Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Apaydin Ç., Seçkin M. , "Sınıfta Medeni Ve Medeni Olmayan Davranışlar: İlköğretim İkinci Basamak Öğrencileri Ve Öğretmenleri Örneği ", Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri , vol.13, no. , pp.2379-2399, 2013 (Link)
Apaydin Ç., Balcı A. , Özdemir M., Özen F., "The Relationship Of Organizational Corruption With Organizational Culture, Attitude Towards Work And Work Ethics: A Search On Turkish High School Teachers", ASIA PACIFIC EDUCATION REVIEW, vol.13, pp.137-146, 2012
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tonbak Z., Apaydin Ç., "The effect of school-family partnership on teacher-parent communication at secondary educatıon.", MIER Journal of Educational Studies, Trends & Practices, vol.9, pp.79-97, 2019 (Link)
Apaydin Ç., Durusoy M., "Öğretim elemanlarının kariyerde durgunluk kaynaklarına ilişkin görüşleri", Yükseköğretim Dergisi, vol.9, no.3, pp.330-343, 2019 (Link)
Gümüş S., Apaydin Ç., Bellibaş M.Ş., "Öğretmen mesleki öğrenme ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması ", Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, cilt.9, ss.108-124, 2018 (Link)
Apaydin Ç., Gebizli O. , "İlkokul yöneticilerinin parçalanmiş aileye sahip öğrencilerle yaşadiklari sorunlarin incelenmesi.", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi , cilt.6, ss.1-17, 2017
Apaydin Ç., Seçkin Kapucu M., "Üniversiteyi tercih etme, akademik itibar ve sosyal etkinlik arasındaki ilişki: Akdeniz ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi lisans öğrencileri örneği", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.23, ss.199-222, 2017
Apaydin Ç., Gürsu O., "NARSİZM İLE ÖZGÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİDE İSLÂMÎ EĞİLİMİN ARACILIK ROLÜ", EKEV AKADEMİ DERGİSİ, cilt.20, ss.551-562, 2016 (Link)
Anafarta A., Apaydin Ç., "The effect of faculty mentoring on career success and career satisfaction", International Education Studies, vol.9, pp.22-31, 2016 (Link)
Apaydin Ç., Şirin H., "The Relationship between Organizational Citizenship Behavior, Group Cohesiveness and Workplace Deviance Behavior of Turkish Teachers", International Education Studies, vol.9, pp.58-69, 2016 (Link)
Apaydin Ç., Aksu M., Kasalak G., "Profesörlerin Cinsiyetlerine göre ‘Bilim İnsanı, Akademisyen, Bilim Adamı ve Bilim Kadını’ Kavramlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi ", Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, cilt.5, ss.148-155, 2015 (Link)
Apaydin Ç., Aksu M., Aksu T., Şenol Y., Kasalak G., "Aday Öğretmenlerin Uygulamalı Eğitim Sürecinin Akran Danışma ve Kliniksel Denetim Yoluyla Desteklenmesi", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.21, ss.131-160, 2015
Apaydin Ç., Manolova O., "The Informal Punishment In The Classroom With Analytic Hiyerarchy Process", Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.23, ss.105-122, 2015 (Özet) (Abstract)
Apaydin Ç., Aksu M., Kasalak G., "Profesörlerin Cinsiyetlerine göre ‘Bilim İnsanı, Akademisyen, Bilim Adamı ve Bilim Kadını’ Kavramlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi ", Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, cilt.5, ss.148-155, 2015 (Link)
Apaydin Ç., "Bilim ve Teknoloi Yüksek Kurulu'nun (BTYK) 1989-2014 yılları arasında almış olduğu kararların uygunluk analizi ile incelenmesi", Cumhuriyet International Journal of Education , cilt.4, ss.1-17, 2015
Apaydin Ç., Aksu M., Kasalak G., "Novice Teacher Self-Efficacy Belief: A Study Of Scale Development", International Online Journal of Education and Teaching, vol.1, pp.1-16, 2014 (Link) (Abstract)
Apaydin Ç., Aypay A., Seçkin M., "Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Akademik Danışmanlık Hakkındaki Görüşleri ", Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, cilt.4, ss.28-35, 2014 (Özet) (Abstract)
Apaydin Ç., Altun S.A., "Öğretmen Adayı Öğrencilerin “Eğitim Kavramı” Algılamalarına Ilişkin Bir Durum Çalışması: Vakıf Üniversitesi Örneği. [A Case Study On The Perceptions Of Prospective Teachers On “The Concept Of Education”: A Private University Sample] ", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.19, ss.329-354, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Apaydin Ç., Anafarta A., "Factorial Validation Of The Seven Component Model Of Work Profile Questionnaire - Emotional Intelligence (Wpqei) In Turkey. ", Journal of Instructional Psychology, vol.39, pp.159-170, 2013 (Abstract)
Apaydin Ç., Seçkin M., Aypay A., "Lisansüstü Eğitimde Normlar: Yapı, Iklim Ve Danışmanlık. [Norms In Graduate Education: Structure, Climate, And Mentoring]", Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, cilt.2, ss.176-185, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Apaydin Ç., Bozok A. , Demirtaş H., "The Evaluation Of Supervisions, Administrators, And Teachers Views On The Effectiveness Leisure Activities Lessons. ", e-İlköğretim Online (elektronik), cilt.11, ss.520-529, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Apaydin Ç., "The Relationship Between Workplace Bullying And Organizational Cynicism In Turkish Public Universities", African Journal of Business Management, vol.6, pp.9649-9657, 2012 (Abstract)
Apaydin Ç., Aksu M., "Öğretmenlerin Barış Eğitimine Ilişkin Görüşleri. ", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , cilt.13, ss.131-148, 2012 (Özet) (Abstract)
Apaydin Ç., Bozak A., Demirtaş H., "The Evaluation Of Supervisions, Administrators, And Teachers Views On The Effectiveness Leisure Activities Lessons. ", Elementary Education Online, cilt.11, ss.520-529, 2012 (Özet) (Abstract)
Apaydin Ç., "The Workload Of Faculty Members: The Example Of Educational Faculties In Turkey. ", College Student Journal, vol.46, pp.203-213, 2012 (Abstract)
Apaydin Ç., Vilkinas T., Cartan G., "Predictors Of Leadership For Turkish Teachers ", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.44, ss.107-129, 2011 (Özet)
Apaydin Ç., Balcı A., "Organizational Corruption In Secondary Schools: A Focus Group Study. ", Education, , vol.131, pp.818-829, 2011 (Abstract)
Apaydin Ç., Kızılhan P., "Üniversitelerde Sınıf Öğrenme Çevresinin Ikinci Mertebeden Faktör Analizi.", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.17, ss.509-526, 2011 (Link) (Özet)
Apaydin Ç., Balcı A., "Türkiye’De Eğitim Yönetimi Araştırmalarının Durumu: Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi Örneği. ", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.15, ss.325-343, 2009 (Özet) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Apaydin Ç., Gökgül M., Alan A. , Emir O., "Kraliçe arı sendromu, cam tavan ve yılmazlık arasındaki ilişki: Kadın öğretmenler. ", 10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-10 Kasım 2019, pp.1-5
Apaydin Ç., Kaya Ş.F., "Investigation of preschool teachers' perspectives on alpha generation", VI International Strategic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 25 Ekim - 29 Kasım 2019, pp.1-5
Apaydin Ç., Memiş Ü. , "Ortaokul Öğretmenlerinin Okul Müdürlerinin Ders Denetimi Yeterliğine İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması ", 8th International Congress on New Trends in Education - ICONTE, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.11-20 (Özet) (Abstract)
Apaydin Ç., Alan M., "Öğretim Elemanlarının Kariyerde Yaşanan Durgunluğa Dair Görüşleri.", 2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC), ANTALYA, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2017, pp.42-43
Apaydin Ç., Alan A., "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretim Üyelerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi.", 2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC), ANTALYA, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2017, pp.45-47
Apaydin Ç., Gümüş E., "Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Kadın Öğretim Üyelerinin Yaşadıkları Sorunlar.", 2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC) , ANTALYA, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2017, pp.87-88
Apaydin Ç., Gebizli O. , "İlkokul Yöneticilerinin Parçalanmış Aileye Sahip Öğrencilerle Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi", 8th International Congress on New Trends in Education - ICONTE, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.1-10 (Özet) (Abstract)
Apaydin Ç., "Örgütsel Dedikodu, Kişilerarası Güven Ve Değişime Direnç Arasındaki Ilişki. ", Ith. Eurasian Educational Research Congress. , İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Nisan 2014, pp.1-10
Apaydin Ç., Aksu M., Kasalak G., "Geçmişten Günümüze Akademisyen Yetiştirme Süreci: Bir Olgubilim Çalışması.", 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı , KOCAELİ, TÜRKIYE, 4-6 Eylül 2014, ss.1-1
Apaydin Ç., Aksu M., Kasalak G., "Profesörlerin Cinsiyetlerine Göre "Bilim Insanı, Akademisyen, Bilim Adamı Ve Bilim Kadını" Kavramlarına Yönelik Görüşlerinin Incelenmesi. ", 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı , KOCAELİ, TÜRKIYE, 4-6 Eylül 2014, ss.1-1
Aksu T. , Apaydin Ç., İskele A., "Views Of Teacher Educators On Teacher Education For The Future. ", ENIRDELM, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2012, pp.1-5
Apaydin Ç., Ercan B. , "Türk Okul Yöneticilerinin Sosyal Sorumluluk Hakkındaki Görüşlerinin Analizi", International World Conference on Educational Sciences Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-8 Şubat 2010, pp.1-14
Karip E. , Apaydin Ç., "İlköğretimde Erişim Ve Eşitlik ", I. İlköğretim Kongresi. , ANKARA, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 2007, ss.5-14
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Apaydin Ç., "Eğitim Paydaşlarıyla İlişkilerde Hak ve Sorumluluklar", Eğitimde Ahlak ve Etik, Abdurrahman İlğan, Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.135-163, 2020 (Link)
Apaydin Ç., "İşe Bağımlılık (İşkoliklik) İş-Yaşam ve Aile Yaşam Dengesi ", Pegem Yayınevi, Ankara, 2020 (Link)
Apaydin Ç., Eds., "Okul, Aile ve Toplum İşbirliği", Pegem A Yayıncılık, ANKARA, 2019 (Link)
Apaydin Ç., "Transition from school to work: A national perspective", in: Vocational Identity and Career Construction in Education (Advances in Educational Marketing, Administration, and Leadership), Fidan, T., Eds., IGI Global Publications , Georgia, pp.100-122, 2018
Apaydin Ç., Altun S.A., "Kadın Yöneticilerin Yöneticilik Serüvenleri", Prof. Dr. Ziya Bursalıoğlu'na Armağan, Balcı A., Aydın İ., Ed., Ankara Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.417-444, 2016
Apaydin Ç., Eds., "Öğretim Denetimi Uygulama Araçları ve Kavramlar", Pegem , ANKARA, 2016
Apaydin Ç., "Bilimsel Araştırmaya Giriş", Araştırma Yöntemleri Desen ve Analiz, Aypay A. , Ed., Anı Yayıncılık, Ankara, ss.1-28, 2015
Apaydin Ç., "Bilgi. Norm. Geleneksel Okullar Neden Böyle?", Denetim: Yapılandırılmış Liderlik. Gelişimsel Yaklaşım., Aksu M. & Ağaoğlu E., Ed., Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.19-32, 2014
Apaydin Ç., "Sınıf Yönetimine Giriş ", İlköğretim Öğretmenleri için Sınıf Yönetimi, Aypay A., Ed., Anı Yayıncılık , Ankara , ss.1-10-, 2013
Apaydin Ç., "Brezilya’Da Lisansüstü Öğretim ", Avrupa, Asya ve Amerika’da Lisansüstü Öğretim Reformu , Karakütük K. , Ed., Pegem , Ankara, ss.287-309 -, 2009
Apaydin Ç., "Singapur Eğitim Sistemi ", Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri, Balcı A., Ed., Pegem , Ankara, ss.409-517 -, 2009
Apaydin Ç., "İsviçre Eğitim Sistemi ", Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri , Balcı A., Ed., Pegem , Ankara , ss.293-309 -, 2009
Balcı A. , Aydın İ., Yılmaz K. , Memduhoğlu H.B. , Apaydin Ç., "Türk Eğitim Sisteminde Ilköğretimin Yönetimi Ve Denetimi: Mevcut Durum Ve Yeni Perspektifler. ", Türk Eğitim Sisteminde İlköğretimin Yönetimi ve Denetimi: Mevcut Durum ve Yeni Perspektifler. Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Sistemi Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri. , Özdemir S., Bacanlı H., Sözer M., Ed., TED , Ankara , ss.126-176-, 2007
DİĞER YAYINLAR
Apaydin Ç., "Yönetişim ve Finansman", Teknik Rapor, ss.5-36, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi