Ekonomisi, Ön Lisans, 2017-2018
Pazarlama İlkeleri, Ön Lisans, 2017-2018
Dış Ticaret İşlemleri ve Yönetimi, Ön Lisans, 2017-2018
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Alkan G., Kocabaş C., "ASEAN Ülkeleri İhracatına Ait Sosyal Ağ Analizi", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.41, ss.138-149, 2020
Kocabaş C., Alkan G., "Sürdürülebilir Kalkınma Alanındaki Yayınların R Programı ile Bibliyometrik Analizi", OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.16, ss.3714-3732, 2020
Kocabaş C., "Testing for contagion in economic literature", Journal of Governance & Regulation, vol.8, no.3, pp.42-46, 2019 (Link)
Kocabaş C., "2008 Krizinin Bulaşma Etkisi: Bir Finansal Kriz Göstergesi Olarak Hisse Senedi Fiyat Endeksi Üzerine Bir Analiz", Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, pp.1-23, 2018
Kocabaş C., "Lech Walesa'nın Çocukları Avrupa'ya Ne Kadar Yakın Ne Kadar Uzak?", Uluslararası İlişkilerde Olaylar ve Yorumlar Dergisi, ss.73-80, 2002
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Kocabaş C., "Ekonomik Krizler Literatürü", 13. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-8 Kasım 2020, pp.1755-1760
Kocabaş C., "Contagious Crises: 1992-1998", Paris II. International Congress on Social Sciences, Paris, FRANSA, 16-18 Ağustos 2018, pp.9-10
Kocabaş C., "2008 Krizinin Bulaşma Etkisi: Bir Finansal Kriz Göstergesi Olarak Hisse Senedi Fiyat Endeksi Üzerine Bir Analiz", I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2018, pp.124-124
Kocabaş C., "Contagious Crises: 2008 Crisis and European Debt Crisis", Paris II. International Congress on Social Sciences, Paris, FRANSA, 16-18 Ağustos 2018, pp.7-8
Kocabaş C., "Contagious Crises", International Congress of Science, Education and Technology Research, Odessa, UKRAYNA, 10-12 Ağustos 2018, pp.5-5
Kitap ve Kitap Bölümleri
Kocabaş C., "De conflictanalyse over Syrië en Libanon: De staat van het conflict beschermt zijn aanwezigheid totdat Syrië zijn militaire troepen uit Libanon terugtrekt", GlobeEdit-OmniScriptum Publishing Group, Düsseldorf, 2020
Kocabaş C., "L'analisi dei conflitti in Siria e Libano: Lo Stato del Conflitto protegge la sua presenza fino a quando la Siria non ha ritirato le sue truppe militari dal Libano", Edizioni Accademiche Italiane, Italy, 2020
Kocabaş C., "Analiza konfliktu w Syrii i Libanie: Stan konfliktu chroniac swoja obecnosc do czasu, az Syria wycofa swoje oddzialy wojskowe z Libanu", Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy, Poland, 2020
Kocabaş C., "L'analyse des conflits sur la Syrie et le Liban: L'état du conflit protégeant sa présence jusqu'à ce que la Syrie retire ses troupes militaires du Liban en mars 2005", Éditions universitaires européennes, France, 2020
Kocabaş C., "El análisis del conflicto en Siria y el Líbano: El estado del conflicto protegiendo su presencia hasta que Siria retiró sus tropas militares del Líbano en marzo de 2005", Editorial Académica Española, Spain, 2020
Kocabaş C., "2008 Krizinin İşgücü Piyasalarına Etkisi", Türkiye’de İstihdama Sosyo-Ekonomik Bir Bakış (1990-2019), ALTUNTEPE, N., Ed., Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti., Ankara, ss.255-267, 2020
Kocabaş C., "Die Konfliktanalyse zu Syrien und Libanon: Der Staat des Konflikts schützt seine Präsenz, bis Syrien seine Millitärtruppen aus dem Libanon im März 2005 zurückzieht", AV Akademikerverlag, Germany, 2020
Kocabaş C., "A Análise de Conflito sobre a Síria e o Líbano: O Estado do Conflito Protegendo Sua Presença Até a Síria Retirar Suas Tropas Militares do Líbano em março de 2005", Novas Edições Acadêmicas, Portugal, 2020
Kocabaş C., "The Conflict Analysis on Syria and Lebanon. The State of The Conflict Protecting Its Presence Until Syria Withdrew Its Millitary Troops From Lebanon on March 2005", Lambert Academic Publishing, Latvia, 2019
Kocabaş C., "The Financial Crisis of 2008 and Its Contagious Effects on European Countries", in: Economic And Administrive Sciences Volume I, Azmi YALÇIN, Eds., Academician Publishing House, Ankara, pp.13-17, 2018
Kocabaş C., "Bulaşıcı Finansal Krizler", Muhasebe, Finans ve İktisat Araştırma Örnekleri, Prof. Dr. Ali ACARAVCI, Ed., Nobel Yayın Dağıtım AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ., Ankara, ss.649-660, 2018
Kocabaş C., "Finansal Krizler ve Bulaşma Etkisi: 2008 Küresel Finans Krizi Üzerine Bir Analiz", LAP Lambert Academic Publishing, Letonya, 2017
Diğer Yayınlar
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
13. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Kasım 2020
I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Nisan 2018
II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Paris, Ağustos 2018
International Congress of Science, Education and Technology Research, Odesa, Ağustos 2018
Erasmus+ Yükseköğretim ECHE Prensiplerine Uyum Toplantısı, Burdur, Nisan 2017
Erasmus+ Yükseköğretim Hareketliliği Yılsonu Değerlendirme Toplantısı, Antalya, Aralık 2017
Erasmus+ Yükseköğretim Hareketliliği Yılsonu Değerlendirme Toplantısı, Bursa, Aralık 2016
Bilimsel Hakemlikler
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2021
Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2018
Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2018
Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2018
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi