Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2013 - 2018
Arş.Gör.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2011 - 2013
Arş.Gör., ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2004 - 2011
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Kemer Denizcilik Fakültesi, , 25.11.2019 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü, , 15.11.2015 - 25.10.2019
VERDİĞİ DERSLER
Atıksu Arıtımında Ileri Oksidasyon Prosesleri, Yüksek Lisans, 2017-2018
Physical Unit Operations, Lisans, 2017-2018
Endüstriyel Polimerler ve Çevre Mühendisliğindeki Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2017-2018
İçme Sularının Arıtılması, Lisans, 2017-2018
Fiziksel Temel İşlemler, Lisans, 2017-2018
Water Treatment, Lisans, 2017-2018
Industrial Polymers and Applications in Environmental Engineering, Yüksek Lisans, 2017-2018
Endüstriyel Polimerler ve Çevre Mühendisliğindeki Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2017-2018
Atıksu Arıtımında Ileri Oksidasyon Prosesleri, Yüksek Lisans, 2016-2017
İçme Sularının Arıtılması, Lisans, 2016-2017
Fiziksel Temel İşlemler, Lisans, 2016-2017
Teknik İngilizce 2, Lisans, 2016-2017
Çevre Mühendisliğinin Temelleri, Lisans, 2016-2017
İçme Sularının Arıtılması, Lisans, 2016-2017
Atıksu Arıtımında Ileri Oksidasyon Prosesleri, Yüksek Lisans, 2016-2017
Endüstriyel Polimerler ve Çevre Mühendisliğindeki Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2016-2017
Fiziksel Temel İşlemler, Lisans, 2016-2017
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, E.Baran, "Alginat-Klinoptilolit Boncuklarının Sürekli Akışlı Reaktörde Ağır Metal Gideriminde Kullanımı", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2019.
Yüksek Lisans, A.Demircan, "Atıksu Arıtma Tesislerinde Ağır Metallerin Akıbetinin Değerlendirilmesi: Antalya Örneği", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, M.Yıldız, "Polimer – Zeolit Temelli Kompozit Adsorbentin Ağır Metal Gideriminde Değerlendirilmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, İ.Sakartepe, "Seracılık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
Yüksek Lisans, M.Mihailovic, "Sustainable seawater desalination, supplied by renewable energy sources, Development of the business model for Cape Verde, Africa", Universitaet Trier Institute for Applied Material Flow Management (IfaS) International Material Flow Management (IMAT), ALMANYA, Ağustos, 2014.
Yüksek Lisans, T.Çevik, "Nano Malzeme ile Oluşturulan Kompozit Alginat Boncukları ile Ağır Metal Giderimi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi