Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Nanopartikül Kaplı Aktif Karbon ile Atıksudan Bisfenol A Giderimi", BAP Diğer, FKA-2019-4398, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Atıksu Arıtma Tesislerinde Ağır Metallerin Akıbetinin Değerlendirilmesi: Antalya Örneği", BAP Y.Lisans, FYL-2018-3394, Yönetici, 2019
"Laboratuvar Ortamında Yetiştirilen Karayosunlarının Ortam Havası Partiküler Madde Örneklemesi Performansının Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 117Y026, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Nanomalzeme ile Oluşturulan Kompozit Alginat Boncukları ile Ağır Metal Giderimi ve Elektrodiyaliz ile Ağır Metal Geri Kazanımı", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-4058, Yönetici, Devam Ediyor
"Alginat-Klinoptilolit Boncuklarının Sürekli Akışlı Reaktörde Ağır Metal Gideriminde Kullanımı", BAP Y.Lisans, FYL-2017-2948, Yönetici, 2019
"Polimer – Zeolit Temelli Kompozit Adsorbentin Kesikli Reaktörde Ağır Metal Gideriminde Değerlendirilmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2016-2001, Yönetici, 2018
"Atıksudaki Organik Mikrokirleticilerin UV Işınımı Altında Fotoaktif Nanopartikül Kaplı Hibrit/Kompozit Aktif Karbon ile Giderilmesi ", TÜBITAK Projesi, 115Y309, Araştırmacı, 2019
"Antalya şehir atmosferindeki partiküllerin kış mevsimi elementel kompozisyonlarının ICP-MS ile belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2014.01.0102.002, Araştırmacı, 2016
"Ticari Nanopartiküllerin Yüzeysel Su Kaynaklarında Yaşayan Yeşil-Algler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2013.01.0102.010, Araştırmacı, 2015
"Alternatif Karbon Kaynaklarından Alginat Üretimi ve Su Arıtımında Kullanımı", BAP Arastırma Projesi, 2013.01.0102.011, Yönetici, 2015
"Evsel/Kentsel Çamur Yönetimi", TÜBITAK Projesi, 108G188, , 2013
"Production of Alginate from Azotobacter vinelandii and its Use in Water and Wastewater Treatment", BAP Doktora, BAP-08-11-DPT 2002K120510 , Araştırmacı, 2011
"Characterization of Raw and Treated Pulp and Paper Industry Wastewater", BAP Y.Lisans, BU, Araştırmacı, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi