Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2008 - 2018
Arş.Gör.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2004 - 2008
VERDİĞİ DERSLER
Entomolojide Moleküler ve Biyokimyasal Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2017-2018
Entomoloji, Lisans, 2017-2018
Böcek Ekolojisi, Lisans, 2016-2017
Tarla Bitkileri Zararlıları, Lisans, 2016-2017
Böcek Moleküler Genetiği, Doktora, 2015-2016
Entomolojide Moleküler ve Biyokimyasal Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Tarla Bitkileri Zararlıları, Lisans, 2014-2015
Böcek Ekolojisi, Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, S.Bereket, "Börülce Tohum Böceği’nin, Callasobruchus maculatus (F) Börülce ve Nohuttaki Konukçu Adaptasyonları ve DNA Polimorfizminin AFLP Tekniği ile Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2014.
Yüksek Lisans, İ.Şahin, "Antalya Bölgesinden Toplanan Beyazsinek, Bemisia tabaci (Genn.), (Hemiptera: Aleyrodidae) Popülâsyonlarında Para-tip Sodyum Kanal ve Asetilkolinesteraz Gen Bölgelerindeki Mutasyonların Saptanması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2012.
Yüksek Lisans, E.Bölücek (Alagöz), "BÖRÜLCE TOHUM BÖCEĞİ’NİN, Callosobruchus maculatus (F.), (COLEOPTERA:BRUCHİDAE) FARKLI POPULASYONLARINDA BİYOLOJİK PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ VE POPULASYONLAR ARASINDAKİ DNA POLİMORFİZMİN AFLP TEKNİĞİ İLE TARANMASI", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2010.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi