Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, University of California, Davis, Land Air Water Resources, Hydrological Science, ABD, 1996-2000
Yüksek Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama, 1991-1994
Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Kültürteknik, 1983-1987
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Three Dimensional Subsurface Irrigation Hydrology Model ", University of California, Davis Land Air Water Resources Hydrological Sciences Haziran, 2000.
Yüksek Lisans, "Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Topraklarının Sulama Yönünden Bazı Fiziksel ve Hidrolik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Mart, 1994.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Eğitim Öğretim tekniklerinde Ölçme Değerlendirme, Akdeniz Üniversitesi, 2011
Arazi Toplulaştırma ve Damla Sulama Eğitimi, Nedcad, 2011
Proje Yürütücüleri Proje Yönetimi, TUBİTAK-TÜSSİDE, 2005
Applications of DHI Modeling Technolgies, artı proje, 2005
İletişim ve insan ilişkileri, ATSO, 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi