Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2015 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim ve Öğretimde Mükemmellik Araştırma ve Uygulama Merkez, , 06.01.2016 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Eğitim Hukuku, Yüksek Lisans, 2017-2018
Türkiye’de Yüksekokul ve Mesleki Teknik Eğitim , Doktora, 2017-2018
Eğitim Bilimine Giriş, Lisans, 2017-2018
Sınıf Yönetimi, Lisans, 2017-2018
İleri Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik, Doktora, 2017-2018
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik , Yüksek Lisans, 2017-2018
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Lisans, 2017-2018
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, B.Tuğsat Karahan, "Ortaöğretim Kurumlarında Disiplin Uygulamaları: Bir Özel Okul İle Bir Devlet Okulunun Karşılaştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2020.
Yüksek Lisans, O.Emir, "Dış paydaşların değerlendirmelerine göre Akdeniz Üniversitesi’nin kurumsal itibarı. ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2019.
Yüksek Lisans, Z.Tonbak, "Okul Aile İşbirliğinin Öğretmen Veli İletişimine Etkisi. ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2019.
Yüksek Lisans, A.Alan Aydiner, "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretim Üyelerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, M.Durusoy, "Öğretim Elemanlarinin Kariyerde Durgunluk Kaynaklarına İlişkin Görüşleri.", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi