Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aydinşakir K., Karaca C., Ozkan C.F., Dinç N., Büyüktaş D., Isik M., "Excess Nitrogen Exceeds the European Standards in Lettuce Grown under Greenhouse Conditions", AGRONOMY JOURNAL, vol.111, no.2, pp.764-769, 2019
Ayan N., Büyüktaş D., Karaca C., Baştuğ R., "EFFECTS OF FERTIGATION STRATEGIES ONNITRATE-NITROGEN LEACHING AND YIELDPARAMETERS OF CUCUMBER GROWN IN GLASSHOUSE", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, no.5/2019, pp.3876-3885, 2019
Dinç N., Aydinşakir K., Isik M., Baştuğ R., Ari N., Sahin A., et al., "Assessment of different irrigation strategies on yield and quality characteristics of drip irrigated pomegranate under mediterranean conditions", IRRIGATION SCIENCE, vol.36, pp.87-96, 2018
Karaca C., Tekelioğlu B., Büyüktaş D., Baştuğ R., "Relatıons Between Crop Water Stress Index and Stomatal Conductance of Soybean Dependıng on Cultıvars", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.4212-4219, 2018
Aydinşakir K., Dinç N., Büyüktaş D., Karaguzel U.O., Ozkan C.F., Vuran F.A., "EFFECTS OF SALINITY LEVELS AND SUBSTRATES ON YIELD AND FLOWER QUALITY OF SOILLESS CULTIVATED ROSE GROWN IN AN UNHEATED GREENHOUSE", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.1424-1436, 2018
Karaca C., Büyüktaş D., Baştuğ R., Aydinşakir K., Büyüktaş K., "Comparing Seven Different Reference Evapotranspiration Equations with Penman Monteith for Antalya, Turkey", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, no.12B, pp.9500-9508, 2018
Aydinşakir K., Büyüktaş D., Baştuğ R., Yilmaz S., "Evapotranspiration and quality characteristics of some bermudagrass turf cultivars under deficit irrigation", GRASSLAND SCIENCE, vol.62, pp.224-232, 2016
Aydinşakir K., Dinç N., Büyüktaş D., Baştuğ R., Toker R., "Assessment of Different Irrigation Levels on Peanut Crop Yield and Quality Components under Mediterranean Conditions", JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE, vol.142, 2016
Ödemiş B., Turhan S., Büyüktaş D., "The Effects Of Irrigation And Fertilizer Applications On Yield, Pomological Characteristics And Fruit Cracking In Nova Mandarin", AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT, vol.135, pp.54-60, 2014 (Link)
Büyüktaş D., Aydinsakir K., Ulukapi K., Kurum R., "The Effects Of Different Salt Source And Concentrations On Seed Germination And Seedling Growth Of Pumpkin Varieties Used As Rootstock", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.11, pp.503-510, 2013
Büyüktaş D., Aydinsakir K., Erdal S., Baştuğ R., Toker R., "The Influence Of Regular Deficit Irrigation Applications On Water Use, Yield, And Quality Components Of Two Corn (Zea Mays L.) Genotypes", AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT, vol.128, pp.65-71, 2013
Büyüktaş D., "“The Effects Of Different Irrigation Levels On Flowering And Flower Quality Of Carnation (Dianthus Caryophllus L.) Irrigated By Drip Irrigation"", African Journal of Biotechnology , vol.10, no.-, pp.14826-14835, 2011
Büyüktaş D., Sönmez S., Okturen F., Citak S., "Assessment Of Different Soil To Water Ratios (1 : 1, 1 : 2.5, 1 : 5) In Soil Salinity Studies", GEODERMA, vol.144, pp.361-369, 2008
Büyüktaş D., Odemis B., Sangun M.K., "Temporal Variations In Water Quantity And Quality Of Orontes River, Turkey", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.19, pp.711-723, 2007
Büyüktaş D., Emekli Y., Baştuğ R., Emekli N.Y., "Evaluation Of A Crop Water Stress Index For Irrigation Scheduling Of Bermudagrass", AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT, vol.90, pp.205-212, 2007
Büyüktaş D., Baştuğ R., Karaguzel O., Aydinsakir K., "The Effects Of Drip Irrigation On Flowering And Flower Quality Of Glasshouse Gladiolus Plant", AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT, vol.81, pp.132-144, 2006
Büyüktaş D., Wallender W., "Dispersion In Spatially Periodic Porous Media", HEAT AND MASS TRANSFER, vol.40, pp.261-270, 2004
Büyüktaş D., Bastug R., "The Effects Of Different Irrigation Levels Applied In Golf Courses On Some Quality Characteristics Of Turfgrass", IRRIGATION SCIENCE, vol.22, pp.87-93, 2003
Büyüktaş D., Wallender W., "Enhanced Subsurface Irrigation Hydrology Model", JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE, vol.128, pp.168-174, 2002
Büyüktaş D., Wallender W., "Numerical Simulation Of Water Flow And Solute Transport To Tile Drains", JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE, vol.128, pp.49-56, 2002
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ödemiş B., Büyüktaş D., Çalişkan M.E., "Effects of saline irrigation water and proline applications on yield, vegetative and physiological characteristics of potato crop (Solanum tuberosum L.)", DERİM, cilt.36, no.1, ss.54-63, 2019 (Link)
Karaca C., Tezcan A., Büyüktaş K., Büyüktaş D., Baştuğ R., "Equations Developed to Estimate Evapotranspiration in Greenhouses", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.28, no.4, pp.482-489, 2018 (Link)
Karaca C., Aydinşakir K., Dinç N., Büyüktaş D., Baştuğ R., Polat B., "Comparison of Measured and Estimated Evapotranspiration ofPomegranate Grown Under Mediterranean Conditions", Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, no.1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Özel Sayısı, pp.140-150, 2018
Karaca C., Karaca C., Tekelioğlu B., Büyüktaş D., Aydinşakir K., Dinç N., et al.,"Infrared termometre tekniğinin nar (Punica granatum L.) ağaçlarında sulama programlaması amacıyla kullanım olanakları", Derim, vol.34, pp.61-71, 2017 (Link)
Tekelioğlu B., Büyüktaş D., Baştuğ R., Karaca C., Aydinşakir K., Dinç N., "Use of Crop Water Stress Index for Irrigation Scheduling of Soybean in Mediterranean Conditions", Journal of Experimental Agriculture International, vol.18, no.6, pp.1-8, 2017 (Link)
Karaca C., Büyüktaş D., Tekelioğlu B., "Kıyas Bitki Su Tüketiminin (ETo) Hesaplanması Amacıyla Kullanılan Bilgisayar Yazılımlarının Karşılaştırması", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, vol.6, no.Özel Sayı (BSM 2017), pp.118-128, 2017 (Link)
Karaca C., Tekelioğlu B., Büyüktaş D., Baştuğ R., "Kıyas Bitki Su Tüketiminin Hesaplanmasında Kullanılan Eşitliklerin Değerlendirilmesi", Academia Journal of Engineering and Applied Sciences, no.ICAE - IWCB 2017 Special Issue, pp.144-161, 2017
Karaca C., Tekelioğlu B., Büyüktaş D., "Sürdürülebilir Tarımsal Üretim için Toprak Nem Sensörlerinin Etkin Kullanımı", Academia Journal of Engineering and Applied Sciences, vol.2, no.3, pp.33-41, 2017
Karaca C., Büyüktaş D., Baştuğ R., Aydinşakir K., Tekelioğlu B., "Antalya koşullarında kıyas bitki su tüketiminin alansal ve zamansal dağılımının belirlenmesi", Derim, vol.34, no.2, pp.158-171, 2017 (Link)
Dinç N., Aydinşakir K., Isik M., Büyüktaş D., "STANDARTLAŞTIRILMIŞ YAĞIŞ İNDEKSİ SPI YÖNTEMİ İLE ANTALYA İLİ KURAKLIK ANALİZİ", DERİM, vol.33, no.2, pp.279-298, 2016
Çinar N., Aydinşakir K., Dinç N., Büyüktaş D., Isik M., "Yerfıstığında Arachis hypogaea L Su Stresinin Stoma Özellikleri Üzerine Etkisi", Mediterranean AgriculturalSciences, cilt.29, no.2, ss.79-84, 2016
Aydinşakakir K., Büyüktaş D., Dinç N., Karaca C., "Impact of salinity stress on growing, seedling development and water consumption of peanut (Arachis hypogea cv. NC-7)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.28, pp.77-84, 2015 (Link)
Aydinşakir K., Erdurmus C., Büyüktaş D., Çakmakçi S., "Tuz NaCl stresinin bazı silajlık sorgum Sorghum bicolor çeşitlerinin çimlenme ve erken fide gelişimi üzerine etkileri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.25, no.1, pp.47-52, 2012
Çakmakçi S., Aydinşakir K., Erdurmus C., Büyüktaş D., "Tuz (Nacl) Stresinin Bazı Sorgum (Sorghum Bicolor ) Çeşitlerinin Çimlenme Ve Erken Fide Gelişimi Üzerine Etkileri.", Akd.Üniv.Ziraat Fak.Dergisi, cilt.25, ss.47-52, 2012
Büyüktaş D., Wallender W., "Sensitivity Analysis Of A Three-Dimensional Subsurface Irrigation Hydrology Model", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.25-32, 2011
Büyüktaş D., Aydinşakir K., Bastug R., "Evaluating Drainage Design Parameters By Numerical Experimentation", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.151-156, 2010
Büyüktaş D., Aydinsakir K., Tepe A., "Effects Of Saline Irrigation Water Applications On Quality Characteristics Of Freesia Grown In Greenhouse", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.41-46, 2010
Büyüktaş D., Aydinsakir K., "Non-Destructive Leaf Area Estimation In Carnation Plants. ", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.83-89, 2009
Büyüktaş D., Hakgören F., Uygan D., "Eskişehir Sulama Şebekesinde Drenaj Sularının Kirlenme Durumu Ve Sulamada Kullanma Olanaklarının Belirlenmesi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.47-58, 2006
Büyüktaş D., Hakgören F., "Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Aksu Birimi Topraklarının Toprak-Su Karakteristik Eğrisi Parametrelerinin Belirlenmesi”", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.101-106, 2005
Büyüktaş D., Aydinşakir K., Baştuğ R., "Antalya Yöresinde Çim Kıyas Bitki Su Tüketimini Veren Bazı Amprik Eşitliklerin Tarla Ve Lizimetre Koşullarında Kalibrasyonu”, , (), -, ", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.107-119, 2003
Büyüktaş D., Hakgören F., Yapıcı D., Emekli Y., "Batı Akdeniz Akarsularında Belirli Yinelenmeli Maksimum Akımların Belirlenmesinde Uygun Olasılık Yönteminin Seçimi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.11-22, 2001
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Karaca C., Köksal A., Dinç N., Büyüktaş D., Baştuğ R., Polat B., "1st International, 14th National Congress on Agricultural Structures and Irrigation", 1st International, 14th National Congress on Agricultural Structures and Irrigation, ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.642-642
Polat B., Büyüktaş D., Baştuğ R., Köksal A., Karaca C., Dinç N., "Comparing Canopy Temperature of Soybean Irrigated by Surface and Subsurface Drip Irrigation Method under Mediterranean Conditions", 4th International Congress on Water, Waste and Energy Management (WWEM-18), Madrid, ISPANYA,
Karaca C., Tezcan A., Büyüktaş K., Büyüktaş D., Baştuğ R., "Equations Developed to Estimate Evapotranspiration in Greenhouses", XIX. World Congress of the International Commission of Agriculture and Biosystems Engineering (CIGR), ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Nisan 2018, pp.1-1
Karaca C., Polat B., Baştuğ R., Büyüktaş D., "Comparison of Measured Soil Water Content with Three Different Soil Moisture Sensor", 4th International Congress on Water, Waste and Energy Management (WWEM-18, Madrid, ,
Karaca C., Büyüktaş D., Tekelioğlu B., "Kıyas Bitki Su Tüketiminin (ETo) Hesaplanması Amacıyla Kullanılan Bilgisayar Yazılımlarının KarGılaGtırması", 2.Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, , ss.23-23
Karaca C., Tekelioğlu B., Büyüktaş D., Baştuğ R., "Relations between crop water stress index (CWSI) and stomatal conductance of soybean depending on cultivars", 2nd INTERNATIONAL BALKANAGRICULTURE CONGRESS, ,
Karaca C., Tekelioğlu B., Büyüktaş D., Baştuğ R., "Assessment of the Equations Computing Reference Crop Evapotranspiration", 3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, ,
Aydinşakir K., Dinç N., Büyüktaş D., Özbek Ö., Kocatürk M., Gölükçü M., "Yüzeyüstü ve yüzeyaltı damla sulama yöntemleri ile sulanan soyanın sulama programının oluşturulması", 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, KIRKLARELİ, TÜRKIYE,
Tekelioğlu B., Büyüktaş D., Baştuğ R., Aydinşakir K., Dinç N., Karaca C., "Use of crop water stressindex for irrigation scheduling of soybean", International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technology, , , pp.619-619
Karaca C., Büyüktaş D., Baştuğ R., Büyüktaş K., Aydinşakir K., "Comparing Eight Different ETo Equations with Penman-Monteith for Antalya, Turkey", 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES,, , , vol.1, pp.189-189
Büyüktaş D., Büyükçekiç G., Karaca C., Baştuğ R., Aydinşakir K., Büyüktaş K., "Laboratuvar koşullarında farklı toprak bünyesi ve tuzluluğuna göre 10HS toprak nem sensörünün kalibrasyon eğrilerinin belirlenmesi", 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, TÜRKIYE, , cilt.2, ss.1059-1066
Tezcan A., Karaca C., Büyüktaş K., Büyüktaş D., "Determination of the ETo values inside greenhouse with Penman equation by using Computational Fluid Dynamic Method", 3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, TÜRKIYE, , pp.102-102
Büyükçekiç G., Büyüktaş D., Karaca C., Baştuğ R., Aydinşakir K., Büyüktaş K., "Laboratuvar Koşullarında Farklı Toprak Bünyesi ve Tuzluluğuna Göre 10HS Toprak Nem Sensörünün Kalibrasyon Eğrilerinin Belirlenmesi", 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi,5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, KIırklareli, TÜRKIYE, , vol.2, pp.1092-1099
Aydinşakir K., Dinç N., Büyüktaş D., Ozkan C.F., Böcek D., Karagüzel Ö., et al., "Topraksız Kültür Gül Yetiştiriciliğinde Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Seviyelerinin Verim ve Kalite Üzerine Etkileri", 13.Ulusal Kültürteknik Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , ss.227-233
Baştuğ R., Karaca C., Büyüktaş D., Aydinşakir K., Dinç N., "Lizimetre Koşullarında Yetiştirilen Susamda Sesamum indicum L Kısıntılı Sulama Uygulamalarının Bitki Su Tüketimi Verim ve Kalite Özelliklerine Etkileri", 13. Ulusal Kültürteknik Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , ss.256-266
Tekelioğlu B., Büyüktaş D., Aydinşakir K., Dinç N., Baştuğ R., Karaca C., "Soya Fasulyesinde Taç Örtüsü Sıcaklığı ve Bitki Su Stresi İndeksi CWSI Değerlerinin Çeşitlere Bağlı Olarak Değişiminin İrdelenmesi", 13. Ulusal Kültürteknik Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , ss.302-309
Karaca C., Büyüktaş D., Aydınşakir K., Baştuğ R., "Farklı Fertigasyon Stratejileri ve Damlatıcı Debilerinin Kumlu Topraklarda Nitrat Yıkanması Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", 12. ULUSAL KÜLTÜRTEKNİK SEMPOZYUMU, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2015, cilt.1, ss.34-39
Dinç N., Aydinşakakir K., Büyüktaş D., Karaca C., "Tuzluluk Stresinin Yerfıstığı (Arachis hypogea cv. NC-07)'nda Bitki Büyüme ve Gelişme Parametreleri Üzerine Etkileri", 12. ULUSAL KÜLTÜRTEKNİK SEMPOZYUMU, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2015, ss.194-194
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Baştuğ R., Kurunç A., Büyüktaş D., Büyüktaş K., Kaman H., "Ölçme Bilgisi-I", Akdeniz Üniversitesi, ANTALYA, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi